genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Josephsson, Magnus, Tegnaby, död 18412013-03-07 10:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=44043
2013-03-06 10:14 

Hej
Undrar om någon vill hjälpa mig att tyda bouppteckningen sista noteringar (inte inventarierna)
Vad jag kan förstå så står det något om att hustrun Stina ska betala till arvingarna!
Hälsningar Eva

Klicka för en större bild

2013-03-06_Konga-haeradsraett-FII-32-1840-1841-Bild-756-sid-1505.jpg
  SVAR 2013-03-06 23:13

Hej Eva! Ja, berättelsen handlar om bodelningen och jag har tytt det till följande (inte alla ord), med reservation för eventuella fel.

Såleda upptecknat denna kvarlåtenskap och arfingarna överens kommo sig emellan på det sättet, att Enkan Stina Månsdotter ock dess son Johannes skall betala till Magnus Magnusson ock för Magnus hvardera sjutiofem --- -- hvaraf betala en tredjedel me-- och resten den 25 mars nästkommande samt äfven för dess 2ne arfingar sig emellan dela den aflidnes gångkläder så att sonen Johannes får däri ingen del och äfven skall enkan och Johannes betala de skulder som äro i Bouppteckningen antecknat.
Hvar emot dessa arfvingar afstå med att pretantionern på all övriga ägendomen och godkänna alla de afhandlingar ock Testamente som blivit jorde af den aflidne och numera enkan i så väl löst som fast få att intet åtal skall äga rum, så att det gifna Tästamentet som är upprättat den 27 mars 1832 ej behöver bevakas utan får gälla till efterrättelse i allo så att de ingifta medel skall räknas både för lösören och fastigheter. Med denna förening förklara vi oss nöjda som skede i Bramstorp 26 juni 1844. Underskrifter.
  SVAR 2013-03-07 10:09

Tack så mycket
Annmargrete
MVH
Eva
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies