genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lund, Niels, Assens, Odense, född 1824?2013-03-06 09:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=43964
2013-03-02 13:10 

Han var gift med MARIE LEISNER, född 1836?. De fick åtminstone 5 barn, den äldsta ANNA, född 22.3.1867. Vet någon något om föräldrarnas bakgrund?
  SVAR 2013-03-03 20:08

Det finns en Niels Lund, som föddes i Odense den 2/4 1824. Han var son till skepparen Lauritz Lund och dennes maka Hanne Margrethe Thuesen (Arkivalier on Line, Odense, Båg, Assens 1818-1828, opslag 30).
Nedan uppgifter från  folkräkningen 1834 (Dansk Demografisk Databas):

Odense, Baag, Assens Købstad, Assens Købstad, Udenfor Strandport nr. 92, , FT-1834
Lauritz Lund 43 Gift Skipper

Hanne Thuesen 34 Gift Hans Kone

Lauritz Lund 14 Ugift Deres børn

Niels Lund 10 Ugift Deres børn

Regine Lund 8 Ugift Deres børn

Hanne Lund 4 Ugift Deres børn

Laura Lund 2 Ugift Deres børn

Nyfødt Drengebarn 1 Ugift Deres børn

Ane Sørensen 19 Ugift Tjenestepige

Jens Madsen Thuesen 66 Gift Skipper, huusfaderens svigerfader

Sophie Ernst 58 Gift Dennes kone
 
  SVAR 2013-03-03 20:24

Hej igen, beträffande Niels hustru, Marie Leisner, så återfinns denna info på DDD, folkräkningen 1840:

Odense, Baag, Assens Købstad, udenfor Ramsherred, (uden numre), 226, FT-1840

Jørgen Leisner 37 Gift Toldbetjent

Ane Ernst 34 Gift hans Kone

Carl Leisner 7 Ugift deres Søn

Marie Leisner 4 Ugift deres Datter

Karen Nielsen 70 Enke Svigermoder til Leisner

Karen Hansen 17 Ugift Tjenestepige

Det verkar ju kunna stämma och familjerna verkar ha haft en viss anknytning: Jörgen Leisners hustru hette "Ernst" som ogift och Niels Lunds svärmor hette också Ernst.
  SVAR 2013-03-05 08:28

Det var mitt i prick. Tack för hjälpen!
  SVAR 2013-03-05 10:23

Samtlige personer i husstanden
Odense, Baag, Assens Købstad, Assens Kjøbstad, Ladegaardsgade matr. 257, 1. sal, 227, FT-1880, b0083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Lund 55 Gift postfører. husfader do [Assens]
Marie Lund født Leisner 43 Gift hans kone do [Assens]
Anna Lund 12 Ugift deres datter do [Assens]
Jens Madsen Lund 10 Ugift deres søn do [Assens]
Poul R. M. Lund 7 Ugift do [deres søn] do [Assens]
Niels Lund 5 Ugift do [deres søn] do [Assens]
Jørgen L. V. Lund 1 Ugift do [deres søn] do [Assens]
Laurits P. M. Lund 20 Ugift sømand. husfaders søn Assens
Carl Christian Lund 17 Ugift do [sømand. husfaders søn] do [Assens]

Niels Lund har været gift to gange, der er to ældre sønner.
Laurits Peter Mathiasen Lund, f. 26. marts 1859. - Opslag 119 i relevant kirkebog for Assens sogn, Odense amt.
Carl Christian Lund, f. 14. juli 1862. - Opslag 144.

Moderen er købmand Niels Lunds hustru, Ane Albertine f. Smith.
Hun er 22 1/2 år gl. ved den ældste søns fødsel.

Mvh Gudrun
  SVAR 2013-03-05 10:32

 Hun er her, ved folketællingen 1850:

Samtlige personer i husstanden

Odense, Baag, Assens Købstad, Ladegaardsgade, No. 206, 236, FT-1850, C8269
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter M. Schmidt 45 Gift Kjøbmand Assens
Boel Crth. Schmidt f. Møller 45 Gift hans Kone Assens
Paul Rasmussen Schmidt 19 Ugift deres Sønner. fraværende i Coffardifart Assens
Fred. Math. Schmidt 17 Ugift deres Sønner. fraværende i Coffardifart Assens
Nicolai Pet. Schmidt 14 Ugift deres Sønner Assens
Julius Schmidt 6 Ugift deres Sønner Assens
Carl Ludv. Schmidt 2 Ugift deres Sønner Assens
Marie Magdl. Schmidt 18 Ugift deres Døttre Assens
Anne Albertine Schmidt 13 Ugift deres Døttre Assens
Lovise Schmidt 11 Ugift deres Døttre. Tvillinger Assens
Jensine Schmidt 11 Ugift deres Døttre. Tvillinger Assens
Wilhelmine Schmidt 5 Ugift deres Døttre Assens
Anders Pedersen 21 Ugift deres Tjenestekarle Hjort.
Peder Jørgensen 28 Ugift deres Tjenestekarle Dreslette
Kirsten Jørgensdatter 30 Ugift deres Tjenestepiger Hjort.
Anne Lovise Jørgensdatter 22 Ugift deres Tjenestepiger Orte
Marie Kirst. Jensen 20 Ugift deres Tjenestepiger Skydebjerg
Christine Sørensen 15 Ugift deres Tjenestepiger Assens

Mvh Gudrun
  SVAR 2013-03-05 19:05

TACK för din hjälp - ovärderligt!
En helt annan fråga:
SÖREN CHRISTIAN JÖRGENSEN föds 1864 i Reerslev som son till JENS JÖRGENSEN och KIRSTEN MADSDOTTER.
Hur ser den familjen ut? VAR kommer föräldrarna från?

  SVAR 2013-03-06 09:13

Søren Christian Jørgensen er født 1. feb. 1864 i Reerslev, Holbæk amt. - Der er også et Reerslev i Roskilde amt.
Faderen er arbejdsmand, for tiden i militærtjeneste. Moderen bor hos eller tjener hos en Søren Hansen. Hun er 24 år gl. 
Blandt fadderne er der en Jacob Jørgensen og en Marie Jørgensen. 
Opslag 11 i relevant kirkebog for Reerslev, Holbæk amt.
Forældrene er ikke viet i Reerslev sogn, og jeg har ikke kunnet finde familien samlet i folketællingerne.

Mvh Gudrun
  SVAR 2013-03-06 09:31

Ved folketællingen her er der tre søskende, Jens, Marie og Jacob Jørgensen. De er alle født i Reerslev.
Men navnene er meget almindelige, der er ingen garanti for at det er de rigtige.

Dansk Demografisk Database
Samtlige personer i husstanden
Holbæk, Løve, Reerslev, Sønnerød, et Huus, 119, FT-1845, c2149
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Jacobsen 42 Gift Arbeidsmand Søebye Holb: Amt
Maren Nielsdatter 42 Gift hans Kone Skjelleberg Holb: Amt
Jens Jørgensen 11 Ugift deres Børn Her i Sognet
Marie Jørgensen 8 Ugift deres Børn Do [Her i Sognet]
Karen Jørgensen 6 Ugift deres Børn Do [Her i Sognet]
Jacob Jørgensen 2 Ugift deres Børn Do [Her i Sognet]

Mvh Gudrun
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies