genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Norberg, Anna Elisabeth, Stockholm, Sverige, gift 18352013-03-04 00:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=43891
2013-02-26 22:41 

                       Saknar deras födelseort:  Anna Elisabeth Norberg f 1799.09.25  tyvärr så saknas ort, Vigsel år 1835.10.04 Stockholm
                     Saknar födelsseort   make  Johan Frans Westling född 1807.11.25 ort saknas men förmodligen i Stockholm,
se källa:  Lysning - Katarina EII:7 (1831-1835) Image 2310 / page 433 samt  Vigsel - Katarina EI:6 (1818-1849) Image 114 / page 219
men det står som sagt inte var deär födda. Tacksamt om hjälp  samt skriv var ni hittar uppgiften.  
Hittar ni dessutom deras dödsdatum är det också mycket tacksamt
Mv
  SVAR 2013-02-27 12:11

Hej
Jag har försökt att genom barnen försöka hitta var de kom ifrån men jag hitta tyvärr inget
mvh
Anita
  SVAR 2013-02-27 20:07

Hej
På Katarina F1:9 1835-1844 bild 28/ sid 49 hittar Johan Frans i dödboken
mvh
Anita
  SVAR 2013-02-28 01:55


 jag tackar för de uppgifter duhar hittat Anita. De fick en son 18360511 Katarina Stockholm,  Flera barn?
 
( en annan kommentar om barnet Johan August  f 18360511 Katarina (A )Födelsedatum, kommentar : /1846-05-11/) det har jag inte hittat utan uppgiftern kommer via Rotemannaarkivet)
hur går man vidare att söka ort?
mv
  SVAR 2013-02-28 08:12

Uppe i vänster hörn på deras Lysning 1835 står där Samuel Alfred   bbhus så jag gick in och titta i allmänna barnbördshuset och hitta då att pigan Anna Elisabeth hade fått en son den 28/7 1828
står inte vem som var far till honom. det var aktnr.3126 han var inskriven 1832
Johan Augusts födelse hittar du på:Katarina Cll:9 bild 450/ sid 83 han dog den 2/3 1886 i diabetes han var gift med Charlotta Persdotter f. 9/4 1840 och de hade en son Karl August 16/9 1869 hans födelse finns på Katarina Cl:15 bild 225/sid 142a
på rotemansarkivet står där på något ställe dödbevis där får du fram Johan August
Karl August var gift med Annette Hagenberg  och hade bl.a. Karl Napoleon f.12/11 1893 och Karl Edvard Kristian 17/12 1894
mvh
Anita
  SVAR 2013-02-28 12:36

Det är födelseort som sökes ang  Anna Elisabeth Nordberg och make  Johan Frans Westling
Ja ang barnet f 18360511 det har jag hittat  och vet vem han är gift med samt deras barn,,
men det är uppgifterna bakåt som jag söker på, tog stop på Ort där Johan Frans f 1807.11.25 samt h.h Anna Elisabeth 1799.09.25 är de Stockholmare eller inte?
maken Johan Frans är fd brandvakt soldat kanke hette något annat än Westling?

Uppe i vänster hörn på deras Lysning 1835 står där Samuel Alfred bbhus så jag gick in och titta i allmänna barnbördshuset och hitta då att pigan Anna Elisabeth hade fått en son den 28/7 182 står inte vem som var far till honom. det var aktnr.3126 han var inskriven 1832 /Är det Födelsestället Katarina?
kanske man ska följa honom?
mv
  SVAR 2013-02-28 13:00

Tyvärre vet jag inte vilken församling som barnbördshuset tillhör men du hittar barnbördshuset på Stockholms stadsarkiv
skriv  Samuel Alfred Norberg så får du fram akten
lycka till
Anita
  SVAR 2013-02-28 13:00Anita snälla , var hittade du om Samuel Alfred  f 18280728 för  Allmänna BB finns ju bara från  år 1847! tips och gärna källa så jag kan kolla upp och följa..
mv
  SVAR 2013-02-28 14:44

Om du går in på Stockholms stadsarkiv och i sökrutan skriver Allmänna barnhus,då kommer där fram sökresultat i kategorin tryck där på Allmänna barnhus
du trycker sedan på vänster sida där det står sök i Allmänna barnhusets register där skriver du Samuel Alfred Norberg det ska va aktnr 3126
hoppas du hittar rätt

Anita
  SVAR 2013-03-02 00:43

Tack Anita  jag hittade Allmänna barnhus i Stockholms stadsarkiv akt 3126 , hur spårar man vidare om föräldrarnas födelseort? Norberg, Anna Elisabeth, Stockholm. Är det att ge upp? tips och  råd . Tack

mv
  SVAR 2013-03-02 08:59

Här är nåra förslag
Har du provat att söka dom på respektive namn via digitaliserade mtl-reg. på Stockholms stadsarkiv?
Du behöver någon adress, sen följa dom i mtl , flyttningslängder , där födelseuppgifterna kan finnas.
Det är bara att försöka följa dom bakåt gm kyrkböckerna (finns ingen notering, prova att gå till samma plats som i föregående volym)


Från tidigare inlägg:
Anna Elisabeth Norberg f 1799.09.25 i   ?
  Vigsel år 1835.10.04 Katarina EI:6 (1818-1849) Image 114 / page 219
  Lysning - Katarina EII:7 (1831-1835) Image 2310 / page 433
Johan Frans Westling , fd brandvakt o soldat , född 1807.11.25 i   ?

Barn - i äkt. m Westling ; Johan August , f 1836-05-11 Katarina Cll:9 bild 450/ sid 83

*Samuel Alfred, f 1828-07-28 , Allm. barnhuset , aktnr.3126
1832 ca : noteras ungefärligt: uppfostras "hos" snickaränkan Elisabet Sahlberg ,
Skinnarviksgatan 11, kv H ........ Mindre
(Södermalm?)

Om det går att hitta Samuel Alfred i födelseböckerna finns ju en tidig adress att söka modern ifrån,
Uppgifterna från Allm.barnhuset leder till Skinnarviksgatan , om den vägen kan ge något ,
ev är den familjen släkt eller inte alls.

Södermalm har församlingarna Katarina och Maria Magdalena
Födelseböckerna kan vara uppdelade efter barn födda i och utanför äktenskapet.
Och Svar har visst flest skannade kyrkböcker liksom mtl för Stockholms stad.

Sen finns ju möjligheten att Barnhuset hade egna födelseböcker - Stockholms stadsarkiv -
Man kan också beställa sökning på personerna på deras hemsida , ca 125 kr per kvart .

hälsn. Andreas Nilsson

Klicka för en större bild

2013-03-02_Allm_barnhuset.JPG
  SVAR 2013-03-02 12:43

Hej Bert Ove
Här har du Anna Elisabeth  mor och far
Finska församlingen All:5 1821-1830 bild 223/sid 425
mvh
Anita
  SVAR 2013-03-02 13:51

kollade i Finska och dottern AE flyttade till Maria Magdalena fs 1828 , och till Katarina år 1831,
och Göran Norberg hennes far inflyttade till Finska fs 13/8 1813 .
(AE:s son f. 1828 står tecknad som fosterson hos operasnickareänkan E Salberg i Maria Magdalena norra år 1835s mtl, nr 1731)

Adress år 1836 var Götgatan 64 i Katarina , i hfl hittar jag dåligt , mtl ger nog mer eller att hitta Johan Frans W i inflyttningslängderna, eller han kanske t o m var född i Katarina ..      

Andreas Larsson

Tar med bilden från sonens fb 1836


Klicka för en större bild

2013-03-02_Katarina_1836.JPG
  SVAR 2013-03-02 15:02

Slänger med Lysningen i Katarina EII:7 sid 433 , ifall giftomännen har anknytning,
om inte annat kan det kanske ge en vink var JFW var anställd.

AndreasKlicka för en större bild

2013-03-02_Katarina_EII-7_sid_433.JPG
  SVAR 2013-03-02 16:09

I Katarina BI:6 sid 530 ,i namnregistret fanns Johan Frans Westling år 1833,
han var då sjöman och med adress i Katarina kv. Fatburholmen , nr 9 Holländarvägen  .
Född i Katarina?

Andreas NKlicka för en större bild

2013-03-02_Katarina.JPG
  SVAR 2013-03-04 00:31

....Jag tackar för alla uppgifter TACK  > Kan ni alla "där ute i scangen" hjälpa mig hitta dödsdata på Anna Elisabeth Norberg f 17990925 Finska fs Stockholmen-vigsel 1835 1004 död?
samt  fortfarande saknas födelseort på Johan Frans W f 18071125,v 18351004 Stockholm , d 18360214 Katarina(A) sj.dom lungsot 29 år.                                        Källa Katarina FI:9 (1835-1844) Bild 28 / sid 49 (AID: v87044.b28.s49, NAD: SE/SSA/0009)
mv
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies