genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Fredriksson, Emil, Stockholm/Johannes, 19212013-03-02 14:03

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=43553
2013-02-15 11:13 

Min farfar Emil Fredriksson tillbringade en tid i Stockholm, han var bla värvad i militären och körde spårvagn. Han var även förlovad med en kvinna som ingen vet namnet på. Kan man söka i någon församlingsbok på de här åren, han var född 1897 och jag vet väl inte riktigt årtalet när han for iväg
 men jag vet att hans mor fick skriva ett intyg på att han fick åka så han kan ju inte ha varit myndig. Han var född i Genarps församling.


  SVAR 2013-02-15 12:29

Han finns inte i det sk. rotemansarkivet. Stockholm hade ett eget system med rotar fram till 1926. En del av det här arkivet är registrerat men inte alla rotar.På arkivets hemsida kan du själv söka i rotemansarkivet.
Du kan skicka ett mejl till Stockholms stadsarkiv och fråga om de kan finna honom. Uppge hans fullständiga födelsetid. Stadsarkivet brukar vara bra på att finna folk som varit skrivna i Stockholm någon gång.

Eva M

  SVAR 2013-02-15 13:37

Hej Carina!
Någon liten ledtråd kan det kanske vara att Anders Emil Fredriksson, volontär, utflyttad från Kullaröd Genarp, 29/10 1915, till Stockholm, Oscars församling.
Så det är möjligt att han också bodde här. Men efter en snabbkoll hittade jag honom inte som inflyttad i Oscars församl. 1915.

Anders A
  SVAR 2013-03-02 14:03

Hittade honom i Oscars församling 1915! Tusen tack för hjälpen.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies