genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Claver/klaver, Truls, Glimåkra/högsma, 17932005-03-28 10:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=381
 

Jag söker information om soldaten Truls Klaver (f. 1793-09-24), död 1827-10-10 (mördad). Han var den första rotesoldaten på Rodatorpet. Gift två gånger varav sista gången med Injär Danielsotter (1797-1864). Vad hette KLaver innan Klaver? Några uppgifter ang släkterna? Tacksam för svar
  SVAR

Hittade detta om Truls i Demokratisk Databas. Vigda i Glimåkra församling 1693 - 1894 Datum Datum avser 1815-12-29 vigsel Ospecificerad ort Högsma Torp Brudgum Brud Namn Namn Truls Clavér Hanna Nilsdotter Titel Titel rotesolldat dräng Ort Ort Ålder/födelseår Ålder/födelseår Civilstånd Civilstånd ej angivet änka Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden Övrigt -------------------------------------------------------------------------------- Källhänvisning Arkiv Sid-/årsnummer Glimåkra kyrkoarkiv C:4 146 / Förvarande institution Landsarkivet i Lund Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt) Nej Källanmärkning Volymen innehåller: -------------------------------------------------------------------------------- Registeranmärkning Uppgifterna hämtade ur: Glimåkra C:1 1693-1729; Endast vigselbok. Glimåkra C:2 1729-1751; Endast vigselbok. Glimåkra C:3 1752-1800; Endast vigselbok. Glimåkra C:4 1801-1835; Endast vigselbok. Glimåkra C:5 1836-1861; Endast vigselbok. Samt Glimåkra E:2 1861-1894. Datum Datum avser 1822-02-22 vigsel Ospecificerad ort Trållekulla Brudgum Brud Namn Namn Truls Clavér Ingjer Danielsdotter Titel Titel rotesolldat piga Ort Ort Ålder/födelseår Ålder/födelseår Civilstånd Civilstånd änkling ej angivet Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden Övrigt -------------------------------------------------------------------------------- Källhänvisning Arkiv Sid-/årsnummer Glimåkra kyrkoarkiv C:4 220 / Förvarande institution Landsarkivet i Lund Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt) Nej Källanmärkning Volymen innehåller: -------------------------------------------------------------------------------- Registeranmärkning Uppgifterna hämtade ur: Glimåkra C:1 1693-1729; Endast vigselbok. Glimåkra C:2 1729-1751; Endast vigselbok. Glimåkra C:3 1752-1800; Endast vigselbok. Glimåkra C:4 1801-1835; Endast vigselbok. Glimåkra C:5 1836-1861; Endast vigselbok. Samt Glimåkra E:2 1861-1894. Döda i Glimåkra församling 1693 - 1895 Datum Datum avser 1827-10-03 död Den avlidne Namn Kön Truls Klaver man Titel Civilstånd rotesolldat gift Ort Äktenskaplig börd Trållekulla ej angivet Dödsorsak Ålder/födelsedatum (i förekommande fall) ihjälslagen År: 35 Månad: 1 Dag: Födelsedatum: Attest läkare Anförvant Namn Ort Titel Relation Övrigt NB: Varit i slagsmål med en Dräng Ola Olsson som förmodas gifvit honom dödsslag och nedsänkt honom i Bjorkhults sjö eller eljest så bortgömt honom att han inom Årets slut ej kunnat igenfinnas; hvarfören han ej kunnat införas bland De döda, förr än här efterst: - - Blef funnen i ofvannämda sjö d. 31 Mars 1828, undersöktes af Läkare d. 3 April och befanns vara mördad. -------------------------------------------------------------------------------- Källhänvisning Arkiv Sid-/årsnummer Glimåkra kyrkoarkiv C:4 278 / Förvarande institution Sida i Hfl Landsarkivet i Lund Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt) Nej Källanmärkning Volymen innehåller: -------------------------------------------------------------------------------- Registeranmärkning Uppgifterna hämtade ur: Glimåkra C:1 1693-1729 T.o.m. 1729-09-28. Endast begravningsbok, Glimåkra C:2 1729-1751 Fr.o.m. 1729-11-09. Åren fram till 1750 endast begravningsbok, Glimåkra C:3 1752-1800, Glimåkra C:4 1801-1835, Glimåkra C:5 1836-1862 samt Glimåkra F:1 1861-1894.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies