genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Emil Estvan, Grönby, gift 1904 5/22013-02-08 10:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=43327
2013-02-07 23:37 

Kersti Davidsson * Grönby nr 12 1879 17/12 gifter sig med   cigarfabrikör Emil Estvan nilsson från Kävlinge bosätter dom sig i Kävlinge eller vilken adress ?
 

  SVAR 2013-02-08 00:47

Det ser ut som hon / dom flyttar till Kävlinge sn omkring 29/1 1904
I Kävlinge inflytt står att hon inflyttar 1904  3/2 till  5   sidan 121

  SVAR 2013-02-08 10:49

Hej!
Här lite mer.
Kersti Nilsson född Davidsson 3/2 1879 i Grönby, d. 11/5 1967 i Skurup, gift med Emil Estvan Nilsson f. 23/12 1879 i nnelöv, d. 15/3 1942 i Skurup.

Den 15/2 1904 vigs i Grönby cigarrfabrikören Emil Estvan Nilsson från Kävlinge med åbodottern Kersti Davidsson på nr 12 Grönby.

Kjeflinge cigarrfabrik startades 31/5 1901 av Emil Nilsson född 1879. Företaget övergick 1909 till tidigare verkmästaren i företaget, Anton Nilsson, och fick då namnet Nya cigarrfabriken Anton Nilsson.
Emil Nilsson arbetade sedan som arbetsledare 1909-1910 hos Ivan & A Nilsson i Annelöv, där han tidigare varit gesäll.
Efter 1910 startade Emil Nilsson en mindre cigarrfabrik i Rydsgård under firmanamnet K. Nilssons cigarrfabrik. Den inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
(uppgifter hämtade från Google)


Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies