genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kinberg, Knut, Malmö-Simrishamn-Ullstorp, levde 1735-1737-17442013-05-14 07:56

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=42414
2013-01-08 20:57 

Vi söker Knut Kinberg han var urmakaregesäll i Malmö 1735, han bor i Simrishamn 1737-1744 och är urmakare där, Han blir Klockare i Ullstorp 1744 och han är gift med Christina Nordblad, han avlider 1783 i Ullstorp. Vi saknar var och när han är född och vilka var hans föräldrar.

Örjan 
  SVAR 2013-01-08 20:57

Hej
Jag har funderat en hel del på Knuts härkomst, vi har varit på ett antal ställen i landet och rotat efter hans föräldrar. Det finns ett antal spå som jag bedömer som öppna ännu. Tyvärr så saknar vi länken som kan knyta ihop Knut med något av dessa spår. Jag poängterar att det vi funnit så här långt har ett stort värde för den fortsatta forskningen.
Vårt stora problem är att vi än så länge inte har en susning om var Knut kommer ifrån, han kan till och med komma från Danmark eller Tyskland.

Det är tre saker i Knuts "akt" som sticker ut:
1 Hans ättlingars yrkesval, alla blir något inom stat eller kyrka. Tyder detta på en släkttradition?
2 Hans yrkesval, urmakare/klensmed var vid denna tiden ett lyxyrke. Tyder detta på en borgerlig bakgrund?
3 Simrishamn! Det förekommer Knut, Lars och Maria Kinberg i Simrishamn vid ungefär samma tid, Maria kan i och för sig vara gift Kinberg. Vad beror detta på? Härstammar de från södra Sverige/Skåne? Är det i närområdet vi skall söka anorna?

Jag är benägen att ansluta mig till Örjans resonemang ovan. Vi bör penetrera alla fakta vi har på framför allt Knut, Lars och Maria i syfte att hitta en länk bakåt. Jag skall ta mig till LLA så snart det ser meningsfullt ut = när flytten av arkiven är klar i mars/april.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-10 11:56

Hej, alla gamla och nya släktforskare är välkomna att deltaga i "jakten"

Jag skall först lämna information om vad vi hittils vet om Knut Kinberg.
1735-12-15 föds ett barn Elna av Hanna Larsdotter i Västra Alstad. Urmakaregesällen Knut Kinberg från Malmö blef beskyllad för  barnfader. Vi vet inte om detta är Urmakaren i Simrishamn och vi har ingen saköreslängd eller dom. Det är vad vi söker här. Västra Alstad C:1 (1688-1771) Bild120/sid 140 AD.

1737  Bor Knut Kinberg och Lars Svensson Kinberg i 1 Rotan nr 3 enligt Mantalslängden Simrishamn.
1738 Knut K är urmakare i Simrishamn.
1738-04-12 Knut K gifter sig med Christina Nordblad från Kivik i Södra Mellby C:2 (1714-1778) Bild 610/sid 57 AD.
1738-12-20 föds första barnet i Simrishamn Anna Maria K
1744-07-25 föds första sonen i Simrishamn Erik K
1744 flyttar Knut K till Ullstorp och blir klockare för Ullstorp och Bollerup
Det föds 9 barn med hustrun Christina Nordblad.
1783-12-07 avlider Knut K i Ullstorp 

Vi söker altså informatiom om saköreslängd och dom i fallet Elna. Vi söker också var och när Knut K är född. Vi söker också information om Lars Svensson Kinberg kan var släkt med Knut K.

Lars Svensson Kinberg gift 1738-06-25 Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 10/sid 4 AD   
Lars Svensson Kinberg för en dotter Britta Catarina 11 maj Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 12/sid 6
Lars Svensson Kinberg avlider 1758-12-10 i Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 111/sid 104 AD.


Örjan


  SVAR 2013-01-11 16:41

Hej

Här kommer mer information:
Knut Kinberg var 70 år när han avled 1783, han bör vara född ca 1713 någonstans.
Lars Svensson Kinberg var 57 år när han avled 1758, han bör vara född ca 1726 någonstans.

Örjan
  SVAR 2013-01-11 16:45

Felräkning
Lars Svensson bör vara född ca 1701 någonstans.

Örjan
  SVAR 2013-01-12 19:20

Hej
Jag har gått igenom saköreslängder i Malmö Kämnärsrätt 1729 - 1738. Jag har inte funnit någon dom som gäller lägersmål mellan Knut Kinberg och Hanna Larsdotter där. Då har de inte tingförts i Malmö.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-12 21:39

Ronny, Anita
Tack för det. Kan vi avskriva Malmö som födelseplats nu, det finns  väl inget ytterligare i Göta Hovrätt heller. Jag har letat igenom gamla uppgifter och vi har ett tidigare tips från Anita från Björsäter. Där finns en Knut född 1713. organisten Carl Kinberg, Olof Kinberg , en Brita och en hustru Anna. Kan du läsa igenom följande AD bilder.
Björsäter C:1 (1633-1720) Bild 170/sid 325 AD födda 27 maj 1713, Björsäter C:2 (1720-1788) Bild 13/sid 19 AD födda 3 mars 1728, Björsäter C:2 (1720-1788) Bild 108-  /sid 209 AD vigda 11 oktober 1728,
  SVAR 2013-01-13 13:31

Hej
Nej, vi kan inte avskriva något som födelseplats så länge vi inte har några kopplingar bakåt från 1735.
Det min granskning resulterat i är dels att Knut och Hanna inte varit instämda till Kämnärsrätten i Malmö för lägersmål, dels att Knut inte varit svarande i något mål under gesälltiden i Malmö. Han kan ha varit kärande, har bara läst domböckerna från 1735 och 1736.

Knut Larsson i Björsäter har jag ännu inte släppt som urmakarekandidat. Håller på av och till med att läsa böckerna, snacka om kråkfötter. Måste pausa emellanåt. Här kommer vad jag hittat än så länge, Knut finns inte i dödboken de närmaste åren efter 1713 så det är troligt att han nådde vuxen ålder.

Hilsen Ronny

Lars Knutsson (999:369). Rusthållare.
Gift 1712-06-01 i Drängbo, Björsäter (E) (Björsäter C:1 p.345) med Anna Maria Swensdotter (999:371). Hustru. 1712 1 Junij Rusthållaren Lars Knuts i drängbo och pigan Anna Maria Swensd. i Mulestad.

Barn:
Knut Larsson (999:372). Född 1713-05-27 i Drängbo, Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD170 p.325). Döpt 1713-05-31 i Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD170 p.325). 1713 Maij 27. 31. Lars Knuts Son i Drängbo witne Pär i Klocksetre, dr Erich i Pärstorp, J Sophia Helene, p Brjta Persd i Buskhult.

Chirstina Larsdotter (999:373). Född 1714-12-28 i Drängbo, Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD173 p.331). Döpt 1715-01-02 i Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD173 p.331). 1715 28. 1715 Jan 2. Chrirstina. Lars dotter i Drängbo witne Pär i Buskhult, Lars Torstens i N- -- Paul i Måshult, dr Jon Pauls i Sveden, Jon i Drängbo, Margareta Rehelm i Biursäter, p. Karin Erichsd i Drängbo, p Anna Persd i ---, p Ingrid i Mulestad.

Ingrid Larsdotter (999:374). Född 1716-12-02 i Drängbo, Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD183 p.351). Döpt 1716-12-09 i Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD183 p.351). 1716 Dec 2. 9. Ingrid Lars dott i Drängbo döpt eod -x---, Anders i Klocksetre, Håkan i Båtwjk, --- i Fr---, dr Arwid i Buskhult, Madam Biörling d. Berta Olofsd i ---, p Chierstina i Klocksetre, p Cherstin i Klacketorp. Ingrid.

Karin Larsdotter (999:375). Född 1718-06-01 i Drängbo, Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD185 p.355). Döpt 1718-06-04 i Björsäter (E) (Björsäter C:1 AD185 p.355). 1718 Junii 1. 4. Lars Knut sons dr i Drengbo Wittne Johan ock Isack i Drängbo, Ryttaren Nils Flinck ock Petter Örn, hustru Brita i Klocksettra, Pigorna Anna ock Anna hos Erich i Drängbo, P. Anna hos Lars Ibm, Pigan Ingeborg hos Isak Ibm. Karin.

Maria Larsdotter (999:376). Född 1720-09-17 i Drängbo, Björsäter (E) (Björsäter C:2 AD5 p.3). Döpt 1720-09-25 i Björsäter (E) (Björsäter C:2 AD5 p.3). 1720 September 17. 25. Lars Knutssons dr i Drängbo. Wittne Anders i Germundbo, Jonson i Retsala, dr Pehr i Drängbo, Hans i Mulstad, ht Ingrjd i Longsved, Pigorna Ingrid i Fränndbo, Brita i Drängbo Maja Ibm. Maria.
  SVAR 2013-01-13 14:03

Bland de få konkreta uppgifterna betr. Knut, är ju dessa om lägersmålet. Nu har Ronny kunnat avföra Malmö som "brottsplats". Att lägersmålet mellan Knut och Hanna Larsdotter skulle ha blivit "sopat under mattan", är väl ytterst osannolikt. Så i någon arkivhylla finns uppgifterna.
Bland konkreta uppgifter finns ju också de om Lars Svensson Kinberg. Det skulle vara märkvärdigt om det inte finns en anknytning mellan Knut och Lars. De dyker upp samtitigt i Simrishamn där de bor grannar.  Och betr. Maria Kinberg, vem var hon, vem var hon gift med?
Och att den här studententen Sidelius från Östgöta nation (med klockareanor) bara av en händelse skulle dyka upp som fadder vid ett barndop i Ullstorp, har jag svårt att tänka mig.

Anders A
  SVAR 2013-01-13 14:42

Hej
Nu kan vi avskriva "Björsäterknut".

1735 martii 9 (döpt) Knut Larssons Son i Drängbo döpt och Christnad wid Yxnenum. Lars.

Knut tog alltså över gården efter sin far.

Det som ännu är intressant här är de två organisterna Carl Persson Kinberg och Oluf Kinberg i Björsätra. Skall dra lite i dem och se om det går att hitta deras ursprung. Oluf efterträder Carl som organist. Båda förekommer flitigt i diverse dopnotiser på 1720 - 1730-talet i Björsäter.

Jo Anders jag tror att det finns något någonstans om detta ärende. Måste dock säga att ett lägersmål inte är så förbenat intressant om det inte framgår var Knut kom ifrån = härstammade.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-13 15:05

Hej Ronny-Anders A

Saköreslängder finns faktiskt på AD för Ingelstads häradsrätt från 1735. Bäst att du som kan läsa kollar namnen, för oss gäller från 1736.
Ingelstads häradsrätt AIa:27 (1736-1740) Bild 49, 134, 175, 266, 326.

Anders A
vilken Maria i Simrishamn menar du, är det Knuts försfödde dotter Anna Maria
Örjan
  SVAR 2013-01-13 15:18

Ronny

I Björsäter förekommer också Abraham Kinberg Björsäter C:2 (1720-1788) Bild 19/sid 31. Födda den 17 nov. 1732 och Jonas Kindberg Björsäter C:2 (1720-1788) bild 30/sid 53. Födda den 21 mars 1740.

Örjan
  SVAR 2013-01-13 15:27

Hej igen
Har hittat en märklig sak i Björsäter C:2. Där förekommer en Magnus Utterbom, Krämmare = handelsman. Det finns bland andra en notis i C:2 bild 25 sid 43 på ett barn Anna. Det jag reagerar på är att vår Knut rekommenderas av, föutom Comtessan på Bollerup, prosten Mauritz Utterbom!
Det kan ju vara en tillfällighet att det förekommer två Kinbergare och en Utterbom mer eller mindre samtidigt i både Björsäter och Ullstorp.
Känns dock som att det behöver nagelfaras.

Dessutom! Hittade detta innan jag skickat.
1745 Augustus 16. 18. Organisters Jonae Kinbergs och hust Anna Andersdotters Kirstin i Klåckargården obät 1745. Johan i Långedal, Lars i Tegelsäter, Håkan i Båtwjk, Junfru Johanna Beller, pig. Margareta i Tegelsäter, Pigan Cath. i Båtwjk.

Således ytterliggare en organist/klockare Kinberg på rad. Märkligt! Undras om det kan leda till något om vår Knut.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-13 15:39

Örjan!
Jag avser den Maria Kinberg som Anders Berg nämner i ett inlägg, född ca 1719, död 29/4 1789 i Simrishamn.
Ronny!
Jag vet inte exakt vilka uppgifter om de inblandades härkomst som diskuterades vid häradsrätterna. Men att man ingående ältade det mesta, oftast vid två tingsmöten, har jag från den egna släkten. I detta fall gällde det också en "utombyare" och då fanns det kanske anledning att också diskutera födeseorten för  denna suspekta person.

Anders A
  SVAR 2013-01-13 15:47

Hej
Det finns bouppteckningar på Jonas Kinberg och Anna Andersdotter men de tillför inget i sökandet. Bankekind häradsrätt alltså, i Skärkind finns inget att hämta för nu.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-13 16:02

Ronny

Titta på Anbytarforum-Landskap-Östergötland: Socknar Skeda: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-15 av Bo Persson 16 januari 2005 och inlägg av Lennart Johansson 14 januari 2005. Där har du Organiste och klockaren Carl Persson Kinberg.

Örjan
  SVAR 2013-01-13 16:13

Jag har mer
Skeda C:1 (1640-1753) Bild 224/ sid 435 AD födda 1740 21 jan.
            -:-                            Bild 200/sid 387 AD Död 1745 31 jan.
Skeda C:2 (1693-1717) Bild 277/sid 541 AD födda 1703 7 juli.

Örjan
  SVAR 2013-01-13 16:56

Hej Anders
"Din" Maria ovan, skulle kunna vara:
1724 Januarius 15. 18. Organisten Carl Perssons (Kinberg alltså) oäkta dtr. Wittnen Måns i Tegelsetter, dr Germund Ibm, Magnus i Prästegården, ht Kerstin i Tegelsetter, Pna Kerstin i Prestegården, Kerstin i fattigstugan. Maria. Björsäter C:2 AD9 sid 11.

Ronny

  SVAR 2013-01-13 18:12

Hej
Organisten Persson och Organisten Kinberg är två olika personer. Fram till 1726 heter Organisten Carl Persson. Från 1726 heter organisten Carl Kinberg och det namnet gäller 1728, det gäller 1732 o.s.v. Trots olika skrivstilar skriver alla Organisten Kinberg efter 1726. 

Örjan
  SVAR 2013-01-13 18:20

Örjan
Dopnotisen från 1740-01-21 i Skeda är ju intressant. Dopvittnet Befallningsman Lars Kinberg skulle ju kunna vara bror till Carl. Då är vi inne på det som jag sagt tidigare om Knuts barns yrkesval, stat och kyrka.
F-n trot vi kanske är något på spåren ändå.
Har betat av Björsäter nu och inte hittat mer än det som står ovan. Skeda är nästa objekt.
Det finns en del bouppteckningar  i Hanekind på Kin(d)berg de flesta är för "moderna" men det finns ju Kronofjärdingsmannen Magnus Kindberg som kan vara intressant. Död 1798-04-27 Källsäter, Sanden. Slaka C:3 AD147 p.283.

Ronny
  SVAR 2013-01-13 18:41

Hej
Typiskt att Källsäter under Sanden inte finns i Slaka AI:1 medan Magnus Kinberg lever, har hittat änkan i AI:2. Trodde jag skulle hitta Magnus födelsedata i Slaka, men tji fick jag.

Carl Persson Kinberg heter han. Ser der som långsökt att det skulle förekomma två Carl Persson på rad som organister i samma församling. Han gifter sig förresten 1728-10-11 i Björsäter.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-13 19:21

Han som gifter sig heter Carl Kinberg den 11 oktober 1728. Det finns inte skymten av någon Persson där. När dom gifte sig på den tiden så viste dom säkert av dom själva hette i det här fallet Kinberg och inte Persson.

Har du hunnit titta på saköreslängderna i Ingelstad. Det här är ju Knuts hemmaområde med Ullstorp-Bollerup och nära till Simrishamn.

Min morfars far var Kronolänsman Nils Johan August Almén från Djursdala och hustrun Christina Serafa Helena Samuelsdotter från Slaka där har du Slaka.

Örjan
  SVAR 2013-01-13 20:56

Betr. lägersmålet så nämns både Sjörup och Västra Alstad som ev. "brottsplatser". Men de tillhörde inte samma domsaga. Västra Alstad  ingick i Oxie, Skytts och Vemmenhögs häraders domsaga.
Tyvärr räcker inte min kompetens till för att tyda gammal text i dessa domböcker och det skall också till en viss vana för att veta var, hur och när man skall söka. De här målen kunde ju också  i bland dra ut på tiden.

Anders A
  SVAR 2013-01-14 12:46

Anders A

Visst kan du bidraga till att hitta Knuts födelseort. Om vi kunde göra så här att du kollar alla födda 1711-1715 inom Järrestads Härad så kollar jag alla födda inom Ingelstads Härad. Du har väl en lista eller en karta som visar vilka det gäller. www.ddss.nu har en bra karta från den här tiden. Vi har ju kollat tidigare lite här och där men inte konsekvent alla inom ett Härad.
Jag kör igång med Ingelstads HD.

Örjan
  SVAR 2013-01-14 19:56

Hej Örjan
Jag har kikat på Ingelstad saköreslängd. Det närmsta jag kom var ett lägersmål mellan drängen Knut Andersson och qwinfolket Ingrid Larsdotter, sommartinget 1737, men där var ju inte alla namnen rätt. Bara Knut och Larsdotter.
En sidogrej är att hustru Dorothea Knutsdotter från Kåseberga får plikta för 4 oqwädesord sommartinget 1735. Namnet Knut finns således i trakterna. 

Sedan till organisten Carl Persson Kinberg, se ovan den 2013-01-13 16:02, inlägg från dig Örjan.
Det var så på den tiden att folk ändrade namn lite hur som. Det var dessutom fritt att ta sig vilket namn man ville. Präster och klockare använde patronymikon och familje-/yrkesnamn både samtidigt och växelvis så det kan vara en jädra röra emellanåt.
Det är alltså min tro att det endast funnits en organist Carl Persson Kinberg på 1720 - 30-talet i Björsäter. Men det här är bara hårklyverier, vi tappar fokus. Målet är att hitta Knuts föräldrar.

Abraham Kinberg, se ovan 2013-01-13 15:18 heter Åberg. Carl Kinberg är dopvittne.

Anders, min tanke om lägersmålet var att det kanske kunde stå: Urmakaregesällen Knut Kinberg från Malmö, bördig från Bankekinds härad eller Östergötland  eller något annat i den stilen. Får la se vad det står när vi hittar något.

Det är ett tröskande det ni ger er in på Örjan och Anders. Att nagelfara alla kyrkböckerna. Tänk på att kolla även död- och vigselböcker så att en hittad Knut i rätt tid inte dör, eller gifter sig med någon annan. God jakt.

Hilsen Ronny

  SVAR 2013-01-14 22:41

Hej Ronny, Anders A, Anita

Ja det blir bra, jag hoppas att både Anders A och Anita kan deltaga.Jag har börjat på Ingelstads HD där finns 18 socknar och jag har sökt 4 st hittils. Om Anita kommer med kan hon ta Albo HD där finns 9 socknar och då skulle vi klarat av närområdet kring Simrishamn.om vi orkar med flera HD skulle vi kunna ta Herrestad HD, Ljunits HD, Vemmenhögs HD, Skytts HD och Oxie HD då vi är framme i Malmö. Jag hoppas att vi hittar något tidigare så att vi inte behöver tröska hela vägen till Malmö. Om vi hittar något intressant rapportera vi till Ronny som får läsa bilden och avgöra texten. Vi söker födda 1711-1715 på varje socken.

Örjan  
  SVAR 2013-01-14 23:31

Jag skulle kanske lägga till en sak, det kan inte bli så att vi försöker att läsa hela texten utan att vi ögnar igenom texten och söker efter lilla son Knut i första hand och i andra hand namnet Kinberg. Det är ju inte säkert att föräldrarna heter Kinberg.

Örjan
  SVAR 2013-01-14 23:48

Örjan!
Jag håller nog med Ronny, det är tämligen lönlöst att leta genom mängder av kyrkböcker efter någon som heter Knut, och som troligen inte heller är född i Skåne.
Min enkla mening är fortfarande att Knut kom till Malmö, trol.vis från Öster- eller Västergötland, som gesäll och här tog namnet Kinberg efter sin födelseort.
Det  har vänts på många stenar under den här resan, hitintills utan resultat.  Som jag ser det finns det  två spår som måste utredas.  Nr 1.  Ev. uppgifter i domböcker om lägersmålet.
Nr 2.  Dopvittnet Petter Sidelius, klockareson från Norrköping. Kan någon ge en rimlig förklaring till att han skulle dyka upp på ett barndop i Ullstorp, om det inte funnits en nära relation till Knut Kinberg??  Eller är jag helt ute och "reser" betr. dessa tankegångar?
Sedan, betr. Lars Svensson Kinberg,  visst är det märkligt att han samtidigt med Knut dyker upp i Simrishamn, och där bor  grannar!
Om det stämmer skulle Lars far heta Sven i förnamn.

Anders A
  SVAR 2013-01-15 13:04

Hej Anders A

Jag har nästan sökt färdigt i Ingelstads HD och har inte hittat någon Knut. Texten är svårläst och vissa sidor är i ett bedrövligt skick. Jag har funderat på dopvittnena när Knuts barn föds och att  ingen släkting finns med. Hade Knut sina föräldrar varit i livet och dom bott i närheten av Simrishamn så hade dom varit närvarande. Därför tror jag mer på Öster eller Västergötland som du skriver. Petter Sidelius är Klockarson och född i S:t Johannes 1723-02-19. Föräldrarna var Klockaren Måns Jönsson och Margareta Hindriksdotter. Petter dog som teologie stud 1760-07-12. Han tillhörde Östgöta nation i Lund. När Knuts dotter föds 1756-02-21 i Ullstorp finns Petter som dopvittne och han är då 33 år gammal och Knut är då 43 år . S:t Johannes ligger i Norrköping. Det här är vad vi vet. Petter studerade till präst och han kanske fick bo tillfälligt hos Knut för att praktisera under studierna tillsammans med Klockaren Knut och prästen i Ullstorp.

Örjan
  SVAR 2013-01-15 13:29

jag minns inte, men är det någon som lyckades tyda texten i födelseboken för Västra Alstad, helt ut?  Västra Alstad C:I (1688-1771)  bild 120, sid. 140.  Vad jag förstår är det klart att Knut Kinberg erkänt sig som fader till barnet, som är fött 15/12 1735.  Vad jag förstår så tillhör Västra Alstad vid denna tid  Oxie, Skytts och Vemmenhögs härads domsaga, tingsplats Klörup.  Lägersmålet  tas väl då upp tidigast vid sommartinget 1736. Och dessa saköreslängder finns på Landsarkivet i Lund.
Sedan kan man ju fundera lite kring den här studenten Sidelius från Östgöta nation i Lund.
Hur såg det sociala livet ut i Ullstorp i mitten på 1700-talet?  Att det fanns en utpräglad social rangordning vid denna tid är ju väldokumenterat.  En klockare kunde inte umgås med kreti och pleti utan  han och prästen fanns förmodligen bland gästerna i gilleslaget på Bollerup,
och vilka mer fanns vid dessa fester?  förmodligen borgare och ståndspersoner från städerna. Dessa traskade säkerligen inte till fots, utan kom med häst och vagn. Möjligt är att Sidelius ingick i den här kretsen. Någon koppling finns det mellan Sidelius och Kinberg- men vilken?

Anders A
  SVAR 2013-01-15 18:17

Det fanns ju ytterligare ett dopvittne, studenten Olof Laurin, som var fadder vid Knuts son Zacharias födelse 1747 i Ullstorp.
Kan det möjligtvis vara så att de här teologistuderande från Lund på något sätt pryade på landsbygden för att sätta sig in i dopritualerna, (även om det verkar lite väl långsökt)

Har läst om att det, i alla fall på 1800-talet, anordnades kantor- och klockeremöten på skilda platser i landet, där man förmodligen dryftade angelägna och aktuella spörsmål för denna yrkeskategori. Kan Knut ev. ha bevistat ett sådant möte i t.ex. i Lund, och där blivit bekant med de här gossarna (kollegorna) som sedan dök upp i Ullstorp som dopvittnen?

Anders A

 
  SVAR 2013-01-15 21:01

Ronny
Här har du Släkten Utterbom:
Philippus Olai Utterbom f. 1688;komminister i Törnsfall 1693; kyrkoherde i Kristberg 1703; död 1704-03-30. Gift med Helena Christina Frumerie f. 1677. Söner
Johan kapten f. 1700 död.1774.
Mauritz Carl Utterbom f. i Törnsfall 1701; Magister; prestvigd 1735; kyrkoherde i Bollerup 1738; död 1775Det här är Knuts välgörare.
Per Utterbom f. Eksjö 1759;  Föräldrar Magnus Utterbom tullnär gift med Catharina Elisabeth Berg: Student i Uppsala 1783 Jur. examen 1793; auskultant i Göta Hofrätt 1794; död 1829.
Jöns Utterbom f. i Vimmerby 1747; Föräldrar Lars Utterbom handlande och Christina Bergman; prästvigd 1770; magister 1772; komminister i Skänninge 1774; Kyrkoherde i Örberga och Nässja 1793; död 1796.

Örjan  
  SVAR 2013-01-16 12:13

Nu börjar det brännas!
Var det av en slump som Knut hamnade i Simrishamn? Hade han redan innan han etablerade sig som urmakarmästare i Simrishamn, kontakter här? Var det av en slump att han blev erbjuden klockaretjänsten i Ullstorp-Bollerup? Var det av en slump att han var bekant med de teologistuderande faddrarna i Lund?
Man har ju också svårt att tänka sig att en fattig urmakargesäll kan etablera sig med utrustning och köp av egen fastighet, utan hjälp utifrån? Knut står ju noterad som ägare till fastigheten nr 26, andra rothan,  i Simrishamn , efter branden 4 aug. 1741.

Anders A
  SVAR 2013-01-16 19:39

Hej
Det var ju anmärkningsvärda uppgifter du hittat på Utterbom Örjan! Härligt!
Jag börjar bli benägen att tro det finns någon form av relation mellan Utterbomarna och Kinberg.

1 Magnus Utterbom är gift med Catharina Elisabeth Berg.
2 Carl Kinberg är gift med Anna Berg. Kan fruarna Berg vara släkt?
3 Magnus Utterbom finns i Björsäter samtidigt som Carl Kinberg.
4 Mauritz Utterbom finns i Ullstorp samtidigt som Knut Kinberg.
5 Philip Utterbom kan mycket väl vara far till Mauritz, Magnus och Lars förutom kaptenen Johan. Födelseuppgiften på Philip tar jag med en nypa salt, stämmer Johans födelsedatum så var Philip bara 12 år när han blev far. Men det är inte första gången det räknats fel på 10 år i kyrkböckerna.
6 Mauritz Utterbom gör ju faktiskt en insats för vår Knut, något skäl måste det finnas.
7 Rent statiskt så borde det inte finnas så många Utterbom och Kinberg i omlopp vid den här tiden så.....

Jag tänker dra i detta till helgen. Måste reda ut om krämaren och tullnären Magnus Utterbom är en och samma person, skulle kunna vara far och son eller något annat släktskap.
Det är för tidigt att dra för stora växlar på detta ännu men det känns verkligen hett. Skulle vara härligt att kunna leda en relation mellan Kinberg och Utterbom i bevis. Tänk om vi leds in i Knuts härkomst sidovägs via Utterbom!

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-16 19:45

Hej

Jag tror att vi har missat en viktig sak. Anders B gjorde ett inlägg tidigare och "översatte" INGELSTADS HÄRADSTING 1735-1736 OCH-1737 och 1745
27 mars 1745 mål 6, Målet återkommer 9 maj 1745 mål 13

Där har Drabanten Välädle Hr. Carl Gustaf Johansson lånt ut 100 Dr Smt som nu den 1 Januari 1746 med löpande intresse är 130 Dr Smt. Knut Kinberg som drabbades av den stora eldsvådan i Simrishamn 1741 har inte varit i stånd att batala igen detta. Han erbjuder sig att betala 20 Dr Smt plus 6% ränta tills lånet är återbetalt. Det blir förlikning och allt godgännes.

Nu är frågan vem är denne givmilda person Välädle Hr. Carl Gustaf Johansson som lånar ut  en sådan stor summa pengar. Det finns uppgift om att tinget skjuts upp för att Carls Gustafs hustrus mor blivit sjuk och att han måstegöra en  resa till Västra Torup. Målet kan du läsa på Ingelstads häradsrätt AIa:28 (1741-1745) Bild 734, 735.

Nu är frågan vem är han, är han far till Knut???
Var bor han???
Kan vi få ut något av platsen Västra Torup. Västra Torup ligger långt upp i Skåne i Västra Göinge HD??? Fundera på detta.

Örjan 
  SVAR 2013-01-16 20:46

Ronny

Philipus Olai Utterbom är född 1660 jag ha skrivit fel. Han är far till Mauritz Carl Utterbom.

Örjan
  SVAR 2013-01-17 11:07

Hej

Västra Torup är intressant! Där fick lantmätaren Zacharias Almgren sonen Knud den 13 oktober 1717.
* Lantmätarens yrke med många flyttningar kan förklara att familjen - med Knut - är "svårfångad".
* Knut Kinbergs äldste son döptestill Zackarias.
* Yrken "i statens tjänst" var vanliga i släkten..
* Lantmätarsonen Knut/Knud är den ende som får detta förnamn i Västra Torup enligt DDSS.

F ö fanns vid den tiden starka kopplingar mellan trakterna av Västra Torup och dito Simrishamn.
Dåtida storindustrin Skånska Glasbruket hade stora råvaruintressen i Västra Torup. Glasbruket
ägdes och drevs av grundarfamiljen Adlersteen, som bodde på Gärsnäs slott utanför Simrishamn.
[Skånska Glasbruket grundades år 1692 och förstördes i en stor anlagd brand år 1762].

Simrishamn drabbades av en stor stadsbrand 4 augusti 1741. Ynglingen Johannes från stadens
mäktiga borgarfamilj Areskoug fick (därigenom och goda kontakter?) utbildning till glasritare/gravör
och blev framstående sådan vid de i huvudsak tyskättade yrkesmännen vid Skånska Glasbruket.
[Detta som parentes för historisk information. Ursäkta utläggningen ]

Mvh
/Arne Thornberg, Perstorp
  SVAR 2013-01-17 12:48

Arne

Ett stort tack Arne. Det här är mycket intressant. Har du någon teori om vem Lif Drabanten Välädle Hr. Carl Gustaf Johansson kan vara.
Knuts äldste son var Erik f. 1744 i Simrishamn, Zacharis f. 1747 i Ullstorp 

Mvh
Örjan Kinberg
  SVAR 2013-01-17 13:38

Hej
Enligt Dis avlider en lantmästare Zackarias Almgren i Sölvesborg 1743 men där finns inga dödböcker hade varit intressant om där finns en bouppteckning och om Knut står med oftast stod deras yrke med och var de bodde.
Det är inte så att drabanten Johansson och Almgren är gifta med 2 systrar och kanske de även heter Utterbom i efternamn
Jag letar  vidare
mvh
Anita
  SVAR 2013-01-17 13:53

Hej
Jag har hittat födelsenotisen 1717-10-17, Västra Torup CI:1 (1690-1720) Bild 42/sid 38 AD.
Varför finns inga dopvittnen och hustrun inte med i texten. Jag har också sökt efter flera barn men inte hittat några ännu däremot har jag hitta Zacharis som dopvittne1714, Västra Torup CI:1 (1690-1720) Bild 37/sid 33 AD. Bra att Anita är med. 

Örjan
  SVAR 2013-01-17 13:54

Hej

Tyvärr är välädle drabanten okänd för mig (trots tidiga kavalleristanor).

Tyvärr har det dessutom visat sig att lantmätarsonen Knut/Knud i Torup
dog redan 1718-03-25. Lantmätare Zacharias Almgren får ett nytt barn
i V Torup - Anna Elisabeth - 27 mars 1719 med sin hustru Gunnel.

Mvh
/Arne
  SVAR 2013-01-17 16:00

Hej !
Enligt Ulla Johanssons bok "Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755" finns det vid Livdrabantkåren, 6:e korpralskapet en Carl Gustaf Johansson, född 1712 i Skåne.

Hälsningar
Niklas
  SVAR 2013-01-17 17:40

Hej igen !

Mer om drabanten Carl Gustaf Johansson.

Enligt Blekinge nation i Lund nr 891.
Hans Ifver Johansson, son af lifdrabanten Carl Gustaf J., f. på Stränte i Rörums socken 5 aug 1747; magister 1768.

Tyvärr finns det inga kyrkoböcker i Rörum från denna tid, men ...

I Rörum mantalslängd 1747 finns på Sträntemölla kornetten herr Carl Gustaw Johansson, fruen, drängarna Nils och Lars samt pigan Elljena. Han finns där 1744-1751 (mtl).
1748 är han änkling i mantalslängden.
1753 bor där en avskedad major Dalberg med familj.

Om man söker lite på nätet så hittar man en Johannes Ifver Johansson (Hans och Johannes är ju samma namn). 1766 ger Petrus Munck och Johannes Ifver Johansson ut en bok (eller avhandling eller nått). Petrus Munck blir senare biskop i Lunds stift och finns i Herdaminnet så klart. Jag har dock inte hittat Johannes Ifver Johansson.

/Niklas
  SVAR 2013-01-17 18:02

Tredje gången !

Enligt ett register över giftermåls- och dödsannonser ur Inrikes Tidningar m.fl. av T. Lagerheim (sök på Handskrifter i AD) finns det en Lifdrab. Carl Gustaf Johansson, död 22/4 59 39 (bör vara 1759 och sedan nummer 39 det året). Nu återstår det att hitta var.

/Niklas
  SVAR 2013-01-17 20:03

Tack Arne det var synd att Knut gick bort så tidigt annars hade det varit högintressant.
Tack Niklas nu vet vi en hel del om Carl Gustaf Johansson. Rörum ligger  ju på gränsen mellan Albo HD och Järrestads HD altså i närområdet från Simrishamn och Ullstorp. Nu är frågan varför lånade han ut så mycket pengar till Knut, det måst finnas någon relation, kan han varit delägare i Knuts urmakareverkstad i Simrishamn dom kanske var kompanjoner och det var hans insats som han nu ville ha tillbaka när urmakareverkstaden brunni upp.

Örjan   
  SVAR 2013-01-23 19:02

Hej
Jag har letat upp mer information om släkten UTTERBOM. Ronny här får du en del svar på dina frågor.
1. Anfadern bonde i Uttersbo Nykils socken. Därav namnet Utterbom.
2. Philippus Olai Utterbom f. 1660 i Uttersbo, prästvigd 1688, komminister i Törnsfall 1693, kyrkoherde i Kristberg 1703, död 1704-03-30. Gift med Helena Christina Frumerie f. 1677.

Johan Utterbom f.1700 kapten död 1774,
Mauritz Carl Utterbom f. 1701 i Törnsfall, Magister, prästvigd 1735, Kyrkoherde iBollerup 1738, prost, död 1775-03-11, gift med Maria Birgitta Greben 1742.
Nils Hemmingsson bonde i Ytterbo Tjärstad socken hade sonen?
Hemming Utterbom stud i Uppsala 1704, komminister Kittilstad och ,Tjärstad, död 1713(kanske samma släkt)
Anna Helena Utterbom f. 1742 död1792. gift i Ullstorp med Christian Hagerman f. 1729 i Vidtsköfle, prästvigd 1755-08-30,Kyrkoherde i Vidtsköfle 1773-1805, död 1808-12-23.
Judit AmaliaUtterbom f. 1747 gift med Nils Wankif f. i Glimåkra 1737-05-12, prästvigd 1759, Kyrkoherde i Ullstorp 1777 död 1804-06-17.
Jöns Utterbom f. Vimmerby 1747-03-12, föräldrar Lars Utterbom handlande och Christina Bergman, prästvigd 1770, magiser 1772, kominister i Skeninge 1774, Kyrkoherde i Örberga och Nässja 1793, död 1796-02-13.
Per Utterbom f. i Eksjö 1759-03-05, föräldrar Magnus Utterbom tullnär och CatarinaElisabeth Berg, stud i Uppsala 1783 jur.ex. 1793, askultant i Göta Hofrätt 1794, död i Eksjö 1829-05-17

Frågan nu är vilken relation hade Utterbom-Hemmingsson-Kinberg. Rasmus Hemmingsson finns i mantalslängden Simrishamn 1728.

Frälse-inspectoren och handelsmannen Carl Gustaf Rebowski finns i mantalslängden 1750 i Simrishamn han som fannsmed i fallat Knut Kinberg-Lifdrabanten Carl Gustaf Johansson Ingelstads häradsrätt.

Örjan


  SVAR 2013-01-25 09:57

Hej

Jag har hittat Klockaren Knut Kinberg på en ny plats. Han och hustrun är mantalsskriven 1747 i Bollerup Tryde socken tillsammans med Pastoren Utterbom med hustru. Det här är något nytt. Knut bor på nr 8 och Utterbom på nr 7.
Bollerup MTL:1 (1742-1800) Bild 7/sid 1748 AD.

Örjan
  SVAR 2013-01-25 10:14

Örjan,

Bollerup börjar först på nästa sida (högersidan) och det är Ullstorp som är socknen innan. Tyvärr inga nyheter alltså.
  SVAR 2013-01-26 15:47

Hej Anders B

I mitt program AD finns ingen Ullstorp på Bild 6/sid 1747 sidnummer i boken 36 Kåseholms Gård är står det Tryde. Nästa bild i programmet är Bild 7/sid 1748 och där finns Mauritz och Knut på vänstersidan och tittar man på sidnummer i boken på högersidan där står det 75. Det här betyder att det fattas sidor i programmet. Det är väl inte meningen att man skall gissa sig till vad det är när man betalt dyrt för programmet. Skärpning

Örjan  
  SVAR 2013-01-26 16:04

Hej !

I de volymer som heter MTL:1 har vi (AD) delat upp de stora mantalslängderna som oftast gäller hela länet till varje församling. Således innehåller Bollerup MTL:1 bara de sidor som handlar om Bollerup. Sidnumret är årtalet för mantalslängden. Mantalslängderna (ouppdelade) finns i Kristianstads läns landskontor EIII: och just den aktuella sidan finns här: Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 EIII:10 (1748-1748) Bild 48 / sid 75 (AID: v98709.b48.s75, NAD: SE/LLA/108941) Om man bläddrar tillbaka i den så ser man att på sidan innan står det att det handlar om Ullstorp.

Uppdelningen till volymerna MTL:1 har vi enbart gjort för att samla alla mantalslängder för just en församling på samma ställe och underlätta när man följer personer i mantalslängderna.
  SVAR 2013-01-26 16:17

Hej igen

Jag är inne på Bollerup MTL:1 inte Ullstorp MTL:1 läs mitt inlägg 2013-01-25 en gång till.

Örjan
  SVAR 2013-01-26 16:29

Hej igen Örjan !

Jag är helt enig med dig att du är inne på Bollerup MTL:1, men precis som Anders skriver så gäller vänster sidan på den bilden du hänvisar till Ullstorp. Bollerup börjar först nere till höger. Se min bifogade bild.

Eftersom vi delar upp en volym och församlingarna inte alltid börjar högst upp på en ny sida, så kommer det alltid med "lite skräp från andra församlingar". I detta fallet slutet av Ullstorp.


Klicka för en större bild

2013-01-26_Ullstorp-Bollerup.jpg
  SVAR 2013-01-26 16:52

Hej Niklas

Den här bildenär lika i mitt program men backa nu till bilden innan, vad står det högst upp på höger sida?

Örjan
  SVAR 2013-01-26 17:05

Hej igen !

Absolut står där Tryde, men det är ju det som jag försöker att förklara. Den volym som du är inne i heter Bollerup MTL:1 och det är en uppdelning av de riktiga volymer med mantalslängder som finns i Kristianstads läns landskontor EIII:
På bilden innan som du hänvisar till står det Bild 6 / sid 1747. Detta är alltså en annan mantalslängd från ett annat år. Och på den vänstersidan ser du slutet av Bollerup för året 1747. Om du inte hänger med på detta, så strunta i att titta i den volym som kallas Bollerup MTL:1 utan titta då istället i originalvolymerna i Kristianstads läns landskontor. Där ser du hur varje volym ser ut och i vilken ordning det kommer. MTL:1 är bara gjord för att samla allt på samma ställe, men som jag skev så kommer det med andra uppgifter också. Bilden innan gäller alltså 1747.
  SVAR 2013-01-26 17:06

Örjan,

För att kunna bläddra i hela volymen ska du, som Niklas skriver, gå till

Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 EIII:10 (1748-1748) Bild 48 / sid 75 (AID: v98709.b48.s75, NAD: SE/LLA/108941)

Den volym som heter Bollerup MTL:1 är utdrag av de sidor som innehåller Bollerup från ett antal olika årsvolymer med mantalslängder. Då kommer med nödvändighet slutet med från den föreliggande socknen (som råkar vara Ullstorp i fallet Bollerup). Bläddrar du tillbaka i volymen Bollerup MTL:1 så hamnar du på ett tidigare år för Bollerup. Observera att "sidnumret" är årtalet.

  SVAR 2013-01-26 20:14

Hej
Jag håller på att bena upp den där organisten Carl Kinbergs historia för att se om det finns några spår bakåt. I samband med detta så hittade jag i Skeda AI:1, AD16, gl (gamle) Kinberg med hustrun Chierstin. Jag följde dem i denna HFL, de bor på Slättbackas ägor. Stämmer uppgifterna, AD31, så skulle denna Kinberg, som förresten heter Nils, kunna vara en stark kandidat som Knuts far. Han står som född 1681, 69 år, på AD31, hustrun är ett år äldre, 70 år, och således född 1680. Chierstin är i så fall fertil 1713 så även hon är kandidat till föräldraskapet.
Jag har kommit så långt att Nils Kinberg dör 1752-04-03 i KNUTBOLYCKAN! Knut är i alla fall inte född i Skeda, hittar honom inte i födelseboken.
Skall fortsätta att lusläsa Skedaböckerna och se om jag hittar mera som är värt att dra i. Jag är inte säker på att Nils Kinberg med hustru bor i Skeda i yngre år.

Spännande fortsättning följer. Skulle ju vara för härligt om Knutbolyckan hade med vår Knut att göra.
Ronny
  SVAR 2013-01-27 15:20

Hej
En rapport från vad jag hittat om Nils Kinberg.
Jag hittade tydligare text på var han bodde, Knubbelyckan var det, inte Knutbolyckan (Lite önsketänkande där ja. ). Det föds inga Knut över huvud taget i Skeda i det tidsintervallet vi är intresserade av. Så om Nils är far till Knut så föds inte Knut i Skeda i alla fall.
Nils Kinberg var ryttare, han levde c:a 1681 - 1752-04-03 och var gift med Chierstina Andersdotter c:a 1676 - 1756-09-01. De fick två barn i Knubbelyckan, Slättbacka, Skeda. Maria född 1713-12-24 och Nils 1718-10-04. Nils är som jag bedömer det inte helt avskriven som anfader, men tveksam. Jag har inte hittat någon vigselnotis i Skeda på Nils och Chierstina, har heller inget på var de vistades före 1713. De kan ha varit ute i något av fälttågen.

Så till Linköping.
Bedömer att vi högst troligt kan avskriva Kinbergarna i Linköping som anfäder. Det mest upphetsande var en Laurentius Kinberg, född 1701! Men hans far hette Johan och inte Sven. Kollat upp Borgmästaren Hans Kinberg i Linköping, han var bokhållare, revisor och sedan borgmästare i Vadstena före han kom till Linköping. I en dopnotis i Vadstena står han som kommen från Stockholm. Hans K hittar jag inga barn efter, varken i Vadstena eller Linköping.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-27 16:39

Hej igen
Organisten och Klockaren Carl Persson Kinberg dör 1745-01-31. Han får med hustrun Anna Berg barnen Anna Sophia, Charlotta Christina, Maria Catharina, Petter, Hedvig Elisabeth och Engela. I bouppteckningen efter honom, 1745 och 1746, står brodern Consistorie Wachtmästaren Lars Kinberg från Linköping som förmyndare för barnen. Eftersom bröderna har patronymikonet Persson så härstammar de således inte direkt från rådmannen Lars Andersson i Linköping. Lars A hade sönerna Hans, Johan och Jacob Kinberg. Varav Johan hade sonen Laurentius som jag nämnt ovan.

Hilsen
Ronny
  SVAR 2013-01-28 16:58

Hej
Där är fler Kinbergare i skeda den 5 decemder 1750 får Pehr Kinberg och Elin olofsdotter trillingar Sara,Nils och Anna
frågan hur är han släkt med organisten Carl Kinberg
mvh
Anita
  SVAR 2013-01-28 18:54

Hej
Jag tog en snabb titt på den här Pehr Kinberg. Hade en förhoppning att hitta Åsmehagen i HFL, Skeda AI:1 täcker ju bra tidsperioden. Men det är ju som förgjort! I AI:2 så finns Åsmehagen med men ingen Pehr K. I AI: som inte är komplett så saknas givetvis Åsmehagen. Men! I AI:1 bild 25, under Skankerstads ägor så finns en ryttare Kinberg, 36 år 5 månader och 3 dagar, med hustrun Elin, 33 år 6 månader och 2 dagar, och döttrarna Maja 8 år och Anna Elisabeth 1 år 6 månader. Nu är frågan: Är Pehr Kinberg son till gamle Kinberg, Nils alltså, eller har han fått soldatnamnet Kinberg? Detta är år 1749. Han finns där 1747, 1748, 1750 och 1767. 1767 ser vi även sonen Nils! 16 år och dottern Lena 10 år.
Om nu allt stämmer så borde Pehr Kinberg vara född 1713, varför frågan uppstår om han är släkt med vår Knut.
I AI:2 ser vi att Åsmehagen sorterar under Skankerstad, här är tyvärr Pehr borta så vi kan inte se var han var född.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-01-29 11:38

Hej Ronny och Anita
Kan ni titta närmare på detta uppgifterna kommer från Rötter. 
Jag har hittat Klockaren Anders Kinberg född i Skeda 1777
Lovisa Lundgren född Söderköping 1780
Charlotta Lovisa född i Arboga 1800-06-16, flyttade till Yllestad
Johan Wilhelm född i Falköping 1806-12-14
Carolina född i Torbjörntorp 1812-10-16
Torbjörntorp AI:2 (1811-1815) Bild 20/sid 39
Torbjörntorp AI:3 (1816-1820) Bild 59/sid 106
Arboga stadsförsamling C:4 (1776-1817) Bild 139 gäller Bokbindaren
.

Örjan
  SVAR 2013-01-29 17:04

Hej
Han är född i Skedevi och jag tycker att fadern heter Anders Berndsson
jag tror inte  han till din Kinberg

Anita
  SVAR 2013-01-29 18:12

Hej Anita

Det fanns 3 st födda, Anders i Skedevi men ingen har föräldrar som heter Kinberg tyvärr. Klockaren Anders hade passa bra.

Jag har flera förslag tacksam om du tittar på dessa.

Skeda AI:2 (1788-1795) Bild 85/sid 154 Klatthagen  Kinberg
Skeda AI:2 (1788-1795) Bild 12/sid 8 Hedvig Kinberg
  SVAR 2013-01-29 18:38

Hej
Hedvig Kinberg är klockare Carl Kinbergs dotter
Den andre har jag inte hittat

Anita
  SVAR 2013-01-29 19:16

Hej

I Släkt och Hävd har jag hittat Hans Kinberg mönsterskrivare Befäl och stabsbetjänt vid Kungl. Livregementet til häst åren 1680-1709. Vet du hur man hittar detta.

Örjan 
  SVAR 2013-01-29 19:45

Hej igen

Det finns en artickel om Hans Kinberg i Släkt och Hävd 1998/99. Jag skall göra ett besök på Riksarkivet och se vad jag få fram. Anita du kan avvakta.

Örjan
  SVAR 2013-01-31 09:13

Hej

Jag har några Kinbergare som jag vill att Ronny tar en titt på och skriver ner texten:

Vigda
Hendrich Kinberg-Kristina Jöransdotter Västra Strö 1716-04-22 CI:1 (1708-1806) B 174/164
Nils Kinberg-Fredrica Paulina Malmquist Ask 1831-04-17 CI:1 (1820-1842) B 122/120
Anders Kinberg-Bengta Mårtensdotter Snårestad 1755 CI:2 (1732-1780) B 109/102 
Anders Kinberg-Ugna Mårtensdotter Snårestad 1766 CI:2 (1732-1780) B 112/105 
Lars Kinberg-Ingrid Svensdotter Kristianstad stadsförsamling 1750-09-12 CI:5 (1750-1766) B 147/2 Nr 14
Måns Kinberg-Else Trulsdotter Reslöv 1749-11-05 CI:2 (1728-1792) B 169/161 Nr 5

Örjan
 
  SVAR 2013-01-31 14:43

Haj Anita

Kan du gå in på Ryttaren Hindrich Kinberg Benetz Regemente Västra Strö enl. ovan och läsa texten. Gå sedan in på SVAR
http:// www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0029823 00061 och gå till sidan 00195 nr 2. Där skall du också ha Hindrich Kinberg. Se om du kan få ut mer information från bilderna och om man går tillbaka i tiden och letar efter föräkdrar och bröder (Knut) på andra ställen.

Örjan
  SVAR 2013-01-31 21:06

Hej
Om jag går in på sidan svarar den att de är inte scannade för internet

Anita
  SVAR 2013-01-31 22:06

Hej Anita

Det är samma sida som Anders Berg la in när vi sökte efter tremänningsryttaren Södersten Nordblad. Jag ser att det fattas en sak det skall vara =A0029823_00061 på slutet. Sorry. Testa nu.

Örjan
  SVAR 2013-01-31 22:51

Hej
Jag kan bara läsa att han är född i Östergötlands län
jag hitta han också 1713 bildid A0029818  00161

Anita
  SVAR 2013-02-01 17:47

Hej
Jag har besökt Riksarkivet i dag och Kollat artickelen i Släkt och Hävd där står:
Mönsterskrivaren Hans Kinberg Befäl och stabsbetjänt hos Christopher Von Warnstedt vid Kungliga Livregementet till häst 1680-1709. Det framgår att han 1700 i sept. -1702 i dec. transport från nr 8 transport till nr 10.
1700 i sept.- till 1702 i sept. transport till nr 6.
1703 i dec.-1707 transport från nr 6.Material saknas för åren 1708-1709.
Det här ger inte så mycket men han lever i rätt tid som förälder till Knut.

Jag hittade också Kyrkoherden i Fliseryd Jacob Kinberg 1761-1823. Vilken släkt är detta?
Nu får vi se om Ronny hittar något intressant i helgen, det finns ju många uppslag Nils K, Anders K, Lars K, Måns K.
Anita kan du överätta hela texten på Hendrich Kinberg Västra Strö.

Örjan  
  SVAR 2013-02-02 10:18

Hej

Kyrkoherden Jacob Kinberg har jag hitta, han bor och dör i Fliseryd. Han kan vara född i Fagerhult, det finns en Jacob född 1761-05-29 men föräldrarna stämmer inte.
Född: Fagerhult C:2a (Bild 199/sid 383 AD?
Bor Åby nr 8
: Fliseryd AI:3 (1818-1826) Bild 185/sid 353 AD 
Pilö 1: Fliseryd AI:3 (1818-1826) Bild 108/sid 199AD
Död: Fliseryd C:3 (1786-1830) Bild 325/sid 633 AD

Jag behvör läshjälp och födelseplatsen och föräldrar. 

Örjan
  SVAR 2013-02-02 10:19

Hej
Ryttaren av Benetz Regemente och majestäts compani Hendrich Kinberg och pigan Kirstina Jönsdotter /Jöransdotter med ?( sista ordet kan jag inte läsa)

Anita
  SVAR 2013-02-02 17:05

Tack Anita

Jag har sökt Kyrkoherden Jacob Kinbergs föräldrar och hittat följande:
Pistolsmed Göthar Persson Kinberg vid Smålands Kavaleri bosatt på Lilla Ånhult i Viserum
Söner:
Sven Johan Kinberg
Per Ludvig Kinberg
Israel Götharsson Kinberg
bonde i Fagerhult född 1720-12-31 död 1794-09-10 är fader till Kyrkoherden Jacob Kinberg
Anders Kinberg

Det här är Götharspåret som Ronny utrett tidigare och inte hittat något samband med Knut Kinberg tyvärr.

Örjan


  SVAR 2013-02-02 18:38

Hej
Örjan, den där mönsterskrivaren Hans Kinberg du hittade. Undras om inte det är den Hans Kinberg som senare blir Borgmästare i Vadstena och Linköping. Han står som kommen från Stockholm i en dopnotis i Vadstena.
1714 Julj 24. Anders, Nils Hansson Danskes född samma dag 2 e m. Faddrar Bokhållaren Hr Kinberg frå Stockh. Rådm: Daniel Ersson, Hr Hans Krjk, Jöns Andersson, H. Lisken Wijman D Ers, Jfr Sophia Bratt, Jfr Helena Wetterling. Vadstena CI:2 AD142 p. 273. Hans K gifter sig 1715 25/3 med Maria Danielsdotter Wetterling. Vadstena CI:2 AD22 p.33.

Jag håller på att dra i Linköpingsgren nr 2. Dvs brodern till klockaren och organisten Carl Kinberg, Lars Persson Kinberg. Får se om jag kan träffa på vart de kan vara födda. Åldersmässigt så talar det för att de, och även Olof och Jonas, skulle kunna vara bröder till vår Knut. Det som talar emot är Lars Persson Kinberg, om nu Lars Svensson Kinberg i Vanstad och Simrishamn är bror till Knut. Bägge Larsarna är ju aktiva i samma tid i Vanstad och Linköping. En är handelsman, den andre vaktmästare, pedell, vid Consistoriet, universitetet förmodar jag, i Linköping.

Ergo: I det fall Lars Svensson Kinberg i Vanstad är bror, vilket jag tror, till Knut så kan vi avfärda Linköpingskinbergarna för gott och koncentrera oss på Skåneland.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-02-02 19:43

Hej Ronny

Rådmannen i Linköping Lars Andersson 1643-1707 efterträddes av sin son Johan Kinberg 1669-1707, som var far till vice advokatfiskalen i Svea hovrätt Johan Kinberg 1700-1742. Johan Kinbergs bror Hans Kinberg 1675-1743 blev borgmästare i Vadstena 1718 och i Linköping 1723 samt var rdgm 1719 och 1723-1727. Han var far till slottsfogden i Stockholm Jakob Kinberg 1616-1800 (Svenskt Biografiskt Lexikon)

Ja jag tror mer på Lars Svensson Kinberg. Är vi helt säkra på att Lars i Vanstad är samma person som Lars i Simrishamn. Kan det finnas en till någonstans.
Örjan
  SVAR 2013-02-03 05:31

Hej Örjan,

Det är nog säkert att det är samma Lars Kinberg i både Vanstad och Simrishamn. Han heter Svensson i både vigselnotisen 25.6.1738 i Vanstad och i några av mantalslängderna i Simrishamn. I vigselnotisen anges att han var handelsman. Trots att han får 8 barn i Vanstad finns han inte med i mantalslängderna i den socknen. Lars Svensson Kinberg i Simrishamn betalar bara för en person enligt mantalslängden 1738 men för två i mantalslängderna 1739,40,42,43. I mantalslängden 1739 nämns inte vem den andra skattebetalande personen var men 1740,42,43 anges att det var hans hustru. Lars Svensson Kinberg i Simrishamn har alltså gift sig samma år som Lars Svensson Kinberg i Vanstad. Min gissning är att han fysiskt bodde i Vanstad, men att han som handelsman var tvungen att vara mantalskriven i en stad, och att han bedrev handel mellan Simrishman och området runt Vanstad.  Var han var mantalskriven efter 1743 vet jag ej. Kunde vara intressant att försöka hitta.

När Lars dör efterlämnar han förutom änkan barnen Sven 18år, Brita Katrarina 15år och Anders 3år. Har någon kollat i Färs häradsrätt om det finns någon anteckning om förmyndare för dessa barn, eller något annat om dödsfallet/boupteckningen? Enligt NAD börjar förmyndarskapsprotokollen i Färs härad 1759 (LLA/Färs Häradsrätt/AIa:35), och eftersom Lars dog 2.12.1758 finns han kanske med 1759. Anders dog 1761 i Vanstad. Har inte hittat Sven eller Brita Katarina i Vanstads vigselbok, och vet inte var de tog vägen.

Tog åter en titt på Maria Kinbergs dödsnotis i Simrishamn 1787, och är nu osäker på om det verkligen står Kindberg. Det ser mer ut som Hindberg. En Maria Hindberg var fadder i Simrishamn 1780, och i staden fanns även en skräddare Niklas Hindberg. Tror att vi kanske kan avfärda det spåret.

Martin

  SVAR 2013-02-03 08:48

Hej Martin

Ett stort tack för att du följer oss och för alla tipsen som vi nu skall söka vidare på.
Det här vet vi:
ca1713 är Knut född , men var har vi inte lyckats hitta.
1735 Knut finns angiven som Urmakaregesäll från Malmö . Men i Malmö har vi inte hittat Knut.
1737-1738 Knut bor 1 Roten 3 Simrishamn och Handelsmannen Lars Svensson Kinberg på samma adress.

Örjan
  SVAR 2013-02-03 10:27

Jag har tidigare också nämnt "Maria Kinberg", men märker att jag tyvärr aldrig kollat dödnotisen i original. När jag nu gör det så håller jag helt med Martin om att det står Maria Hindberg, och inget annat.
  SVAR 2013-02-03 12:56

Det var ju skönt att det gick att sortera bort denna Maria!
Det är ju fastställt att Knut och Lars kom till Simrishamn ungefär samtidigt, och då bodde på samma adress, detta kan ju inte vara av en slump!  Lars Svensson Kinberg var mantalsskriven i staden men han ägde aldrig någon fastighet här, men kan väl från början ha varit skriven på Knuts adress. Och det var ju så, som Martin påpekar, Lars kunde inte bedriva handelsverksamhet utan att vara skriven i staden. Det skulle ju vara intressant att veta vad typ av handelsverksamhet Lars bedrev i Vanstad med omnejd.
Det är ju konstaterat att Lars också noteras med namnet Svensson, och då bör fadern hetat Sven (någonting)  och kanske inte alls Kinberg.

Anders A
  SVAR 2013-02-03 19:26

Hej Ronny

Kan inte du göra en snabbtitt på födda som heter Lars i Vanstad kring 1701 och som har en far som heter Sven. Både Lars Svensson Kinberg och hustrun Greta Svartman var ju från Vanstad.

Örjan
  SVAR 2013-02-03 23:42

Det mesta talar för att Knut och Lars Svensson Kinberg var bröder. Det finns väl då anledning att syna Lars Kinberg lite mera. Han står noterad som handelsman, ett antagande kan vara att han kom till Skåne som "Knalle"  från Västergötland, och varför inte från Kinna socken i Marks härad, som på denna tid var ett centrum för textilindustrin. Sedan har Anders Berg konstaterat att det fanns ett dopvittne i Vanstad 6/5 1739, Boråsaren Swen Kielmans hustru.
Denne Swen Kielman (Kjellman)  kan man ju mycket väl tänka sig som handelsman från Borås och på så sätt ha en anknytning till Lars Kinberg. Det finns f.ö. också en stor släkt med namnet Kjellman i Borås och Marks härad.

Anders A
  SVAR 2013-02-04 09:25

Och varifrån härstammar Ingrid Greta Svartman? Var hör den släkten hemma?


Anders A
  SVAR 2013-02-04 11:26

Hej Anders A

Gå in på personsökaren så hittar du massor av Svartman. I mitten av 1700-talet kommer dom från Småland.
Nu när Ronny arbetar kan du gå in på födda i Vanstad omkring 1701 och söka efter ett barn som heter Lars och som har en far som heter Sven. Själv läser jag för dåligt. 

Örjan 
  SVAR 2013-02-04 13:14

Hej

Jag har hittat ytterligare en Lars Kinberg som jag skrev om redan i mitt inlägg 2013-01-31 09:13. Den här Lars finns också i Sökbara Register Vigselregister AD, sök på Kinberg. Lars finns som vigda 1750 i Kristianstads stadsförsamling CI:5 (1750-1766) Bild 147/sid 2. nr 14. Vem kan det här vara han finns i Skåne och nära anslutningtill Österlen och han stavar dessutom namnet rätt. Återkom gärna med förslag.

Örjan 
  SVAR 2013-02-04 13:34

Det finns inget födelsedatum på Ingrid Greta Svartman, hon bör väl vara född ca 1710, men var?  Släkten finns i Småland, knappast i Skåne, man kan väl också anta att Svartman är ett borgerligt namn. Men hur hamnade Ingrid Greta i Vanstad? Det finns en Månsson Svartman  född 1685 på ett par olika adresser i Småland (enl. personsökaren)  det skulle ju i bästa fall kunna vara fadern, får se om det går att hitta något på honom.

Anders A
  SVAR 2013-02-04 16:32

Svartman-släkten från Småland, Kalmar län, är till stor del en båtsmannasläkt. Men eftersom jag gärna vill hämta Kinbergarna från Västergötland, finns det en Jon Svartman f. 1686 i Slöta socken, Västergötland, soldat vid Västgöta regemente. Tyvärr börjar födelseboken 1715 och då kan jag ha missat  Ingrid Greta!!  Socknarna i Västergötland har flera orter som anknyter till släktnamnet, och det gäller även dopvittnen.
Namnet Svartman är inte vanligt i Skåne, vad jag kan se. Jag hittade en Jeppa Svartman f. 1688, ryttare vid Skånska Dragonregement, socken V. Vram.
Och den här Boråsaren Kielman, (står det Hansson Kielman?)  verkar ha gjort ett kort gästspel i Röddinge!  En hel del talar för att Lars Kinberg och denne Boråsare Kielman har en anknytning och kan  ha varit "Knallar" från Västergötland.


Anders A  SVAR 2013-02-04 17:09

Hej
Har inte hittat Knuts födelse men en annan sak I Visby stadsförsamling C1:8 1794-1814 bild 1060/sid 103 föds  en Jacob Niclas  son till Ytterliggare en handelsman Lars Kinberg varav ett dopvittne är inspektor Laurin (fanns där inte en Laurin även vid Knuts barn) denne Jacob får en son Edvard som i sin tur får fyra söner med namnen Nils,Eric,Knut och Lars dock i mitten på 1800-talet
men lite märkligt

Anita
 

  SVAR 2013-02-04 18:24

Hej igen !

Ingrid Greta Svartman är ingen "vanlig" med det namnet och att hon kallas jungfru vid vigseln 1738 i Vanstad.

Det finns i Karl XIIs officerare två med namnet Svartman.

Svartman, Gustaf, mönsterskrivare vid Smålands inf.reg. 1708; fänrik därst. 1712 19/2; löjtn. därst. s.å. 9/9; konfirm. 1716 27/3; stupade s.å. 24/6 vid Fredrikshall.
Svartman, Sven, f.1685 i Sverige; fältväbel vid Smålands femmän. inf.reg.; fänrik därst. 1709 6/11; löjtn. vid Östra skånska inf.reg. 1712 30/1; konfirm. 1715 14/25 april; avsked 1719 30/9. Gift 1:o 1710 16/12 i Malmö med änkan Anna Maria Stenselia. Gift 2:o med Anna Blom som levde som änka 1739 i Giölycka i Sävared med 7 barn.

Sven Svartman bor i Skåne och gifter sig i Malmö 1710. Ett barn föds i alla fall i Nosaby 1721 29/3 som döpts till Petronella.
Sävared ligger i Sjötofta församling i Västergötland.

Vidare finns i Skara stifts herdaminne (projekt Runeberg) en komminister Olof Svartman i Näs. Han skall vara född i Lofvened i Saleby pastorat den 24/12 1670 och son till befallningsman Olof Svensson Svartman. Olof Svartman var född i Halfara på Kinneskogen, hvilken hemman hans fader, furiren Svarte Sven kallad, af ör och sör upptagit hade.

Det finns en del andra Svartmän nämnda i Skara stifts herdaminne (googla på Skara stifts herdaminne Svartman).

Så det finns Svartmän i Västergötland också.
  SVAR 2013-02-04 19:05

Hej Niklas

Vem tror du Lars Kinberg kan vara i Kristianstad stadsförsamling enligt mitt inlägg 2013-02-04 
13:14. Jag har sökt i Kristianstads stadsförsamling mantalslängd 1750 när han gifter sig men inte hittat något.

Örjan  
  SVAR 2013-02-04 19:27

Hej Örjan !

Jag har inte tid till att forska åt andra för tillfället och om jag har något att bidra med så gör jag det i tråden. Jag läser vad som skrivs.

Det står ju att han är soldat när han gifter sig och dessa brukar vara inkvarterade i t.ex. städerna i Skåne vid denna tid. Det är inte alltid garnisonerna är med i mantalslängderna och ibland kan de finnas på andra ställen i längderna.
T.ex. står det på: Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 EIII:12 (1750-1750) Bild 2030 / sid 395 (AID: v98711a.b2030.s395, NAD: SE/LLA/108941) att delar av Jönköpings Infanteriregemente var förlagda i Kristianstad 1749. De skall dock inte mantalsskrivas i Kristianstad utan vid resp. hem.
  SVAR 2013-02-04 19:30

Hej

Här är ett spår på Svartman från Tryckt litteratur Sjöström 10 (1683-1910) BILD 72/SID 66 AD.
Sven Heggegren, son af komminister Anders Heggegren (f. 1674 död 1744) och Helena Svartman född i Hössna 9 dec. 1713. o.s.v. 1713 stämmer bra.

Örjan
  SVAR 2013-02-04 20:51

Hej igen

Skara stift herdamine: Helena Svartman dotter till befallningsan Olof Svensson. Gift 1:a gången med pastor Laur. Petri Strakelius. Gift 2:a gången med Kyrkoherde Anders Heggegren.

Örjan
  SVAR 2013-02-04 21:13

Denne Sven Svartman f. 1685, som Niklas hittat, är väl en stark kanditat som far til Ingrid Greta Svartman.
Han gifte sig 1710 i Malmö med Anna Maria Stenselius.  År 1711 får dom sonen Olaus,  Sven Svartman är då förlagd i Malmö Garnison, sedan förflyttas han till Östra Skånska Infanteriregementet, var är det förlagt?

Anders A
  SVAR 2013-02-04 23:07

Östra Skånska regementet till fot  1711-1721, förlagt till Kristianstad. Sven Svartman fick, enl. Niklas, dottern Petronella född 1721 i Nosaby.
29/11 1713, Kristianstads landsförsamling, löjtnanten Svartman (skulle behöva hjälp med att läsa födelsenotisen)  CI:3  144/273.
Ingrid Greta Svartman bör vara född mellan  1711-1718.

Örjan. Den Helena du har hittat i Hössna 1713 bör ju ha hetat Ingrid Greta.

Anders A

  SVAR 2013-02-04 23:11

Eller du menar att hon kan vare en ev. syster till Ingrid Greta.

Anders A
  SVAR 2013-02-05 08:38

Hej Anders A

Komminister Olof Svartman i Näs och Helena Svartman är syskon och deras far är Befallningsmannen Olof Svensson Svartman enligt Niklas och mitt inlägg 2013-02-04 20:51.
Helena Svartman var gift med komminister Anders Heggegren Kyrkoherde i Hössna 1760 och dog 30 juni 1792 troligtvis i Hössna. Hågon relation med Greta har jag hittils inte hittat. Undersök i Hössna. 

Örjan
  SVAR 2013-02-05 12:28

Hej

Jag har hittat i Skara stifts herdaminne  nr 136.
Sveno Sv Bornander f. 1655 gift med Margareta Svartman dotter af Befallningsman Olof Svartman i Levened. Ingen Ingrid Greta. Det finns säkert flera slkter Svartman som inte behöver vara släkt.

Örjan
  SVAR 2013-02-05 12:52

Men det är väl i första hand Ingrid Greta Svartmans anor som är intressanta, eftersom hon var hustru till Lars Kinberg!?

Anders A
  SVAR 2013-02-05 13:32

Ja det är helt rätt, men det var ju du som startade sökandet efter Svartman och det här är vad Niklas och jag hittils hittat. Kom gärn med förslag var vi skall hitta Greta eller ännu helre var Lars finns.

Örjan 
  SVAR 2013-02-05 14:53

Det finns gott om "Svartmän" i Småland och Västergötland, men enl. min mening så är Löjtnanten Sven Svartman f. 1685, det hetaste tipset, han fanns i Skåne vid den aktuella tiden,
både i Malmö och sedan i Kristianstad, I Kristianstad (inte alls långt från Vanstad) föddes, vad jag hittills kunnat se två barn mellan 1711-1721, ett i Kristianstads stadsförsamling, ett i Nosaby. Det  är ju inte långsökt att tro att det föddes ytterligare något barn mellan 1711-21, ev. i någon grannförsamling till Kristianstad. Så jag tycker att först och främst bör denne Sven Svartman kartläggas.  Och som vi konstaterat är det inte helt enkelt att tyda texterna i kyrkböckerna.

Anders A
  SVAR 2013-02-05 15:09

Och, som Niklas forskat fram, så gifte Sven Svartman om sig (efter 1721?) med Anna Blom, som sedan levde som änka 1739 i Giölycka, Sävared, med 7 barn!  Vad jag då hoppas på, är att ett av dessa barnen hette Anna Greta, född i Kristianstadstrakten.

Anders A

  SVAR 2013-02-05 15:19

Östra Skånska Infanteriregementet till fots upplöstes 1722, vart tog då löjtnanten Svartman vägen? 

Anders A
  SVAR 2013-02-05 19:06

Hej Anders A
Kan du kontrollera detta:
Sven Svartman gifter sig med Anna Maria Stenselia 1710-12-16 Malmö Sankt petri EI:1 (1698-1739) Bild 540/sid 50. Svår text.
Löjtnant Svartmans hustru föder ett barn 1713-11-29. vad heter hustrun och heter barnet Hans Christopher? Kristianstads stadsförsamling CI:3 (1689-1718) Bild 144/sid 273 AD.
Löjtnant Sven Svartman och Anna Maria Stenselia föder barnet Petronella Nosaby CI:2(1699-1733) Bild 53 AD. 

Örjan
  SVAR 2013-02-05 20:17

Hej. Jo, så långt har jag koll på löjtnanten Svartman, i ett tidigar inlägg har jag bett om läshjälp betr. födseln i Kristinstad 1713, kan inte få fram moderns namn. Svartmannafamiljen får barn i skilda församlingar i Kristianstad, och det kan ju därför ha fötts ytterligare barn i någon grannförsamling.
Har också kollat  Sjötofta (i Kinds härad!)  där Svartmans andra hustru levde 1739 med 7 barn, Kan inte se att där föddes ytterligare barn, i alla fall inte med någon Svartman.  Kan det ev. finnas något militärregister som kan tala om var  Sven Svartman tog vägen efter 1722, och när han gifte sig med andra hustrun, och när Sven Svartman dog.  Vad jag fått fram är att   efter regementets upplösning 1722 i Kristianstad, så sammanslogs det med Bergsregementet i Malmö,  men här har jag inte hittat ytterligare uppgifter om löjtnanten.
Så är läget för närvarande.
Sedan är, i alla fall jag, av den uppfattningen att alla anhörigrelationer till Knut och Lars Kinberg måste kollas före allt annat, också sociala relationer på olika plan.

Anders A
  SVAR 2013-02-05 22:15

Hej
Jag kan inte se att hustruns namn är nämt och sonen heter Hans Christopher

Anita
  SVAR 2013-02-06 00:52

Hej Anita!
Nej, jag ser att hustruns namn inte är utsatt, men Sven Svartman var då gift med Anna Maria Stensilia, vilket framgår av dopet av dottern Petronella i Nosaby.
Jag har förgäves letat efter Ingri Greta Svartman med ovannämnda föräldrar, men nix!

Sedan kan jag inte förstå varför Lars Kinberg heter Lars Rasmusson Kinberg i Arkiv Digitals vigselregister när han 25/6 1738 vigs i Vanstad med Ingri Greta Svartman, han står ju som Lars Svensson Kinberg i kyrkoböckerna.

Kollar man vigselregistret ser man att det finns inte många med namnet Svartman i Skåne, men det är motvilligt  jag avskriver Sven Svartman som far till Ingri Greta. Så nu pekar nog det mesta mot  Västgötasocknarna och knallebygderna.

Anders A
  SVAR 2013-02-06 08:34

Hej Anders A och Anita

Centrala Soldatregistret har en ny hemsida med nya kompliteringar där man kan söka i databasen. Det finns 7 st. Svartman om man söker på soldatnamn. Gå in och titta om ni tycker något är intressant där.

Örjan
  SVAR 2013-02-07 11:33

Är det dags att försöka göra en sammanfattning med någon slags gemensam nämnare i "fallet" Knut Kinberg.
För det första. Det kan inte vara av en slump att bröderna Knut o. Lars Kinberg dyker upp ungefär samtidigt i Simrishamn, och där bosätter sig som grannar. Båda etablerar sig som borgare i staden, Knut som urmakarmästare, Lars som handelsman. Båda har troligtvis borgerlig bakgrund, ev. med anknytn. till präst eller klockareämbeten.
Men varifrån kom dom?  Namnet Kinberg var inget etablerat "skånenamn", men desto vanligare i Väster- o. Östergötland. Och, som konstaterats, ingen av föräldrarna fanns med vid något dop.

1741, Knut var då etablerad urmakare i Simrishamn, gift med Christina Norblad från Mellby. Detta år brinner familjens fastighet ner och familjen blir, troligtvis, ställd på bar backe.  Det är nu som "välgörarna" från Ullstorp griper in. Vilka relationer hade Knut sedan tidigare till dessa?  Man tänker då närmast på kyrkoherden Mauritz Utterbom som så aktivt agerade för att Knut ganska omgående blev klockare i Ullstorp och Bollerup, och där även baronessan Rantzaus rekommendationer säkert  smällde högt. Och välädle drabanten Carl Gustaf Johansson, som ställde upp med ett större penninglån. (här kan det ha funnits en koppling mellan drabanten och svärfadern Norblad)  Sedan dopvittnena Sidelius och Laurin, någon koppling finns här också.

Betr. Lars Kinberg finns här inte så mycket att "ta på". Dopvittnet, Boråsaren (knallen?) Sven Kielman  är ett spår. Men var hämtade Lars sin brud,  Inger Greta Svartman? Jag har inte kunnat spåra henne till någon skånsk Svartman-släkt, och att hon då av en slump dyker upp i Vanstad är föga troligt.  Däremot finns det Svartman-släkter i Västergötland.

Sammantaget så pekar det mesta på att Kinbergbröderna kommer från någon av de orterna i Väster- eller Östergötland där namnet har anknytning till orten. Och där spåret Utterbom, enl. min mening, är det hetaste.

Men det finns kanske någon i panelen som har vettigare förslag och teorier.

Anders A
  SVAR 2013-02-07 17:14

Hej Anders A

Jo mycket stämmer men några saker kan jag korrigera.

1737 Bor i 1 Roten 3 i Simrishamn Knut K och Lars Svensson K
1738 Bor i 1 Roten 3 i Simrishamn Knut K och Lars Svensson K
1738 Gifter sig Knut K och Christina Nordblad i Södra Mellby
1738 Föds barnet Anna Maria K
1739 Bor Knut K i 2 Roten 26
1739 Bor Lars Svensson K  4 Roten 11 (2 personer)
1740 Bor Knut K 2 Roten 26
1740 Bor Lars Svensson K och hustru 4 Roten 11
1741 Den stora stadsbranden
1742 Bor Knut K med hustru 4 Roten 27
1741 Bor Lars Svensson K 3 Roten 5

Till Ulltorp och Utterbom kommer Knut K först 1744

Örjan
 

  SVAR 2013-02-07 21:38

Örjan!
Du har verkligen koll på brödernas boende under simrishamnstiden.  Det är också ganska väldokumenterat vad folket hette som bodde på de olika adresserna. Jag har. i stadens arkiv, lyckats hitta en förteckning med namn på de som drabbades av branden 1741. Sedan finns det en noggrann förteckning  med namn o adresser för 1750, framtagen av Österlens Släktforskarförening (som du säkert tagit del av)
Men, så vitt jag kan se så finns det tyvärr inga namn som går att koppla till bröderna Knut o Lars Kinberg.
Så egentligen ger den här simrishamnstiden inga ledtrådar i det fortsatta letandet efter Knuts anor.

Anders A
  SVAR 2013-02-12 16:52

Hej

Bengt Olsson skrev i ett tidigare inlägg om Knut Kinbergs son Zacharias Kinberg där Zacharis blev lurad på klockarelägenheten i klockarvalet och att han klagade hos både Konsistoriet och häradsrätten. Nu undrar jag om någon kan sammanfatta slutresultatet i Ingelstads häradsrätt mål 31 den 29 juni 1775.
Ingelstads häradsrätt AI:46 (1775-1775) Bild 3150 till Bild 3250. Sammanfattningen står väl på sista sidan 3250. 

Örjan
  SVAR 2013-03-20 09:25

Hej Ronny, Anders A, Anita med flera 
 
Jag söker fortfarande efter Knut Kinbergs födelseort och hans föräldrar. Nu har jag hittat ett spår som eventuellt kan vara intressant. Österlens Släkt- och folklivsforskareförening har uppdaterat mantalslängder för Simrishamn från 1681-1750. www.osterlen.com/slaktforskning/simrishamn.htm  Gå in på Simrishamn så hittar du alla mantalslängderna och Rådmän i Simrishamn. I mantalslistan 1733 Rotan 1 nr 2 finns Rådman Isack Holm, hustru, dräng Oluf, pojke Knut, pigan Bengta och Anna. Isack Holm finns i mantalslängderna 1708, 1714, 1728, 1733 men Knut finns bara i mantalslängd 1733. Om
han är Knut Kinberg så skulle han vara 20 år gammal detta år.

Nu är frågan vem är denne pojke Knut, är han son till Isack eller är han anställd, eller är han adoptivson till Rådmannen. Namnet Knut är mycket ovanligt i Simrishamn jag har inte hittat någon annan person med det namnet. Mer information om Rådman Isack Holm finns under Rådmän i Simrishamn. I mantalslängden 1742 finns vår Knut Kinberg med hustru
4 Rotan nr 27 och där finns också Lars Kinberg med hustru 3 Rotan nr 5.

Örjan  
  SVAR 2013-03-30 10:56

Hej, jag behöver läshjälp

Jag har hittat en Knut född 1713 i Trelleborg. Nu undrar jag om någon kan läsa hela texten.
Trelleborg CI:1 (1688-1735) Bild 126/sid 147 AD. Nr 27

Örjan
  SVAR 2013-03-30 19:18

Hej Örjan
Texten lyder så här:
Samma dag (1713-12-20) it drängebarn döpt i Kyrkian, bend: Knutt, föd d: 14 hujus. Par: Påhl Mattz, H: ___ Test: Nills Pers, Se: Per Hans, Ellna Ole Pers bar, Kirstine Eskils, R: Per Hans hustru Ellna, Lars Jöns Kirstine, Nills Pers dot: Truna Nills hs Karne Jöran Swens.

Föräldrarna kan vara Matz Pålsson och Mätta Larsdotter, vigda i Bodarp 1708. Har skummat åren före och efter som hastigast men inte hittat fler barn. Den här Knutt finns inte heller i dödboken åren efter födseln.
Namnet Knut är rätt så förekommande i Håslöv/Bodarp vid den här tiden så namnvalet kan ha kommit därifrån. Föräldrarna kan ha varit tillfälligt bosatta i Trelleborg när Knut föddes. Jag har snokat en del just Håslöv och Bodarp av andra skäl men ännu inte hittat något att ta på.

Jag har förresten varit på LLA i veckan, tyvärr så gav inte domböckerna i Färs och Vemmenhög något av värde. Dock! Det förekommer en kyrkoherde Olof Kiellman från Lövestad i ett par mål, bland annat Färs AIa:13 HT 1735 nr 21. Jag reagerade just för att vi har nuddat vid Boråsen Swen Kielmans hustru i Vanstad i en av dopnotiserna på Lars Kinbergs barn. Bör penetreras, intressant om de här Kiellmännnen skulle vara släkt.

Kollade även upp ditt tips om "klockareinventeringen" 1779. Tyvärr så var det väldigt knapphändiga uppgifter om klockarens person i skriften från Ullstorp, inte ens namnet fanns där. Jag kan dock utgå från att det var vår Knut som nämndes i marginalen. Där står ålder och tjänstgöringstid, vilka stämmer med det vi har sedan tidigare på honom.

Hilsen
Ronny
  SVAR 2013-03-31 15:29

Hej Ronny

Tyvärr gav inte Knut i Trelleborg någon klarhet i vårt sökande. Anmärkningsvärt var att det fanns så många Knut i det här området. Jag hade hoppats på ditt besök på LLA, men inte heller där fann du lösningen. Nu får vi hoppas på Olof Kiellman i Lövestad och Boråsen Swen Kielmans hustru i Vanstad. Jag har dock en glad nyhet ,från Anders A har jag fått en bild på platsen/huset där Knut bodde 1740 i Simrishamn 2 Rotan nr 26 som är Regeringsgatan 9 i Simrishamn i dag. Vi söker vidare.

Hälsningar

Örjan 
  SVAR 2013-04-01 14:33

Hej igen
Kollade lite snabbt på kyrkoherden Olof Kiellman:
Han lär vara förr i Stockholm 1680-10-22, hans far var en Handlare (!) Kiellman.
Han hade en son Olof K som gör karriär bland annat som kronofogde!
Tycker att jag känner igen det där med yrkesvalen. Jfr Boråsen (handlaren) Swen Kiellman.

Hilsen
Ronny
  SVAR 2013-04-01 15:08

Släkten Kiellman (präster i Skåne mm) är väl utredd av släktforskare.

Kronofogden Olof K fick genom dottern Hedvig Sofia (1750-1828) svärsonen Knut (Lorentz) Löfberg, kronohejderidare.
Knut var son till mantalskommissarien mm Magnus Knutsson Löfberg och brorson till länsmannen mm Elias
Knutsson Löfberg. Familjen Knutsson-Löfberg verkar ha varit högt uppsatta i Simrishamn med omnejd
kring 1700-talets början. Se t ex följande länk sv.wikipedia.org/wiki/Baskemölla#cite_note-12

mvh
/Arne

  SVAR 2013-04-01 19:58

Hej Arne
Tack för det. Nu fick vi i alla fall in namnet Knut i vårt sökande efter Knut Kinbergs härkomst. Dessutom i samma område och rätt tid. Örjan och jag har blivit så pass luttrade efter alla spår vi varit inne på så vi ropar väl inte hej ännu. Ännu återstår mycket arbete med att finna eventuella kopplingar.

Det som gjorde att jag kom in på kyrkoherden Kiellman var att vi har ett dopvittne till ett av Lars Svensson Kinbergs barn, Britta Catrina - 1730-05-06 som benämns Boråsen Swen Kiellmans hustru från Röddinge. 

1739 d 11 maij Lars Kinberg l: dotter af Wansta och Kallades Britta Catrina som blef föd d: 6
Dito, buren til Christendom af Boråsens Swen Kielmans hust: från Röddinge. Faddrar Jungfru
Lena Unge ock Nembdemannen Anders Persson itm.

Jag var på Lunds LA och sökte i domböcker från Färs härad där jag, mer eller mindre, faller över kyrkoherden Olof Kiellman i Lövestad i några mål 1735 - 1736. Lars Swensson Kinberg är en förmodad släktning till Örjans och min Knut Kinberg, bror, kusin etc. vi har inte kunnat hitta något samband mer än att de förekommer vid samma tid i Simrishamn och bor på samma plats.

Det som slår mig är likheten i yrkesvalen i Kiellman- och Kinbergsläkten, staten och kyrkan samt handelsmän - Boråsar.

Tyvärr så verkar det som att just "vår" Knut Kinberg bränt alla historiska broar bakom sig, vi har hittat flera tänkbara släktförhållanden men har inga bevis för att koppla ihop dem med Knut. Till exempel kronolänsmannen Swen Kinberg i Älvkarleby som påstås ha Olof Bengtsson i Sil (Kinne-Kleva i realiteten) som far. Om de var släkt så tror jag mera på att det fanns ett mellanled, Sweno Olai Klevenius, som i så fall skulle kunna vara far till Swen K. Nu är "spånkorgen" verkligen framme, men med tanke på tids- och åldersaspekten så.....

Örjan och jag kikar nu på möjliga bakvägar att nå vår Knuts föräldrar, och övrig släkt, genom. Därav Kiellmanspåret, det är en lång och seg historia den här men vi hittar mycket intressant på vägen.

Hilsen
Ronny
  SVAR 2013-04-02 21:32

Hej Örjan o. Ronny!
Olof Kiellman o.h.h. Katarina Anander,  Häradsskrivare och Kronofogde i Ingelstads o. Järrestads fögderi, död i Gladsax 1787.  Vad är det för en gosse?

Anders A
  SVAR 2013-04-03 13:52

Betr. Katarina Anander och den släkten, finns några inlägg på Anbytarforum i febr. 2012 där bl.a. Anders Berg medverkar.

Anders A
  SVAR 2013-04-03 16:04

Bäste Anders A

Häradsskrivaren och kronofogden mm Olof Kiellman (1716-1787) var enligt olika källor g m först Elsa Katarina Botsak och sedan Katarina Maria Siderin.
Olof Kiellmans moder (!) hette Katarina ARNANDER (och var enl uppgift född i Arnö (C) omkr 1690.

Uppgifter om kronofogden mm Olof Kiellman finns vid t ex följande länk: www.osterlen.com/slaktforskning/haradsskrivare.htm
och mera data om släkten Arnander finns på t ex  Anbytarforum: aforum.genealogi.se/discus/messages/576/313594.html

Mvh
/Arne

  SVAR 2013-04-03 18:12

Hej
Kronofogden och häradsskrivaren Olof Kiellman är egentligen inte intressant för oss om han nu inte dyker upp som dopvittne eller liknande i Kinbergsläkten.

Det som jag anser intressant står i mitt inlägg från den 1/4 ovan. OBS! Det är inget aprilskämt.

Jag skall försöka snoka rätt på om det finns ett samband Mellan Boråsen Sven Kiellman och kyrkoherden Olof Kiellman och om det finns hur jag kopplar det till Kinbergarna. Det kan även vara att Sven Kiellmans hustru är släkt med KInbergarna, vi vet inte mycket om henne mer än att hon finns i Röddinge 1730. Hon kanske är en KInberg. Det kan även vara så att Sven Kiellman och Lars Kinberg är goda kollegor Boråsare och det är så enkelt att det är just därför hon är gudmor. Detta förfarande var inte ovanligt bland borgerskapet.

Som sagt, det gäller att gripa efter varje halmstrå.  Känns så emellanåt ja....

Örjan, Hindrich Kinberg har vi varit och dragit i tidigare, han känns inte het. Sen fick jag ett hjärnsläpp och lyckades radera ditt mail med Greta Kinberg i Raus, kan du skicka uppgifterna på henne igen är du snäll.

Hilsen
Ronny
  SVAR 2013-04-03 18:32

Nä, men att både namnen Kiellman o, Kinberg figurerar samtidigt, i samma område, är ju väl värt att undersöka, båda hör ju också hemma i borgarkretsar, fast någon Kiellman fanns det väl inte vid dopet av Knuts barn.

Anders A
  SVAR 2013-04-03 21:08

Hej Ronny, Arne T och Anders A

Tack Arne för att du deltar.
Ronny här kommer texten: Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 14/sid 8 AD. Här finns Greta Kinberg som dopvittne som vi talat om tidigare. Nu har jag sökt efter Greta och hittat en annan Greta Kinberg som avlider 1834-11-15. Det är inte samma Greta som finns i Vanstad men det kan vara intressant att hitta vem det här är. Raus CI:3 (1828-1861) Bild 368/sid 352 AD.

Örjan
  SVAR 2013-04-04 09:36

Hej igen

Jag vill komplettera med flera bilder som berör Lars Kinberg i Vanstad.
Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 12/sid 6 AD Födda
Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 16/sid 10 AD Död
Vanstad CI:2 (1738-1782) Bild 111/sid 104 AD Död
Det finns troligen flera bilder om Lars som Ronny har skrivit om tidigare.
Läs också Martin Kulldorffs inlägg 2013-02-03 05:31
En fundering kan Greta Svartman och Greta Kinberg vara samma person?

Örjan 
  SVAR 2013-04-04 10:07

> En fundering kan Greta Svartman och Greta Kinberg vara samma person?

Ja, så är det. Tittade på sidan du hänvisade till igår kväll och det står "Ingri Greta Kinbergz" vilket ska utläsas Ingrid Greta, Kinbergs hustru.

Vad gäller sidan i Raus dödbok, så finner man änkan Kinberg i Köpinge nr 13 i Raus husförhörslängd. Hon ska vara född i "Kriksberg" eller "Krigsberg" socken. Detta är samma socken som Kristberg, enligt uppgifter på nätet. Jag har inte tid att följa upp detta, men nämner det för er andra.  SVAR 2013-04-05 15:39

Hej

Ja det är helt klart att Ingri Greta Svartman och Ingri Greta Kinberg är samma person. Jag har sökt igenom Vanstad och Raus och fått fram följande:
Vanstad CI:2    (1738-1782)  Bild 9/sid 3   AD   Födda 1738 8 okt här finns Ingri Greta Kinberg 
     :            :                      :                    9        3    :      Födda 1738 17 oktober vittne
     :            :                      :                   12      6   :       Födda 1739 11maj Lars Kinbergs dotter
     :            :                      :                    10     4    :      Vigda    1739 25 juni Lars + Greta
     :            :                      :                    14     8   :       Födda 1740 11 maj
    :             :                      :                     15    9   :       Födda 1740 16 november
     :            :                      :                     16    10 :       Död 1740 3 februari Britta Catarina
    :             :                      :                     111  104      Död 1758 10 december
     :            :                      :                     167  186       Död 1761 1 december Anders

Raus AI:3 (1822-1827) Bild 159/sid 319 AD  Här finns Enkan Anna Greta Kinberg som är född 1770-08-16. Den här enkan hittar jag inte och födelsetalet stämmer inte med Ingri Greta Kinberg. Hon finns också  Raus AI:6 (1831-1837) Bild 168 AD Husförhör.
Raus CI:3 (1828-1861) Bild 368/sid 352 AD Död 1834 15 november 50 år. Det här måst vara den okända Anna Greta Kinberg. 
 
Örjan


             
  SVAR 2013-04-07 18:40

Hej
Jag har dragit i den där Anna Greta Kinberg och det är ju som förgjort!
Hon bara försvinner. Jag hittade henne i Raus AI:3 AD 185. Hon står där som änkan Anna Greta. I de tidigare längderna hittar jag inte henne.

Jag hittar dock hennes man via en bouppteckning i Luggudde häradsrätt FIIa:51 Ad 2180, trädgårdsmästaren Johan Kindberg, han dör 1817 i Köpinge, Raus CI:1 AD329.
Jag hittar i bouppteckningen att de har en son Carl Magnus som borde vara född c:a 1802 enligt bouppteckningen. Anna Greta heter Hälgsen (skulle kunna vara Hälgren - Hellgren) om jag läser bouppteckningen rätt, så hon är ingen Kinbergare. Hittar inte henne i Kristberg.
Jag har heller inte hittat Johan eller Carl Magnus i HFL för Raus.

I mitt minne så finns det en liten glimt om att jag träffat på den här Johan Kinberg någonstans under vår jakt, jag tror det var i Börringe men är väldigt osäker på det. Jag kan också minnas fel. Får ta och se om minnet klarnar.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-04-08 09:49

Hej Ronny och alla övriga

Jag undrar om du kollat dopvittnena till alla 8 barn som föds av Ingri Greta Svartman Kinberg. Även om det inte är vanligt med släktingar som dopvittnen så tycker jag att det är värt att kolla.

Enkan Anna Greta Kinberg har jag hittat på 4 olika ställen i husförhörlängder i Raus:
Raus AI:3 Bild 159 AD. Här flyttat hon till Helsingborg 1823.
Raus AI:3 Bild 185 AD. Här står bara förnamn men födelsedata stämer.
Raus AI:4 Bild 144 AD.
Raus AI:6 Bild 168 AD. Här flyttar hon 1832 från Köpinge 13 till Köpinge 3

Trädgårdsmästaren Johan Kinberg (rätt namn utan d) finner du på 
Födda Halmstad CI:2 Bild 185 dottern Catharina född 3 september . Han bor i Övreby socken han får flera barn Swen f. 1747-04-12 Och Catharina Lucia f. 1748-12-27 i Falkenberg stad.

Örjan  
  SVAR 2013-04-08 19:33

Hej Örjan
Jo jag har kollat dopvittnena fram och till baka ett antal gånger, men det finns inget att ta på. De enda som jag sett som kan vara intressanta är just Swen Kiellman och hans hustru, med tanke på att de bodde i grannsocknen och att hon var gudmor. Tyvärr så är ju personuppgifterna i vanlig ordning knapphändiga. 

Den trädgårdsmästare Johan Kinberg du hittat i Halmstad skulle kanske kunna vara släkt till Johan Kinberg i Raus som är född 1771 enligt bouppteckning och dödbok. Han är knappast far till honom eftersom barnen som du hittat är födda 1747 och 1748. OK, inte helt omöjligt men.... Kanske snarare farfar. Johan Kinberg i Raus har bara ett barn, Carl Magnus, enligt bouppteckningen. Yrkesvalet är ju inte helt fel med tanke på ett släktskap, yrkena gick ju gärna i släkten på den tiden. Även nu förresten.

Intressant däremot med Johan K i Halmstad, faktiskt en tänkbar bror till våran gåtfulla Knut. Jag skall kolla upp om det finns något om hans ursprung.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-05-14 07:56

Ny tråd startas från och med Örjans fynd 2013-05-11. Inläggen därefter flyttas dit.

Fortsättningen följer här

http://forum.scangen.se/?svar=45134

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies