genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Johan Herbert, Kilinge, Glimåkra, flyttade 19112013-01-28 22:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=42922
2013-01-28 13:14 

Den 29/10 1911 inflyttar gossen John Herbert Olofsson till Kilinge nr 1.  Han blir skriven hos sin morfar Jöns Andersson, sedan tidigare är även hans mor Anna Jönsson skriven på stället. Sid 520 i församlingsboken. Vidare är för John Herbert angivit "s av Olof Tomasson och Anna Jönsson". John Herbert använde senare i livet Jönsson som efternamn. Finns det någon som vet något om hans far Olof Tomasson???
  SVAR 2013-01-28 13:49

Hej.
Hör av dig direkt till mig på lars.kleberman@telia.com.
Jag har en del uppgifter och även ett foto på Olof.
John Hertbert är född i Hörby. Där anges okänd moder och okänd fader men en födelsetid som stämmer in på Anna Jönsson från Kilinge.
Även uppgifter i Torsten B. Lundbergs dagböcker finns.
Hälsningar
Lars Kleberman
  SVAR 2013-01-28 22:27

Hej!
Trolig fader är :  Olof Tomasson f. 1854 i Färingtofta, d. 4/6 1926 i Höör. Han var hem.äg. på Lillasäte nr 3, Höör och gift med Johanna Andersdotter f. 25/1 1852 i Munkarp, d. 26/2 1920 i Lillasäte nr 3, Höör.

Modern är: Anna Jönsdotter f. 11/3 1875 i Glimåkra, d. 29/12 1958 i Glimåkra, ogift. (hennes födelsedatum noterat av barnmorskan)

Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies