genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson, Ola, Sövde, 18312006-12-28 15:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=4292
 

Jag söker Ola Jönsson, född i Everlöv den 3/11 1805. I husförhörsländen för Sövde AI:17 1830-1831, så står han skriven hos snickaremästare Hans Westerdahl på Sövde 20. Han flyttar 1831 till angiven ort. Jag söker upplysningar om vart Ola flyttat 1831.
  SVAR

Hej Jan Erik. Var läser Du att Ola flyttat 1931 ? Sedan är det lite svårt attt förstå vad Du menar: "Han flyttar 1831 till angiven ort" (=Sövde - eller?) Sedan skriver Du "... vart flyttade Ola 1831 ?) Men det har Du ju själv redan svarat på. Vänligen återkom, jag hjälper gärna till. Bästa hälsningar och god fortsättning på julen. Bruno i Helsingborg
  SVAR

Hej Bruno Det blev en bokstav för lite. Prästen har i husförshörslängden angivet: "flyttar till oangiven ort 1831". Flyttningslängderna för Sövde saknas bl.a. för detta år. Jag vet alltså inte vart han flyttar från Sövde nr 20 år 1831. Han är född i Everlöv och har flyttat Everlöv-Blentarp-Sövde-Everlöv-Sövde. Men sedan? Hälsningar Jan-Eric i Lund. God Jul önskar jag dig också.
  SVAR

Var Ola Jönsson gift med vem? när var han född lite mer om man skall leta
  SVAR

Hej Ulla-Stina Ola Jönsson är född i Everlöv 3/11 1805 på Everlöv nr 7. Han var ej gift när jag tappar bort honom 1831 på Sövde nr 20. Prästen har noterat flyttar till obekant ort. Jobbar då dom snickaregesäll. Hälsningar Jan-Eric Andersson
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies