genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Silovirta, Paula Och Vihtori, Uleåborg, Finland, född 19412013-01-22 05:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=27327
2011-04-09 05:46 

Hej! Söker på detta vis äldre släktingar till min mormor, Paula Orvokki f. Hekanaho, vet att hon hade en bror som hette Ville och de bodde i Uleåborg i Finland. Vihtori föddes med efternamnet Swartz, men ändrade själv detta efter giftermål och barnafödsel med Paula istället till Silovirta. Hans släkt kom troligtvis från Kiitilä eller något sånt från början. Ja, just det, 1948 ändrades efternamnet till nuvarande. Har själv bott i Sverige största delen av mitt liv, därför blev kontakterna rätt usla med dessa äldre släktingar, tyvärr, men tror min morfars dödsår var 1972. Vad jag vet är de alla tre begravda i Uleåborg, Finland. Tacksam för svar! Mvh Sari Salmi
  SVAR 2013-01-20 20:33

  >  Hej! Söker på detta vis äldre släktingar till min mormor, Paula Orvokki f. Hekanaho, vet att hon hade en bror som hette Ville och de bodde i Uleåborg i Finland. Vihtori föddes med efternamnet Swartz, men ändrade själv detta efter giftermål och barnafödsel med Paula istället till Silovirta. Hans släkt kom troligtvis från Kiitilä eller något sånt från början. Ja, just det, 1948 ändrades efternamnet till nuvarande. Har själv bott i Sverige största delen av mitt liv, därför blev kontakterna rätt usla med dessa äldre släktingar, tyvärr, men tror min morfars dödsår var 1972. Vad jag vet är de alla tre begravda i Uleåborg, Finland. Tacksam för svar! Mvh Sari Salmi


  SVAR 2013-01-20 20:36

 
  SVAR 2013-01-22 05:38

Jag vet inte hur släktforskning i Finland fungerar i modern tid. Föreslår att du försöker finna en finsk hemsida där du kan fråga.

Eva M
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies