genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Björkman, Daniel, Ryttmästare, S. Sk. Drag.reg., död 17092013-01-20 17:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=41453
2012-12-03 13:50 

Hej!
Enl. utdrag ur generalmönsterrullan blev min anfader Germund Grönberg inskriven 1678 vid Ryttmästare Björkmans kompani vid Södra Skånska Kavalleriregementet.  Jag letar uppgifter om  vid vilken tidsperiod  denne Daniel Björkman var kompanichef för S. Sk. Dragonregementet.  Han stupade vid Poltava 1709, släkten lär komma från Värmland, men jag har inte lyckats hitta uppgifter om när Björkman var född.  Enl. militära källor påbörjades regementets indelning med rusthåll först 1680 Och min anfader blev inskriven 1678!) Regementet fick då namnet  "Gyllenpistohls regemente till häst"  Jag  har en uppgift om att Ryttmästare  Daniel Björkman blev Kompanicef först 1702, någon som kan reda ut det här?

Anders A 
  SVAR 2013-01-16 16:36

Hej Anders,
 

Min fm ff f hette Carl Johan Grönberg och var trädgårdsmästare på Bokalla säteri i Lofta sn (H). Där gifte han sej 1788 med inspektor Lindströms dotter Charlotta. Han dog 1838 i Gamleby. Mitt dilemma är att det inte går att få något spår bakåt på honom. Han flyttade in 1876 och enligt böckerna var han född 1763 i Skåne, that"s it. Jag har letat i alla födelseböckerna i Skåne på 1763 utan att hitta honom. Han kan förstås ha bytt namn under resans gång. Hans efterkommande blev varvsarbetare och sjömän vid smålandskusten. Nu är min fråga till dej sålunda, kan det finnas någon koppling till din dragon Germund? Jag är medveten om att det är en chansning med skyhöga odds, men tar alla chanser för att komma någon ytterligare generation neråt. Ingen av de nu levande efterkommande har bedrivit någon forskning.
 

God Fortsättning!
 

Björn F

  SVAR 2013-01-16 16:39

Hej Anders,
 

Min fm ff f hette Carl Johan Grönberg och var trädgårdsmästare på Bokalla säteri i Lofta sn (H). Där gifte han sej 1788 med inspektor Lindströms dotter Charlotta. Han dog 1838 i Gamleby. Mitt dilemma är att det inte går att få något spår bakåt på honom. Han flyttade in 1876 och enligt böckerna var han född 1763 i Skåne, that"s it. Jag har letat i alla födelseböckerna i Skåne på 1763 utan att hitta honom. Han kan förstås ha bytt namn under resans gång. Hans efterkommande blev varvsarbetare och sjömän vid smålandskusten. Nu är min fråga till dej sålunda, kan det finnas någon koppling till din dragon Germund? Jag är medveten om att det är en chansning med skyhöga odds, men tar alla chanser för att komma någon ytterligare generation neråt. Ingen av de nu levande efterkommande har bedrivit någon forskning.
 

God Fortsättning!
 

Björn F

  SVAR 2013-01-16 17:08

Hej Björn!
Jag har använt några år för att slutligen kunnat kartägga min anfader Germund Jonsson Grönberg, född 1661 i Ingatorps socken i Småland. Jag har hans otroliga levnadshistoria med bl.a. hans strapatser under fångenskap i Ryssland med Karl XII soldater. Jag har också hans släkt i Småland ytterligare två generationer bakåt.
Namnet Grönberg fick han när han som en av de första ryttarna efter Karl XI  rusthållarindelning blev inskriven på rusthållet nr 8 i Hönsinge, Grönby socken (därifrån namnet)
Men tyvärr kan jag inte se någon koppling till "din" Grönberg i Lofta, Men när det gäller släktforskning vet man inte förrän  man vänt på alla stenar.

Hälsningar och lycka till i det fortsatta letandet.

Anders A
  SVAR 2013-01-16 17:24

Antagligen tog din anfader namnet som ett s.k. "gärningsmannanamn" när han blev trädgårdsmästare.  Trädgårdsmästare träffar man på då och då i husförhörslängderna och då främst på de skånska slotten och herrgårdarna  En del av dessa trädgårdsmästare kom bl.a. från Danmark och Tyskland där det förmodligen erbjöds någon typ av utbildning i yrket.

Anders A
  SVAR 2013-01-16 21:48

Tack anders. Jag fortsätter, skall fanimej inte ge mej. Tack för dina trevliga rader!
 

Björn F

  SVAR 2013-01-17 00:45

Björn!
Jag ser att du har exakta datumuppgifter på när Carl Johan Grönberg är född och död.  Men har du säkra bevis på att det var i Skåne han var född? Ser också att du har släktanknytning i bl.a. Kalmar län och på Öland, att han tog namnet Grönberg kan mycket väl betyda att han kom från en ort med anknytning till namnet. Du har ju bl.a. släkt med anknytning till Grönskog, Köpings socken, Öland (som du antagligen redan kollat)  Föreslår att du kollar  de "gröna" orter som släkten har anknytning till.

Anders A
  SVAR 2013-01-18 00:14

Hej igen Anders,
 

Jag har inte kollat Köping, Öland. Ge mej en hint är du bussig. Säkra bevis på att han var född i Skåne har jag inte. Har i alla fall kollat all tänkbara orter med det namnet
 

Björn

  SVAR 2013-01-18 16:36

Björn!
Grönskog på Öland var nog ett blindskott, här finns visserligen en liten anknytning till Beckstadiussläkten.
Men man det är uppenbart att det l Lofta socken finns gott om jordegendomar och trädgårdsmästare. 1806 finns Carl Johan Grönberg som trädgårdsmästare på Nygård, och dit kom han enl. notering, från Skåne 1786, då 23 år gammal. Det finns väl egentligen inget som talar mot att denna uppgift skulle var fel. Men därför är det ju inte säkert att han är född i Skåne, han kan ha gjort en liten "gesälltur" dit, och sedan återvänt till Lofta.1788 vigs han i Lofta med inspektören Nils Lindströms dotter på Åkerholm, Hedvig Charlotta Lindström. Samma år föds sonen Nils Gustaf,  Carl Johan står då noterad som trädgårdsmästare hos svärfadern på Åkerholm.  Mellan 1806-1810 ser man att Carl Johans son Nils Gustav Grönberg f, 1790, finns som trädgårdsmästare på Åkerholm. Men det måste vara en son nr två med samma namn.

Detta har du antagligen full koll på. Men om Carl johan Grönberg är född i Lofta med omgivning,
borde det kanske finnas någon ledtråd bland faddrarna, när barnen döptes.

Ser att det finns en jordegendom i Lofta som heter Gröndalen.

Anders A
  SVAR 2013-01-20 00:16

Nu förstår jag var du står i ditt sökande, och att det enda du har är uppgifterna: Kom från Skåne 1786.   Frustrerande!  Och ingen hjälp bland fadderskapen!
Första hustrun dog 1798.  Enl. not. i hfl. så dök  Lotta Reutermark upp i Lofta 1799, kom då från Linköping. Kan Carl Johan och hon ha träffats tidigare?  Eller vad var det som gjorde att hon flyttade till Lofta?

Anders A
  SVAR 2013-01-20 13:08

Anders,
 

I Lofta AI:4 s. 6 anges att Carl Johan är född i Skåne 1763-08-14, och man får utgå ifrån att den uppgiften stämmer. Däremot är födelseåret för Lotta Reutermark fel, hon var född 1775-02-18 i Kumla sn, som är en liten håla på Bjälboslätten i Östergötland. Detta vållade mej förstås lite huvudbry. Jag försöker spåra hennes väg till Linköping och Lofta. /Björn

  SVAR 2013-01-20 14:36

Man kan väl anta att Carl Johan kom från landsbygden, med bruks- eller herrgårdsanknytning, och att  föräldrarna tillhörde de mera burgna,(annars hade han aldrig blivit gift med inspektören Lindströms dotter)
Betr. uppgifter i husförhörslängderna, är det ju ju i bland si och så med dom. Det föddes en i Lofta med namnet Carl Johan 1760 , C:3 62/117, men det har du väl redan kollat.

Anders A
  SVAR 2013-01-20 17:48

Tack Anders för ditt engagemang, jag får nog försöka leta mej tillbaka till Skåne i alla fall.
 

Björn

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies