genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lind, Carl Wilhelm, Hjärsås, född 19002013-01-10 18:46

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=42440
2013-01-10 15:55 

 Jag söker uppgifter om carl wilhelm lind son till Alfred o Bengta Lind Carl föddes 1900 i hjärsås.Hela familjen emmigrerade till usa,min mor Lissie Löfdahl föddes 1921  i hjärsås,det sägs att carl Lind skulle vara fadern till min mor.skulle så gärna få uppgifter om man kan få det bekräftat.
  SVAR 2013-01-10 18:14

 Hej. Jag har lite uppgifter ang.Carl Axel Lind. Jag är född i huset bredvid där Hilda Lövdahl levde i Dönaberga.
 Hör av Dig. MVH Börje Nilsson
 borje.nilsson46@gmail.com
  SVAR 2013-01-10 18:35


När din mor föddes 1921 skulle kommunerna upprätta barnavårdsakter. Hjärsås var egen kommun fram till 1974 då den gick upp i Östra Göinge kommun. Kontakta Broby kommun och fråga om de har kommunarkivet för Hjärsås vilket de bör ha. Om det inte står något i födelseboken är barnavårdsakten nog det enda stället där du kan finna uppgift om fadern.

Eva M
  SVAR 2013-01-10 18:46

Enl. FS utvandrade Carl 1916 och föräldrarna 1917. Om det inte är så att han var tillbaka i Sverige, kan han ju inte vara fadern. 1930 bor hela familjen i Connecticut. Bengta som blivit Betty i USA är 11 år äldre än maken.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies