genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Fors, Nils, Vislanda, född 17572013-01-10 15:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=42406
2013-01-08 13:31 

Jag undrar om det fanns flera soldater med namnet Nils Fors i Vislanda.
Jag har hittat soldat Nils Fors född 1757 med hustru Maja- Stina Magnusson född 1766 på Fållen i Vislanda.( Blädinge AI:3 s 467)
Där har dom 5 barn Elin 1792, Britta -Lena 1793, Magnus 1795,Stina 1797, Catrina 1800

Men vart tog dom vägen sedan?

Jag hittar dom inte någonstans

Fick dom flera barn?
  SVAR 2013-01-08 14:09

Flera barn Carl f 18030328 står W. Torsås socken Pepparlids backstuga, samt i Skatelöv 18080811 Stina Torps backstuga.Hustrun står även med namnet Breding efter Magnusdotter allt från KGF skivan.

Hälsning Birgitta
  SVAR 2013-01-09 14:16

Tack föe dom två barnen, men jag hittar fortfarande inte familjen någonstans.

Var kan familjen vara skriven? Har du något bra tips?

  SVAR 2013-01-09 14:28

Hittar du dem inte i Skatelöv i Torps backstuga när Stina föds1808 ?

Birgitta
  SVAR 2013-01-09 14:41

Resultat sökning efter döda i KGFs databas 2010.
2013-01-09

--------------------------------------------------------------------------------

Dödsdatum: 1834 Begravningsdatum: 18340202 Församling:
Skatelöv
Titel AFSKEDADE WOLONTAIREN Kön: M Mer text:
Förnamn: NILS Efternamn: FORS
Bostad: Ålder:
Dödsorsak:
Anhörig: Anhörigs titel:
Anh. Förnamn: Anh. Efternamn:
Anh. Bostad: Släktskap:
Anmärkning TILLHÖRDE WISLANDA SN VAR EJ SKRIFVEN HÄ Postnr:
27831

--------------------------------------------------------------------------------

Var tydligen skriven i Vislanda socken vid sin död, kanske kan du titta i dödboken i Vislanda där bör han vara noterad, skall se om jag finn er hustruns död.

Ytterligare ett barn Anders föds 18110326 i Torps backstuga Skatelöv

Birgitta
  SVAR 2013-01-09 15:03


--------------------------------------------------------------------------------

Dödsdatum: 18340327 Begravningsdatum: 18340406 Församling:
Skatelöv
Titel ÄNKAN O FATTIGHJONET Kön: K Mer text:
Förnamn: MAJA STINA Efternamn: FORS
Bostad: WISLANDA SOCKEN Ålder: 75 ÅR 3 M
Dödsorsak: SLAG
Anhörig: Anhörigs titel:
Anh. Förnamn: Anh. Efternamn:
Anh. Bostad: Släktskap:
Anmärkning Postnr:
27847

Bostad Wislanda  men tydligen begravd i Skateöv.

Birgitta
  SVAR 2013-01-10 12:26

Tack för alla uppgifter. Jag lyckas trots detta inte hitta familjen i hfl varken i Vislanda, Skatelöv eller W Torsås.
I Vislanda CI:3 s 685 har jag hittat ett barn Lena, som dog 1803-12-06 i bröstfeber Jag kan inte läsa platsen.
Står det att hon var 7 år?
När och var kan hon vara född??
Det kan inte vara Britta Lena som föddes 1793, för hon dog 1839 om jag inte sett fel? 
Tacksam om jagkan  får mer hjälp.
  SVAR 2013-01-10 14:36

kerstin !

På KGF skivan står det att hon är 7 år och död Ekemo Backstuga Vislanda.Dotter till Nils Fors.
Hittar inte hennes födelse. Finner inte att Britta Lena dog 1839 på skivan.

Hälsning Birgitta
  SVAR 2013-01-10 14:43

Stina död 18090808 Torp Backstuga Skatelöv enl KGF skivan efternamn Nilsdotter.

Birgitta
  SVAR 2013-01-10 15:17

Hej och tack igen.

Britta Lena Nilsdotter Fors  finns på Skatelöv CI:4 s 433. Sist på 1839. Utfattig inhyses piga på Hunna ägor. 46 år. Lungsot. Dog på lasarettet i Växjö.
Att en och annan person bara förvinner ibland har jag varit med om.
Men en hel familj med 9 barn??
Jag får nog ge upp nu. Tack Tack
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies