genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kinberg, Knut, Simrishamn, född 17132012-12-29 13:54

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=41071
2012-11-17 19:05 

Här fortsätter diskussionen om Knut Kinberg! Den förra tråden har blivit lite för lång.
  SVAR 2012-11-17 19:06

Hej

Nu är jag tillbaka igen. Vi har ju talat om att Knuts far skulle kunna heta Zacharis i förnamn, nu har jag hittat en Zacharias i Simrishamns rådhusrätt och magistrat DI:1 (1737-1747) Bild 5 sida 283 AD. Filen innehåller inte bara uppgifter från 1737-1747 utan också borgare från 1660-1688.
Anno 1688 19 November avlade Zacharias Johansson ? Är det här den s.k. borgareden?
Kan någon som läser bättre än jag, tolka texten
.
Örjan

  SVAR 2012-11-17 19:25

Min tolkning:

Anno 1688 d: 19 Novemb: aflagde Zacharias Jö-
ranson för Magistraten dess Borgelig Edh, item Knudh
Andersson, och Staffan Christianson Skeppare,

(Jag är lite osäker Zacharias efternamn)

Mvh
Göran
  SVAR 2012-11-17 19:56

Tack Göran

Ja det kan nog stämma. Var det så att borgareden avlade  man när man kom till Simrishamn och skulle bosätta sig där, eller var det också så att även om man var född i staden skulle man avlägga eden.
Nu gäller det att hitta mer information om Zacharias och om han fick någon son som fick namnet Knut.

Örjan
  SVAR 2012-11-17 21:19

Jag har tittat i mantalslängder från Simrishamn som Österlens Släktforskareförening har på sin hemsida. Där finns:
 
6 år senare 1694 Knuth Andersson, Skepparen Staphan Christensson, Håkan Jöransson.
10 år senare 1698 Knuth Andersson, Jockim Christensson, Anders Jöransson.
20 år senare 1708 Knut Andersson, Jockim Christensson, Ingen Jöransson 
26 år senare 1714 Knut Andersson, Hans Christensson, ingen Jöransson

Nu får man försöka räkna ut hur gammal Zacharias var 1688 och söka vidare.
 
Örjan

  SVAR 2012-11-18 12:06

Hej Örjan!
Då är frågan, vem var denne Zacharias?
Lite om borgare och borgerskap.
Borgare var de som hade fått burskapsbrev för att bedriva handel, hantverk eller sjöfart. Den som ville bli borgare fick skicka in en ansökan till Magistraten  med prästbetyg, intyg om god frejd, och om han var hantverkare betyg från olika mästare hos vilka han tjänat som gesäll.  Därtill fordrades att två borgare i staden gick i god för den sökande när dett gällde sex års skatter till staden.  Magistraten överlämnade sedan ansökan till en nämnd för godkännande. Dessa bestod av tolv av stadens mest framstående medborgare. Om ansökan godkändes fick den sökande avlägga borgared inför Magistraten och fick då ett burskapsbrev som bevis på att han godkänts som borgare i staden.
Sammanfattningsvis kan man väl säga att det gällde att övertyga Magistraten om att man skulle bli en nyttig och lönsam stadsbo.
Vad pysslade Zacharias med? Och denne Knut Andersson, vem var han?

Anders A
  SVAR 2012-11-18 13:01

Jag antar att både du och Ronny har ett  AD-abonnemang, då har ni också tillgång till rådhusrättens protokoll och bouppteckningarna i Simrishamn för den här tiden. Det  är väl i de källorna man kan tänka sig hitta vidare uppgifter.  Det fanns ju inte så värst många borgare i staden omkring 1700, och de flesta figurerar säkert i någon bouppteckning (det gäller bara att kunna läsa det här materialet)

Anders A
  SVAR 2012-11-18 14:55

Hej Anders A

Det var bra att du återkom och förstärker järntrusten och tack för informationen om borgareden.
I mantalslängden 1694 står Knuth (Andreasson) som borgare som bruuka iordh och handel der iempte. 1698 heter han Knut Andersson, hustru 2 drängar, 1 piga och bor på 2 rotan-1706 4 rotan 104,105 Knut Anderssons gård mer des hage utlagt til Rådman Mörk och Magreta Nils Smedz barn-1708 Knut Andersson, hustru, dotter Kirsti 2 rotan 10-1714 4 rotan 24.

Zacharias Jöransson som avlagt borgareden 1688 har en namne Anders Jöransson Simrishamn 1706 3 rotan 83 inget yrke i den listan, dom kan ju vara släkt.

Jag skall ta en titt i bouppteckningar i Simrishamn.

Örjan
  SVAR 2012-11-18 16:14

Hej igen!
Jag skummade igenom bouppteckn. Simrishamn 1702-39 (delvis svårläst text) Här finns, förutom namn på den döde, också lite uppgifter om skulder och fordringar till olika personer, ex.vis hantverkare.  Men jag skymtade ingen med namnet Zacharias (men kan ha missat)
Konstaterade att ett av de av de förmögnaste dödsbona var efter en rådman Isac Holm, och en ständigt återkommande rådman Peder Mörck  (själv bor jag på Peder Mörcks väg)

Jag antar att de flesta borgare höll till i staden, var de hantverkare så var det väl här kundunderlaget fanns? Men blev man klockare  kunde man förstås  flytta till någon landsortsförsamling.  Betr. uppgifter så tror jag att man nog skall söka i rådhusrättens eller häradsrätternas saköreslängder, här figurerar nog de allra flesta i något sammanhang. Eller vad säger järntrusten?

Anders A

  SVAR 2012-11-18 16:26

Är där någon som tittat i Bouppteckningen för Knut om där står var han kommer ifrån

Anita

  SVAR 2012-11-18 17:40

Anita bouppteckningen för Knut heter Ingelstads häradsrätt FIIa:9 (1782-1785) bild 735-740 10 sidor. 
Där står en massa men jag är dålig på att läsa texten kan du och Anders göra en koll.
Saköreslängder finns väl inte i AD.

Örjan
  SVAR 2012-11-18 19:13

Jag är inte rätt man att läsa gammal text!  Men jag har kollat bouppteckn. i Simrishamn fram till ca 1750, och ingen bouppteckning över någon Zacharias.  Men väl lite noteringar på Knut Kinberg:  FIIa:3 bild 1250 sid 237.   Bild 1420 sid 271, 2 poster.  Bild 1800 sid 245?.  Jag har kollat fram till sid 511.
Men så här dags hade väl Knut Kinberg lämnat stan.  Lite intressant kan det väl vara med de här uppgifterna, de visar väl kanske i vilka kretsar Kinberg hade sitt umgänge?
Namnet Zacharias syntes inte till, han har väl lämnat staden, eller avlidit. (jag reserverar mig för att ev. ha missat text)

Anders A
  SVAR 2012-11-18 19:48

Och ingen Zacharias i Simrishamns dödbok fram till 1756.
Men, som Anita påpekar, bouppteckningen efter Knut måste kollas av  någon på "textavdelningen"

Anders A
  SVAR 2012-11-18 20:47

Anders tyvärr gav dina efterforskningar inget nytt den här gången. Jag tror mycket på Anitas förslag på en genomläsning av bouppteckningen på den gamle Knut Kinberg född 1713 i mitt inlägg 2012-11-18 17:40. Tänk om vi fick hjälp av Anders Berg att titta på texten, han som behärska den svåra tekniken med läsningen, då skulle problemet vara löst.
Under tiden kan vi Anita, Anders A  och jag försöka få fram något på egen hand.

Örjan
  SVAR 2012-11-19 10:01

  >  Jag är inte rätt man att läsa gammal text!  Men jag har kollat bouppteckn. i Simrishamn fram till ca 1750, och ingen bouppteckning över någon Zacharias.  Men väl lite noteringar på Knut Kinberg:  FIIa:3 bild 1250 sid 237.   Bild 1420 sid 271, 2 poster.  Bild 1800 sid 245?.  Jag har kollat fram till sid 511.

Bild 1250: skuld (bouppt. efter gästgivaren Nils Hagberg)
bild 1420: Kindberg köper saker på auktion hos mäster Anders Berglin
bild 1800: Knut Biurbeck, inte Kindberg

Man får inte ut mycket av detta, möjligen bekantskapskretsar. Om du hittar Kindberg så notera vad det gäller (skuld, auktion) och vems bouppteckning det är.


  SVAR 2012-11-19 10:14

  >  Anders tyvärr gav dina efterforskningar inget nytt den här gången. Jag tror mycket på Anitas förslag på en genomläsning av bouppteckningen på den gamle Knut Kinberg född 1713 i mitt inlägg 2012-11-18 17:40. Tänk om vi fick hjälp av Anders Berg att titta på texten, han som behärska den svåra tekniken med läsningen, då skulle problemet vara löst.

Jag tycker Anders A också är duktig som hittat namnet Kindberg i några bouppteckningar. Jag har inte tid att lägga så mycket jobb på detta, men ögnade igenom bouppteckningen efter Knut. Det är inte att vänta att hitta något om hans ursprung, gammal som han var och med vuxna barn som inte behövde några förmyndare. Inventeringen innehåller en massa namn på folk som köpt saker efter honom, men om någon av dessa skulle vara en släkting är inte gott att veta.

  SVAR 2012-11-19 12:18

Om man hypotetiskt  utgår från att Zacharias Jöransson är far till Knut Kinberg, vad talar för det?
Namnet Zacharias är ett ovanligt namn och inget"bondnamn". I min egen stora skånska bondsläkt finns ingen med detta namn.

En av Knuts söner döptes till Zacharias, namnet då ev. efter farfadern?

Zacharias Jöransson avlade borgared i Simrishamn år 1688, men namnet finns inte i någon bouppteckning i Simrishamn mellan 1702-50. Han finns inte heller nämnd bland borgare fram i början på 1700-talet. Han finns inte i Simrishamns dödbok, så frågan är, vart tog han vägen? Var han hantverkare borde han ha verkat i staden, men blev han klockare!?, kan han ha flyttat til grannförsamling.

Man kan väl tänka sig att Zacharis Jöransson var mellan 20-25 år när han avlade burskapseden. Vilket skulle betyda att han var ca 45-50 år vid sonen Knuts födelse.
Detta skulle också kunna vara en förklaring till att ingen Zacharias finns nämnd vid barnbarnens dop.

Med dessa hypoteser så bör man väl söka efter namnet Zacharias i församlingarnas dödböcker mellan 1713 fram till när första barnbarnet föddes?


Anders A
  SVAR 2012-11-19 13:59

Jag förstår att Anders B inte har tid att lägga mer tid på oss, han har ju också ett arbete att sköta och vi fick ju så mycket hjälp med Eric Södersten.
Jag håller med Anders A att Zacharias är ett ovanligt namn och kan vara ett spår. Jag har hittat en till Zacharias i Simrishamn. I mantalslängden från 1750 finns Bokbindaren Zacharias Heliander han finns i Österlens Släktforskareförenings skrift Borgare. Jag har inte hittat honom i AD för 1750 ännu. Knuts söner heter ju Eric och Zacharias så vi får väl söka på båda namnen.
Orter i närområdet med anknytning är Ullstorp, Bollerup, Stiby, Södra Mellby, Stora Köpinge.

Örjan
  SVAR 2012-11-19 19:29

Hej igen
Jag har inte lagt av sökandet efter Knuts anor, det har varit mycket på annat håll senaste tiden. Jag har heller inte hunnit besöka LLA.
Följer med diskussionen men skriver bara när jag har något att tillföra.
Alltså, jag har för ett bra tag sedan läst bouppteckningen efter Knut och den ger inget i frågan. Du Örjan har fått den i början när vi fick kontakt, texten finns i antavlan jag skickat. Jag har läst om den och justerat lite sedan senast, men inget som förändrar något i sak. Den lyder som följer:

Ingelstad häradsrätt FIIa:9 nummer 117, AD735.¶
Ingifven wid Ingelstads Härads Winterting utj H:hög d 11 Martii 1785¶
Ano 1784 then 5to November: Instälte sig utj Ullstorps By undertecknade Tingsnotarie jemte
Nämdemännen Wälförståndige Ola Jönsson och Hans Hansson från Öfraby, att till följe af
wederbörandes anmodan, förrätta Laga Boupteckning samt sedermera auction och arfskifte
efter Klockaren öfwer Ullstorp och Bollerups Församlingar Herr Knut Kindberg, som den 7
December nästledit år med döden afgåt, och jemte Enkan Madame Christina Nordblad efter sig
lämnat 4 st med henne sammanaflade barn, neml:¶
1o Äldsta sonen Klockaren utj Stiby Wälaktade Erick Kindberg 40 år.¶
2o Kronolänsmannen herr Zacharias Kindberg 38 åri Billinge By vid Landscrona i Onsjö Härad.¶
3o Äldsta doteren Brita Amalia 32 år ogift.¶
4o Yngsta doteren Ulrica Amalia 27 år äfwen ogift, men förlofwad med Klockaren Carlsson på
St: Köpinge.¶
Wid dhenna Förrättning infunno sig Enckan Madame Christina Nordblad och jemte henne
äldsta Sonen herr Erick Kindberg, som i brist af någon närskyld på fädernesidan anmälte sig
skola iakttaga sina 2ne systrars härwid beroende rätt och bästa: men som Herr Zacharias
Kindberg war icke näwarande: och ehuruwäl han härom tidig kundskap erhållit har han thy icke
hittills något swar lämnat på någon annann i thes ställe befullmäcktigadt hvarit tillsedd bevaka. ¶
Uppå tillfrågan; tillkjännagifwer Enckan och thes Son Erick Kindberg, att anseende till
mellankomnande hinder, har Respective herr domhafvanden i orten uppå theras skedd anmälan
lämnat anstånd med thenna förrättnings afgifwande till närwarande stundens, och sedan
Enckan blifvit påmind att Boet så upgifwa, som det wid dödstimman förefants, fortsattes med
Förrättning i then ordning som härefter följer

Jag hittar inga kopplingar i slutet på bouppteckningen, skulder, skifte och auktion alltså, om andra släktförhållanden än barn och hustru.

Hilsen Ronny

  SVAR 2012-11-19 21:20

Tack Ronny för översättningen, jo jag ser nu att du sänt den för länge sedan och den ger inget nytt till lösningen. Vi får söka vidare.

Örjan
  SVAR 2012-11-19 22:27

Jag har bara en fundering. De som blev klockare  skulle gifta sig med föregående klockares änka,ibland kunde de som bodde på slott och herrgårdar bestämma och då var det någon som hade anknytning till dem.
Av vilken anledning blev Knut klockare  i Bollrup vad hade han för anknytning till slottsfrun.

hälsning
Anita
  SVAR 2012-11-19 23:01

Hej Anita

JO det stämmer att den nye Klockaren ibland måste gifta sig med klockaränkan om om det fanns en sådan, men i det här fallet dog inte Klockaren Hans Witt utan han blev utnämnd till Inspector och då fick Baronessan Rantzau på borgen Bollerup rekomendera Knut till klockarsyslan, någon anknytning knner jag inte till. Det här finns beskrivet i klockarmål Domkapitlets i Lund arkiv, volym FIIe:19 mål nr. 28.

Anders A och Ronny nu har jag gått igenom döda i Södra Mellby 1714-1738 men har inte hittat någon Kinberg eller någon Zacharias. Däremot har jag hittat Eric Nordblad från Kivik död den 23 april 1732, det måst vara en bror till Christina.    Södra Mellby (1714- 1778) blad 500 sid 47 AD.

Örjan
  SVAR 2012-11-20 00:51

Erik Nordblad är säkert fadern till Christina. Hans död 1732 är rapporterad i Nordbladtråden.
  SVAR 2012-11-20 09:01

Erich Nordblad kan omöjligt vara bror till Christina som jag skrev och inte heller far till Christina.
Erich dör 1732 anta att han var 70 år när han avlider han är då född 1662 och då var han 58 år när Christina föds 1720. Han kan varken vara far eller bror, vi kan glömma Erich.

Anders A du föreslog att vi skulle söka igenom döda 1713-1738 i närområdet Ullstorp-Bollerup- Stiby-Södra Mellby och Stora Köpinge och leta efter Kinberg och Zacharias. För att göra det effektivt kan vi delar upp det, om du som är bäst på att läsa tar Ullstorp+Bollerup så tar jag Stiby och om Anita vill vara med tar Stora Köpinge. 

Örjan
  SVAR 2012-11-20 10:59

???

Det är redan konstaterat i Nordbladtråden att Erik Nordblad (tidigare Södersten) är far till Christina. Erik är född 1683/1684, alltså ca 36 år när Christina föds. För övrigt undrar jag när det blev omöjligt för 58-åringar att bli pappa! Låt oss hålla oss till problemen med Knut nu, och inte ta om sådant som redan är avhandlat.
  SVAR 2012-11-20 13:05

Har kollat dödböckerna i Bollerup och Ullstorp mellan 1713-50, men inte skymtat namnet Zacharias eller Kinberg, men texten är delvis mycket svårtydd, så jag skulle vilja be någon med större kompetens än jag, att läsa genom (det är ju viktiga församlingar båda!)

Anders A


  SVAR 2012-11-20 20:59

Anders jag ser att du redan är klar med Bollerup och Ullstorp. För mig gick det sämre dödsboken för Stiby börjar på 1742. Vi får vänta och se om Anita hittat något.

Örjan
  SVAR 2012-11-21 08:27

Jag kan inte hitta Zackarias eller Kinberg i Stora Köpinge ,men även där är texten svårtydd.
Jag ska även titta I Glemminge församling som ligger nära Stora Köpinge,jag vet inte riktigt vilka församlingar som hörede ihop på den tiden.

Anita
  SVAR 2012-11-21 08:46

I Björsäter ( E ) C:1 1633-1720 föds där en Knut den 27/5 1713 men jag kan inte läsa vad där står mer där finns nämligen en Carl Kinberg som gifter sig där 1728 och som är klockare i Skeda
min tanke var att Carl var bror till Knut

Anita
  SVAR 2012-11-21 15:55

Anita det här ser mycket intressant ut Knut är rätt 1713 är rätt, frågan är vad det står i texten här få vi konsultera Ronny eller Anders A.

Organistern Carl Kinberg som gifter sig med jungfrun Anna 1728 är också rätt, det här är en kyrkans man, Carl finns rikligt i släkten och Knuts förstfödde son Erik var organist. 

Örjan
  SVAR 2012-11-21 18:35

den 10 mars 1728 föds ett barn Carl Kinberg finns med, Björsäter C:2 (1720-1788) Bild 13 sid 19. Jag kan inte läsa hela texten.

Örjan
  SVAR 2012-11-21 18:42

På samma sida finns även en Olof Kinberg

Örjan
  SVAR 2012-11-21 19:47

Hej
Jädra bra spår du hittat Anita. Texten, vilken är lindrigt sagt kladdig, tolkar jag så här:

1713 Maij 27. 31. Lars Knuts Son i Drängbo. witne Pär i Klocksetre, dr Erich Sw i Pärstorp, J Sophia Helene, p Brjta Persd i Buskhult.

Det krävs att en dyker lite djupare i detta. Vi får kanske ett problem med Lars Swensson Kinberg. Men! Han behöver ju inte vara bror till Knut, kusin kanske.

Dessutom har vi namnen i dopnotisen bland Knuts barn; Erik, Brita, Sophia,  Lars saknar vi däremot.

Så till dina fynd Örjan, de var lite mera lättydda:

1728 Aprilis 21. 24. Trägårdsmästaren Rahl Appelbergs dotter, (Brita Stina död), witnen Bef. Carl Beller, Pehr i Klåcksettra, Anders i Klocktorp, dr Pehr wjd Ekhult, Ramborg i Klocksettra, Brita i Prästagården.
1728 Julius 12. 14. Soldaten Nils Engelsmans Sohn, (Salomon), Witnen Petter Byman, Oluf Blom, Organist Carl Kinberg, John i Backgården, Ht. Anna i Nossiö, Jna Brita i Walsinge, Karin i Backgården, Anna i Missingså, Kerstin i fm, Walsinge.

Carl Kinberg får den dotter Anna Sophia 17290806, Björsäter C:2 AD14 p.21 där förekommer även Olof K som vittne.

Det känns nästan som det bränns lite, skall dra i det till helgen.

Hilsen, Ronny

  SVAR 2012-11-21 19:55

Hej igen
Det går för snabbt ibland, 1727 April 21:
...dr Pehr wjd Ekhult, Oluf Kinberg, Ht. Dorothea Lickfält, Pna Catrina wjd Ekhult, Ramborg...
Står det.
Hilsen Ronny
  SVAR 2012-11-21 20:12

Hej
Så kunde man ju inte låta bli...
Björsäter C:1 vigda pag. 345:
1712 1 Junij Rusthållaren Lars Knuts i Drängbo och pijgan Anna Maria Swensd. i Mulestad.

Nu får det va nock!

Hilsen Ronny
  SVAR 2012-11-21 21:28

När Carl Kinbergs dotter Hedvig Lisa föds 21/1 1740 finns där en Lars Kinberg som vittne Skeda C:1 1640-1753 bild 224/sid 435

Anita
  SVAR 2012-11-21 23:30

Jag har letet efter Organisten Carl Kinberg i Björsäter C:2 (1720-1788) och då hittar jag på bild:
8/9 1723 Organisten Carl Persson
10/13 1725 Organisten Carl Persson
11/15 1726 Organisten Carl Kinberg
12/17 1727 Organisten Carl Kinberg
13/19 1728 Organisten Carl Kinberg

Är det två personer eller byter han namn från Persson till Kinberg 1726?? Var det inte Göthar som hette Persson?

Örjan
  SVAR 2012-11-22 08:16

Det är samma person i dödboken Skeda C:1 1640-1753 bild 200/sid 387 står organisten Carl Persson Kinberg
han hade följande barn 6/8 1729 Anna Sofia, 21/11  1731 Charlotta Christina dessa födda I Björnsäter .I Skeda är födda 18/3 1734 Maria Catharina, 21/1 1740 Hedvig Lisa 10/2 1743 Engela
om det är namn som vi kan finna ihop med Knut

Anita

  SVAR 2012-11-22 11:01

Eftersom Carl Kinberg dör 1745 och han blir 43 år och 10 månader så har jag sökt födda 1703 och då hittar jag en Carl född 7 juli 1703, jag tycker det står Nils Persson och Elisabet som föräldrar.
Skeda C:2(1693-1717) Bild 277 sid 541. Vi får låta Ronny Kolla.

Örjan
  SVAR 2012-11-22 19:18

Hej
Skeda C:2 pag. 541:
1703 d: 7 Julii föddes i Skedagården Carl. Föräldrarna äro Nilss Swensson och H. Elisabet. christnades d: 12 eusdem. Wittnen woro Lars Person i Skedagården, Bengt Nilsson på Sanden, Jungf. Ebba Maria Påfwenfält i Tohlefors, J Elsa Broms i Kiyrkioherdegården, P. Anna Ibm.

Tror inte att det tillför så mycket, men så här står det i alla fall. Om inte Elisabet gifter om sig med nån Per, = Nilss dör, så är det nog fel Carl den här.

Hilsen Ronny

  SVAR 2012-11-22 19:59

Ja det var bra, då kan vi avföra den här Nils. Carl kan ju vara född var som helst i landet presis som Knut. Vi får börja söka i närområdet på både Carl och Olof.

Örjan
  SVAR 2012-11-22 22:08

Jag tror att vi får tänka till en gång när Carl är född om han var 43 och 10 mån när han dör i januari 1745 får jag det till att han är född i mars 1702.
Någonstans har jag sett ryttare Per Kinberg men jag vet inte var  jag sk leta vidare men jag hinner kanske inte förrän till helgen

Anita
  SVAR 2012-11-23 09:23

Anita- Jag har kollat 1702 och 1703 det enda året som det fanns en Carl var 1703 därför föreslog jag detta år, för det var ju en Carl vi sökte. 

Nu när vi söker i Östergötlands län så har jag i Svenskt Biografiskt Lexikon under Kinberg släkter följande:
Rådman i Linköping Lars Andersson (1643-1707) efterträddes som rådman av sin son Johan Kinberg (1669-1707), som var far till vice advokatfiskalen i Svea hovrätt Johan Kinberg (1700-1742). Johan Kinbergs bror Hans Kinberg (1675-1743 blev borgmästare i Vadstena 1718 och i Linköping 1723 samt var rdgm 1719 och 1723-1727. Han var far till slottsfogden i Stockholm
Jakob Kinberg (Kinborg?) (1716-1800) samt 1772 adlades med namnet Gripenstråle, och till Carl Johan Kinberg (1717-1806), som blev rådman i Linköping 1745 och var borgmästare i Söderköping 1749-1764 samt rdgm 1751-1756. Det här är Linköpingssläkten.

Anita du söker Per Kinberg det finns två soldater Pher Kinberg (Danielsson) Socken Vans född 1747 (Strängnäs) och Per Kinberg  socken Krogsred/drängsered (Falkenberg). Båda finns i Centrala Soldatregistret.
 
Örjan


  SVAR 2012-11-25 09:29

Jag har suttit o tittat lite i mantalslängder på SVAR,det verkar som Carl Persson Kinberg kom 1723 till Björsäter som klockare men var kom han då ifrån ?
Och det är först när Carl får barn som övriga Kinbergare dyker upp att det ska vara så förbenat svårt att hitta rätt Kinbergare
jakten går vidare

Anita
  SVAR 2012-11-25 19:11

Anita

Jag har hittat data på Carl Kinberg. Gå in på Anbytarforum-Landskap-Östergötland-Socknar Skeda-Äldre inlägg arkiv till 2005-09-15.

Inlägg DIS 14267
Inlägg Bo Persson


Örjan 
  SVAR 2012-12-11 09:31

Hej på er
Skulle varit på Lunds landsarkiv idag, tack ock lov så kollade jag öppettiderna först. De har mycket begränsat öppethållande på grund av flytten från "gamla arkivet" till Arkivcentrum Syd. Dessutom är det inte säkert att de handlingar jag/vi behöver kolla är tillgängliga av samma skäl. Besöket får vänta tills de kommit i ordning igen, jag följer flytten på hemsidan.
Har rotat lite i det vi hittills funnit på Knut, dock inte hittat något som tillför något i sökandet efter hans härkomst.

Hilsen Ronny
  SVAR 2012-12-13 05:52

Hej igen

Lösningen på Knuts härkomst finns troligtvis på Landsarkivet i Lund. Nu får vi vänta på att Arkivcentrum Syd blir klart och att Ronny får tid att göra ytterligare en resa dit. Jakten skall fortsätta tills vi har lösningen och jag vill passa på att tacka alla som deltagit i sökandet. Nu blir det väl lite lugnare på Efterlysningsforum inför helgerna men vi återkommer på det nya året.

Örjan
  SVAR 2012-12-13 23:18

Hej!  får man störa i pepparkakebaket.
Sitter och plockar med min egen släkt i Grönby, och stöter då på den här prästen Johan Henric Kinberg f. 1782 i Hjärpås.   Blev hans släktförhållande utrett?  Fadern Johan Gustaf Kinberg, f. 10/8 1736 i Älvkarleby var också han prost och kyrkoherde. Hur såg den familjebilden ut? 

Anders A
  SVAR 2012-12-14 13:35

Okej! den här släkten har vi visst "tröskat" genom tidigare, fadern till Johan Gustaf Kinberg f. 1736 var ju länsmannen Svante Kinberg, och han var vi väl överens om att han inte hade någon bror som hette Knut?

Anders A
  SVAR 2012-12-14 15:57

Gick tillbaka och tittade på alla inlägg om bla. Kinne-Klevasläkten, Har en känsla av att den släkten inte är helt utredd. Vi har t.ex. länsmannen Svante Kinberg, som också kallas Sven Kinberg, vi diskuterade ju då om de här namnen.  Enl. professorn och folklivsforskaren Bengt af Klintberg,  så är det
en felaktig uppfattning att Svante och Sven är samma namn.
En annan sak som slår en, är att den här släkten tycks ha varit ovanligt reslysten. Prästen Kinberg f. 1736, gjorde bl.a. tre resor som fartygspräst till Kina. Sönerna hamnade i Skåne, Småland och Norge. Man kan ju ev. tänka sig att den här reslystnaden gått i arv!
( Så jag lägger Svante Kinberg bland julnötterna)

Och önskar en God Jul till alla här på Scangen!

Anders A
  SVAR 2012-12-14 17:34

Sven och Svante kunde användas om samma person, det var budskapet när jag tidigare skrev om namnet. Enligt Otterbjörk, Svenska förnamn har Svante "ofta uppfattats som smekform av Sven". Samma namn är det inte, Svante är en kortform av det vendiska namnet Svantopolk.

God Jul!
  SVAR 2012-12-14 23:26

Hade tänkt hålla jul nu, men vill gärna  ge Ronny ett par nötter att knäcka.
Betr. Svante Kinberg f. 1689 i Kinne-Kleva. Han kom, som du skriver, till Tensmyra 1725, då 36 år gammal!  Varifrån kom han? Är det helt uteslutet att han kunde ha varit gift tidigare? (han var 24 år 1713 när Knut föddes.)

Sedan betr. Göthar Persson Kinberg i Virserum.  Du har vaskat fram att han gifte sig 1715 med Catharina Israelsdotter, ser i något inlägg att de fick en son, Sven Kinberg 16/4 1716.
Virserums födelsebok är nog så pass läsbar så att du fixar att kolla födelsenotiserna kring det aktuella årtalet 1713.  Bara för att definitivt kunna avskriva det spåret.

(när du har knäckt dom här nötterna så får du gå till risgrynsgröten)

Anders A

  SVAR 2012-12-15 11:17

Vi har inte talat om Knuts skolgång. Vi räknar med att han föddes 1713 och han är urmakaregesäll i Malmö 1735. Om han började småskolan vid 7 år ålder så har vi hans skolstarten 1720 och om det på den tiden var 6 år skolgång så har vi 1726. Han är nu 13 år. Om han gick i läroverk därefter så blev det några år till vi är kanske framme vid 1730.

1. Finns det någon som känner till hur skolgången var organiserad på den tiden?
2. Finns det några skolkataloger skannade från den tiden Erik A kanske har kännedom om lokala arkiv i Simrishamn?
3. Om Knut trots allt bodde Järrestade HD i vilket läroverk gick han då åren 1726-1730? 
4. I AD finns Avancerade sökalternativ där det finns intressanta Tryckt litteratur där har jag    hittat information om Zacharias och Eriks skolgång på Lunds universitet.


Trevlig helg

Örjan

   
  SVAR 2012-12-15 12:42

Örjan!
Efter alla dessa inlägg om Knut och Kinbergsläkter så är i alla fall jag mer och mer övertygad om att den släkten har sin ursprung från någon av de platser med anknytn. till namnet, och inte i Skåne. Betr.. teorierna om Knuts skolgång, så tror jag inte på dom. Snarare att han kommer från en en skicklig hantverkarsläkt, där fadern (exempelvis) kunde vara pistolsmed och urmakare. och att Knut ärvt intresse och fallenhet för detta yrke, och sedan ger sig ut på gesällvandring för att förkovra sig  - och hamnar i Malmö.

Anders A
  SVAR 2012-12-15 14:20

Fadern skulle mycket väl också kunna vara soldaten vid Västgöta regemente Sven Kinberg f. 1679 i Kinne-Vedum socken.  Här börjar födelseboken inte förrän 1739.

Anders A
  SVAR 2012-12-15 15:16

Anders A.

Men varför lämnar Knut urmakaryrket  efter gesällvandring och utbildning 1744 och blir Klockare i Ullstorp och hans söner Zacharias och Erik blir  också Klockare och deras söner blir kyrkans män eller Länsmän.

Örjan
  SVAR 2012-12-15 16:57

Det var ju inte helt ovanligt att en bondson blev både klockare och präst, jag har sådana exempel i min egen släkt. Hade man sedan nått den positionen så ligger det nära till hands att  arvet gick vidare på samma bana.  Om vi går till Kinne-Klevasläkten så var ju anfadern bondson och många av de efterföljande blev präster. Det är ju fullt möjligt att Knut var den förste i släkten som fick möjligheten att välja den här banan. Vilka meriter som, på den här tiden, erfordrades för att bli klockare behövde definitivt inte handla om läroverks eller universitetsutbildning.

Anders A
  SVAR 2012-12-15 23:39

Något om tillsättning av klockaretjänst i mitten på 1700-talet.

Enl. 1686 års kyrkolag skulle klockare utses av kyrkoherde och församling gemensamt. Men liksom betr. präster hade den sökande företräde, som lovade gifta sig med den avlidne företrädarens änka eller dotter. I en del socknar hade adeln på sätesgårdar patronatsrätt, vilket innebar rätt att tillsätta präst och klockare.  Vilka kunde då söka klockartjänster.
Citat:  Ibland hade en klockare tidigare haft ett helt annat yrke. Om en klockare i Konga vid namn Halvar Berg får man veta, att han tidigare varit frälsebonde. Det uppges att många hantverkare av skilda slag sökte klockartjänster. Arvid Persson Hall som blev klockare i Kågeröd 1712, hade tidigare varit blytäckare, vilket yrke han delvis fortsatte praktisera som klockare. Bland  klockare hittar man också  avskedade ryttare.

Vilka bokliga kvalifikationer erfordrades då för att bli klockare?  Klockaren skulle, i alla fall hjälpligt, kunna läsa och skriva.  Han fungerade ju också som skollärare.  Viktigt var i vart fall att han kunde undervisa barnen om Luthers katekes, han måste kunna sjunga och spela orgel. I sista hand var det biskopen som avgjorde vem som skulle erhålla den eftertraktade klockaretjänsten.
Exakt vilka löneförmåner en klockare hade på 1700-talet är lite oklart, men socknen skulle bl.a hålla honom med med ett mindre hemman, det s.k. klockarebolet.

Det vore intressant att veta lite mer om hur det låg till i Knut Kinbergs fall, om tillsättning av tjänsten etc.

Anders A


  SVAR 2012-12-16 11:01

Ser nu att jag läst på lite dåligt.  Örjan ha ju berättat att den förre klockaren blev befordrad till Inspector, och att Knut blev rekommenderad till klockaretjänsten av baronessan Rantzau på Bollerup. (kan man tänka sig att det sedan hängde ett fint väggur på Bollerups slott?)

Anders A
  SVAR 2012-12-16 11:34

Erik A

Tack för inlägget. Det var utmärkt information om tillsättning av klockare. Beträffande Knuts tillsättning av Klockar-kallet så finns det på Domkapitlets i Lund arkiv, volym FIIe:19, mål nr. 28. Tyvärr finns det inte i AD. Jag har en översättning av första stycket och kontentan av denna är:

Sedan Klockar-kallet här wid Ulstorp och Bollerups Pastorat är wordet ledigt, therigenom, at den förre klockaren, Hans Witt, antagit en inspektors syssla: så anhåller ödmjukast, det täktes Högwördige Herr Doct. och Biskopen gunstigast tillstädia, at unge mannen, Knut (Kindberg) felstavat i dokumentet, må bilwa den mämda Klockarens efterträdare och med fulmakt på denna lediga Klockarsysslan försedd, framhärdades med diupaste wördnad. Högwördige Herr Doct. Biskopens och Pro Cancellairens ödmjukaste Tienare

Mauritz Utterbom
Bollerup d: 11 sept. 1744  

Örjan

p.s. Har du någon information om den obligatoriska skolgången på 1700-talet
  SVAR 2012-12-16 11:37

Här en liten vacker historia med anknytning till Rantzau och Bollerup.

Någon gång mellan 1720 och 1730 kom en ung bondson hit från Småland. Han upptogs och uppfostrades av de båda systrarna Rantzau, vilka var ägarinnor till Bollerup. Judith Birgitta Rantzau och Henrietta Amalia Rantzau var ogifta döttrar till Otto Rantzau. Den unge bondgossen blev med tiden förvaltare på Bollerup och antog namnet Sylwan efter sin skogsbevuxna hembygd. Han blev stamfader för släkten Sylwan.

Anders A
  SVAR 2012-12-16 15:16

Den här historien om bondpojken från Småland få nog tas med en stor nypa salt.  Slår man på släkten Sylvan så får man en ganska detaljerad beskrivning på släktens olika grenar,och där finns ingen bondpojke från Småland nämnd. Släkten Sylvan, som kom från Danmark, var sammankopplad med Bollerup ännu tidigare än Ratntzau. (så vitt jag kunnat se, enl. uppgifter på nätet)

Anders A
  SVAR 2012-12-16 16:50

Örjan!
Du frågade om jag visste något om obligatorisk skolundervisning på 1700-talet. Inte mer än vad man kan läsa sig fram till på nätet.  Det nämns bl.a. att 1723 blev det lag på att föräldrar skulle lära sina barn läsa!!  Hur nu detta skulle gå till när övervägande delen av allmogen var analfabeter! Långt fram på 1800-talet fanns det många som varken kunde läsa eller skriva.
Undervisningen bedrevs av bl.a klockaren och i bland av en avdankad soldat. Vad barnen fick lära var i första hand att lära sig stycken utantill från katekesen. 1842 blev det lag på att socknarna sklulle bygga skolhus, då med anställda lärare. Men ända fram på slutet av 1800-talet fanns det  åtskilliga som varken kund läsa eller skriva. Skulle man föfatta ett brev till en anhörig i Amerika, fick man be om hjälp av präst eller klockare. Så de som påstår att barnen kunde läsa och skriva på 1700-talet hade nog inte mycken förankring i verkligheten.
Själv har jag sett åtskilliga släktdokument från början på 1800-talet  där man inte ens kunde skriva sitt eget namn utan undertecknade med ett s.k. bomärke.

Anders A
  SVAR 2012-12-18 17:58

Betr. undervisningen så skilde den sig säkert mella borgerskapets barn och allmogens på landsbygden. Från vilket läger Knut kom är ju osäkert.  Jag blir mer och mer övetygad om att Knut kom till Skåne som vandrande gesäll, från antingen Kinna härad i Östergötland eller Kinds härad i Västergötland, ev Kinna-Kleva i Västergötland.  Det var från dessa platser man tidigast hittar namnet Kinberg - inte i Skåne.
Knut föddes ca 1713, han var ca 14 år när han blev urmakarlärling, då ev. hos fadern. Om han sedan föddes med namnet Kinberg, eller tog det som gesällnamn är en annan fråga. Det är ju konstaterat att urmakeriyrket till början fanns i anslutning och i kombination med pistol-och gevärs fabrikation - (som inte fanns i Skåne) Efter en lärotid på mellan 3-5 år fick Knut gesällbrev. Härefter var det mer eller mindre krav på att gesällen skulle vidarutbilda sig genom praktik hos olika mästare. Detta gjorde man på de s.k. gesällvandringarna. Efter som det var ett något udda yrke Knut valt (jämfört med ex.vis skräddare o. skomakare)  så  fick han säkert leta lite efter mästare inom urmakeriyrket.   Han hamnade då i Malmö. Efter ytterligar 3-4 år avlägger Knut mästarprov. Det var förmodligen Skråämbetet i Malmö som utfärdade mästarbrevet.  Men sedan gällde det att hitta en plats för att s.a.s. starta eget.  Det var också Skråämbetet som bestämde detta, någon överetablering ville man inte ha. Det kan ju tilläggas att det endast var i städerna man fick bedriva hantverk och handel vid denna tid. Undantag gjordes för vissa sockenhantverkare, som skräddare, skomakare och smeder.
I Simrishamn fanns det ingen urmakare, och efter att ha avlagt burskapseden blev Knut nu borgare i Simrishamn och etablerad som en skicklig urmakare.
Om vi nu förflyttar oss fram till 1744. Vilka kontakter hade Knut vid denna tid i Ullstorp-Bollerup? Kundunderlaget för en urmakare vid denna tid fanns blan borgarna. Men ville kyrkoherden i Ullstorp och fröknarna Rantzau på Bollerup införskaffa en ny klocka så  fanns ded ju bara en riktigt kompetent urmakare att välja på!
Och det slutade med att Knut blev klockare i Ullstorp-Bollerup.  Sedan kan man ju "spåna" vidare. Hur såg det dagliga sociala livet ut för klockaren o. hans familj i Ullstorp? Vem umgicks man med, grannen, kyrkoherden, fröknarna på Borgen  - dessa som hjäpte honom till klockaretjänsten. Vilken undervisning fick Knuts barn, dom blev ju så småningom ämbetsmän.
Jag kunde inte låta bli att forska lite kring den här fattige bondpojken som kom till Bollerup och sedan blev förvaltare där. Tog därför kontakt med historieskrivaren på Bollerup, som vidhåller att den här historien skulle vara sann. Men andra uppgifter tyder på att det är en vandringssägen.  För övrigt finns det en mycket intressant ägar historik kring Bollerup ( men i den finns inte Knut Kinberg)
(Får väl sluta här för "spånkorgen" är överfull)  Och något namn i personkretsen kring Knut Kinberg som kan ge något ytterligar spår, har jag inte hittat.

Anders A
  SVAR 2012-12-18 20:45

Anders

Det här var en riktigt underbar historia om den bara vore sann. Ronny har noga undersökt  Kinne och Kinne-Kleva spåret och har tyvärr inte hitta något samband. Allt du skriver om Gesäller stämmer bra med vad jag själv fått fram.
Vad vi skulle göra är att gå igenom alla dokument som finns i AD om Bollerup. Jag kommer inte ihåg om du redan gjort det i tidigare inlägg. Det finns katekieslängd från 1713 till när han dyker upp i Simrishamn 1737. Jag tycker att texten är svår, du kanske har lättare att tyda texten om du får en stund över.

Örjan
  SVAR 2012-12-18 23:06

Det var väl på klockarebohlet nr 8 i Ullstorp som Knut bodde från 1744
fram till sin död? Det finns läsbara mantalslängder fr.o.m. 1742 - om det ev. kan finnas något intessant namn här.  Sedan finns det bouppteckningar från 1700.   Hade nu Knut varit från Skåne  hade oddsen varit större för att hitta något.  Förresten-  har Knuts bouppteckning hittats och redovisats?
Det är klart, tjänstefolket  av alla de slag på Bollerups gård kanske också borde kollas.

Anders A
  SVAR 2012-12-19 09:07

Örjan & Compani 

Har kollat födelsenotiserna betr. Knuts barn, ytterligare en gång. Det finns, som vi noterat, ingen fadder med nära släktanknytning (men det är ju långt mellan Ullstorp och Öster-Västergötland!)
Men dessa två studenter som dyker upp som faddrar, Olof Laurin och Petter Sidelius, dom måste rimligtvis ha anknytning till familjen. Hade dom bott i Ullstorp hade varit en sak, men dom har ju besvärat sig att resa hit från Lund!
Sidelius har anknytn. till Östergötland, och det har Laurin också.  Jag skulle vilja att du googlar med sökordet Kinberg-släkten. och anknytning till Laurin och Skärkinds och Hammarkinds härader i Östergötland.  Och vem är denne A. Kinberg som skrivit om Kinberg-släkten?

Anders A

  SVAR 2012-12-19 13:50

Anders

Petrus Sidelius f. i S:t Johannes 1723 19/2. Föräldrar: Måns Jonsson, klockare, och Margareta Hindriksdotter. död i Lund som teol. stud 1760 9/9.

Det här finner du på   Tryckt litteratur Setterdahl:1 (1666-1913) Bild 240/sid 240 AD, Östgöta nation i Lund . Nu förstår du sammanhanget ,det gemensamma är KLOCKARE. 
Petrus Sidelius finns med när Ulrika Amalia Knuts dotter föds 1756-02-21.

Laurin finns med i den Gotländska släkten Kinberg. Jag har inte hittat nårot samband med min släkt där. Knuts bouppteckning heter Ingelstads häradsrätt FIIa:9 (1782-1785) Bild 735 AD.
Mantalslängder finns från 1600-talet på SVAR. Anita har ju SVAR om hon läsr detta skulle hon kunna hjälpa oss.

Örjan

 

Örjan
  SVAR 2012-12-19 14:50

Anders

När du är inne på Tryckt litteratur Setterdahl:1 titta också på sidan 339 och 340.

Örjan 

  SVAR 2012-12-19 18:26

Men då är det ju inget snack om annat än att Knut har ett nära släktskap till de här båda studenterna. Och det är de släkter vi vi tidigare diskuterat, Kinne-Kleva släkten med vår vän Svante Kinberg, och Gotlandsgrenen med anfadern där, bonden Lars Larsson. Och Sidelius är född i S:t  Johannes Norrköping.  Och både  Olof Laurin och Sidelius finns i samma generation som Knut.  Det tycks som om det är östgöta-släkten som "bränns" mest.
Men finns det inte också en anknytning här till Göthar-släkten i Virserum?
Och Örjan, du har nog haft rätt, det handlar visst mycket om klockare!

Om man slår på:   Kinberg, släkter-Svenskt Biografiskt Lexikon     så får man en sammanställning på släktgrenarna. 
Så Norrköpings kyrkoböcker är det som närmast gäller!

Anders A
  SVAR 2012-12-19 20:51

Örjan!
De båda studenterna, Olof Laurin o. Petter Sidelius, blev dom så småningom klockare?
Hur som helst så måste det finnas någon typ av familjerelation mellan båda dessa och Knut Kinberg. Petter Sidelius var född i Norrköping, S:t Johannes, C:4  1706-1734, bild 97, sid. 177. Var fadern också klockare, vad hette han - lite svårläst.  Men någon Knut föddes inte i Norrköping mellan 1711-16.
Var det verkligen så att Knut medvetet siktade på att bli klockare!?  Hur gick det egentligen till när han fick tjänsten i Ullstorp, både prästen Uddbom, f.d. klockaren Witt och fröknarna Rantzau hade ju ett finger med i spelet!

Anders A
  SVAR 2012-12-19 20:57

Anders
Ja det stämmer.
Ett litet tillägg, i alla dom här nationsmatriklarna finns det ett namnregister på dom sista sidorna som hänvisar till vilken sida du hittar namnet. Du kanske redan kommit på det. Knut och Zacharias hittar du på Skånes Nation 1682-1832 sid 336.

Örjan
  SVAR 2012-12-19 21:39

Anders

Du har föräldrar Måns Jönsson (Jonsson) klockare och Margareta Hindriksdotter. Sonen Peter (Petrus) Sidelius född 1723 19/2 och död i Lund 1760 9/9 i Tryckt litteratur. Han blev bara 37 år gammal. Titta på vittnen om du kan få ut texten.

Örjan 
  SVAR 2012-12-20 10:49

Örjan!
Peter  Månsson Sidelius fick en bror, Hindrick f. 1724. Jag har letat bland faddrarna, men har i vart fall inte hittat någon Kinberg.
Betr. Olof Laurin som var fadder när Knuts son Zacharias föddes 1747, det vore viktigt att försöka få fram även hans födelseplats och föräldrar. De här två studenternas föräldrar bör ha levat samtida med Knuts föräldrar. (Och det måste ha funnits anknytningar mellan dessa familjer.)  Laurin-grenen flyttade, enl. uppgift, till Gotland först i mitten på 1700-talet.

Ser att det finns något slags register över bouppteckningar i Östergötland på alla med namnet Kin(d)berg, och med anknytn. till alla dessa orter med "Kin(n)" i namnet, men det är en diger samling och lite långsökt att tänka sig plöja igenom!

Anders A

Anders A
  SVAR 2012-12-20 18:43

Anders

Nu har jag hittat sambandet med Laurin men i senare generationer. Fil dr. Rektor Erik Valdemar Kinberg f, 1882 d. 1944 var gift med Märta Emma Maria Laurin f. 1896 d. 1980. Dom bodde i Malmö och är begravda i Nässjö.
 
August Kinberg skrivit boken "Slägten Laurin" 1886. Boken finns på Kgl. biblioteket i Stockholm. Jag söker vidare efter Olof Laurin från 1747.

Örjan 
  SVAR 2012-12-20 21:09

Hoppas du kan hitta Laurin i nationsmatriklarna och helst då i Östgöta nation!

Anders A
  SVAR 2012-12-20 22:27

Betr. klockaren Måns Jönsson i Norrköping, varifrån kom han?  Intressant är ju att i den här regionen i Östergötland finns ju också Björsäter och Skeda, där Anita hittade ""Kinbergare",  här finns kanske en hel del mer att kolla upp!

Anders A
  SVAR 2012-12-21 11:19

Ronny!  Har du "släppt" Kinbergarna i Björsäter? Och denne Knut som föddes 1713!
Sedan finns det denne Carl Kinberg, klockare i Skeda, och en Olof Kinberg!
Vid ett  av Carl Kinbergs dop finns en fadder, Ral Appelberg från Björsäter. Han tillhör en familj med anknytning till Skåne (bara för att klydda till det lite mer)

Den här "röran" är överkurs för min del, men jag tror att det här östgötaspåret är det hetaste hitintills.

Anders A
  SVAR 2012-12-21 12:51

Hur gamla är egentligen Kinberg-släkterna, när dök namnet upp i rullorna för första gången?
Det bör väl ha varit i början på 1700-talet?  Och om jag förstår det hela så handlade det om fyra släkter med detta namn.  1. den med anfadern, rådmannen Lars Andersson i Linköping     (1643-1707)  2. Frälsebonden Olof Bengtsson från Sil, Älvkarleby omkring 1700  3. Bonden Lars Larsson   (1688-1728) anfader i gotlandsgrenen.  Sedan har vi Göthar Persson, Virserum (1687-1722)  Eller fanns det någon anknytning mellan dessa släktgrenar?  Det är ju lite märkligt  med ett par av dessa släkter som var så knutna till klockareyrket. Jag vet inte hur det var med Göthar-släkten, fanns det en och annan klockare i den också?  Så Knut bör ha varit en av dom första med namnet Kinberg, men fadern hade troligtvis ett annat efternamn.
Inget talar väl egentligen för att Knut skulle vara född i Skåne.

Anders A
 

  SVAR 2012-12-21 14:53

Sedan kan man ju spekulera om Lars Svensson Kinberg f. ca 1701, handelsman i Simrishamn, bodde granne med Knut vid branden, flyttade sedan till Vanstad. Dom skulle man gärna vilja ha som bröder. 

Men nu får det vara slutspekulerat för en stund från min sida. Har fått order om att fixa till granen (och så skall jag göra 16 portioner Janssons och baka 4 rågbröd.)

Anders A
  SVAR 2012-12-22 10:43

Anders

Någon Laurin hittar jag inte i Östgöta nationsmatriklarna i Lund men däremot i Skånes matriklar i Lund.

Tryckt litteratut Sjöström:6 (1833-1889) Bild 96/sid 88 och Bild 421/sid 404.

Fader-Hemmansägaren Anders Larsson och Ingar Pålsdotter
Son-Kyrkoherde Nils Andersson Laurin f. Stoby 1823-11-07 och Emilia Ahnfelt f. 1832 d. 1894
Sonson-Fil. dr. Paul Johan Gerhard Laurin f. Höganäs 1863-08-25 och Karin Matilda Dalsjö f. 1870.
Jag har skaffat CD:n BEGRAVDA I SVERIGE 2 där finns många Laurin i Landskrona men inga i
Ullstorp 1747.
 
Dom älsta Kinbergarna hittar man i Centrala Soldatregistret :
Påvel Kinberg f. 1678 Timmerdala Skövdetrakten
Sven Kinberg  f. 1679 Kinne-Vedum Västergötland
Bengt (Larsson Kinberg f. 1686 Alsike och Håtuna Uppland

God Jul och ett Gott Nytt År

Örjan

  SVAR 2012-12-23 10:30

Hej igen det här bör Ronny ,Anders A och Anita med flera titta på

Jag är tillbaka och har sökt Kronolänsman Sven Kinberg döpt 1689-01-13 i Kinne-Kleva och hans barn födda i Älvkarleby.

Johan Gustav f. 1736-08-10 föräldrar Svante Kinberg-Christina Wino Älvkarleby C:1 bild 39
Olaus f. 1737-12-11
föräldrar Svante Kinberg -Christina Wino Älvkarleby C:1 bild 42
Anna Stina f. 1739-04-03
föräldrar Svate Kinberg-Christina Wino Älvkarleby C:1 bild 46
Sven Peter 1742-09-20
föräldrar Sven Kinberg-Christina Wino Älvkarleby C:1 bild 53
Brita Stina f. 1745-04-17
föräldrar Sven Kinberg Kristina Wino Älvkarleby C:1 bild 60

Det här bevisar att Svante och Sven är samma person och att hustrun heter Wino och inte Window som andra skrivit. Jag tycker också att det bevisar det Ronny skriver att Sven troligen varit  gift tidigare med en annan hustru. När Sven får första barnet i Älvkarleby är han:

47 år när Johan Gustav föds
48 år när Olaus föds
50 år när Anna Stina föds
53 år när Sven Peter föds
56 år när Brita Stina föds

Det är ju inte troligt att han får första barnet vid 47 år och sedan får barn vart och vartannat år tills han blir 56 år. Han är född i Kinne-Kleva och måste bott på någon annan plats före Älvkarleby där han fått andra barn. Sven var 24 är när Knut Kinberg föddes.

Örjan

  
  SVAR 2012-12-23 11:14

Örjan!
Jamen, det är ju just detta som jag tjatat om tidigare, att det är något mysko med den här Sven (Svante) Kinberg som också enl. min mening troligen har ett förflutet innan han gifte sig med Christina Wino.

Anders A
  SVAR 2012-12-23 17:54

Hej
Jag skrev ett inlägg i börja på oktober om Svens leverne före giftet:

"Kollade även mantalen i Älvkarleby där vår vän Sven Kinberg bodde en gång. Han kom till Tensmyra år 1725, där ledve han sedan tills han dog 1747. Han var inskriven som Kinwall 1725! Hur som, han levde ensam i Tensmyra fram till giftet med Christina Wino, vilket medför att vi med relativt stor säkerhet kan avskriva Sven som far till Knut. Däremot är det inte helt uteslutet att han kan vara bror till Knut. Som sagt tidigare så är jag inte övertygad om att Olof Bengtsson i Kinne-Kleva socken är far till Sven heller, den där översättningen Sveno Olai Klevenius till Kinberg är för vag. Det finns ingen uppgift på Sven Kinbergs ålder vad jag hittat, så han kan vara född betydligt senare än 1689. "

Sven är alltså ogift i 10 år så jag ser inte någon förhistoria här. Enligt MTL så lever han ensam, han flyttade kanske dit som ung nybliven "lensmannajevvel". Säg att han var 30 när han gifte sig.  Då skulle han vara född runt 1705, och då är det inte läge för faderskap åt Knut. Om han varit gift och fått barn före detta äktenskap så hade han gift sig året efter enligt hur man brukade på den tiden. Det var inte så mycket kärlek damals, den "rätta"/"rätte" skulle antinge ta hand om hushåll och barn eller se till att försörja familjen.

Jag är inte alls övertygad om att Olof Bengtsson i Kinne-Kleva är far till denna Sven. Däremot så är jag inte främmande för att Sven, Knut och Lars mycket väl skulle kunna vara bröder eller kusiner. Det skulle kunna vara så för alla är lika otrevligt historielösa.

Det enda matnyttiga jag sett i dopnotiserna för Svens barn är Hofslagaren Mest: N: Vino i Gävle. Måste vara far till Christina. I sista dopnotisen nämns en hovslagaregesäll Valtin Vino som antagligen är Christinas bror.

Håller för nu på att dra i Björsäter, får la se om det ger något. Det kan ju vara rätt eftersom häraderna Bankekind, Hanekind och Skärkind finns i trakterna.

Så vill jag besvära om en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Ronny
  SVAR 2012-12-23 18:14

Ronny Titta på Älvkarleby AI:1 (1736-1744) Bild 64 sid 61 AD.
 Jag har inte läst ditt inlägg ännu skall gör det i lugn och ro.

God Jul och Ett Gott Nytt År
Örjan
  SVAR 2012-12-23 19:11

Hej Örjan
Har varit här och snokat för ett bra tag sedan, hittade inget som tillför något. Ser du något som inte jag ser?
Här finns under Tensmyra; Svante (Sven) Kinberg, hans hustru Christina Wino född 1715 samt sonen (Johan) Gustav. I övrigt är det tjänstefolk, pigor och drängar eller inhysesfolk på gården.
Längst ner finns Postmästaren Arvid Svala i Östanälven, som om  jag minns rätt var dopvittne till något av Svens barn.

Hilsen Ronny
  SVAR 2012-12-23 21:45

Hej Ronny

Enligt uppslagsboken SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON  BAND 21 är  av Erik Grill är Frälsebonden Olof Bengtsson från SIL Skaraborg far till Kronolänsmannen Sven Kinberg i Älvkarleby. Olof Bengtsson levde där 1723 altså inte född där 1723. Vi har pratat om detta tidigare, det kanske är värt att kolla en gång till om det nu inte är Rusthållaren Olof Bengtsson är far till Sven.

Jag tycker att uppgifter som står i ett uppslagverk bör vara noga kontrollerat innan dom släpper ut boken. Det bör vara professionella forskare som skriver underlaget. Naturligtvis  kan de finnas fel även där. 

Örjan
  SVAR 2012-12-24 11:30

Hej
Jag har inte slutat att leta ,men jag har haft ganska mycket att göra nu i juletid har nämligen samma jobb som Knut Kinberg nämligen kantor.
Jag har försökt att hitta något i Malmö där Knut var gesäll det måste finnas något där vem han var hos och var han kom ifrån,jag hör av mig när jag hittar något.

God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag er alla
Anita 


  SVAR 2012-12-24 13:30

Hej Anita

O vad jag blev glad att du hörde av dig. Vi klarar oss inte utan dig. Just nu diskuterar vi Kronolänsman Sven Kinberg och hans far, antingen Rusthållare Olof Bengtsson i Kinne-Kleva eller Frälsebonden Olof Bengtsson i Sil Skaraborg. Vi som har AD har inga aktuella mantalslängder från den här tiden, men det har du som har SVAR där finns mantalslängder från 1600-talet för både Kinne-Kleva och Sil. När helgerna är över och du får lite tid över kanske du kan titta om du hittar några tidigare barn kring 1713 till Olof i Kinne-Kleva och Olof i Sil.

God Jul och ett riktigt gott nytt År önskar vi dig

Örjan   
  SVAR 2012-12-24 21:41

Hej Örjan
Här kommer en liten ,liten julklapp Kinne-Kleva C:1 1688-1738 bild 26/sid 41 dopvittnet är intresant ska ta i det i mellandagarna när det är mindre jobb
mvh
Anita
  SVAR 2012-12-25 09:48

Anita

Det här var den bästa julklapp jag fått i år. Canutus Kinberg är Knut Kinberg han skrev Canutus på den klocka som han tillverkat. Står det Jr före namnet betyder det Junior lika med barn.
Vad heter föräldrarna och barnt som föddes den 25 juni 1697.

Hälsningar

Örjan
  SVAR 2012-12-25 09:56

De heter Bengt Bryngelsson och Marit Olofsdotter
där står Jr men jag vet inte vad det betyder
mvh
Anita
  SVAR 2012-12-25 10:21

Intressant Anita! Det står Hr framför namnet, alltså "herr". Det och att förnamnet är latiniserat betyder att han är en lärd person och av viss rang. Har han verkligen gått under vår radar ändå tills nu? God fortsättning på Julen!
  SVAR 2012-12-25 11:07

Titta också på:  Kinne-Kleva C:1 (1688-1738) Bild 21/sid 31 AD. Där föds ytterligare ett barn av samma föräldrar. Det finns ett vittne som heter Petrus Olai där man senare skrivit till efternamn som kanvara fel.

Örjan
  SVAR 2012-12-25 14:13

Jag får nog revidera min slutsats att Canutus Kinberg är vår Knut Kinberg han är snarare far till Knut.

Knut f.1713, död 1783, 70 år gammal
Canutus f. 1662 (uppskattat), dopvittne 1697 han bör minst vara 25 år om han är vällärd med en viss status, och han dör 1732 (uppskattat)  70 år gammal (uppskattat). Vad tror ni om det här vad säger Ronny.

Örjan
  SVAR 2012-12-25 15:33

Det känns som om snaran dras åt kring Kinbergsläkten från Bengtstorp, Sil!

På nen norska grenen av släkten finns det ett par digra släktutredningar, och det är inga "duvungar" som gjort den!

Kolla på Google, sökord:  Aner Rachel Ambrosia Kinberg.

Det finns ännu en utredning på den norska grenen som jag tyvärr tappade bort.

Vad man bl.a. kommit fram till var att Sven Kinberg tog detta namn 1715, och i en av utredningarna antyddes att han då studerat i Uppsala.

Sedan betr. länsmannayrket.  Fram  till 1675 kunde man bli länsman utan större formell utbildning, men därefter fordrades det studier och examen.


Anders A
  SVAR 2012-12-25 22:18

Hej
Det var ju en öppning att Canutus Kinberg var i Kinne-Kleva år 1697. Lysande, första upphetsande spåret på bra länge.
Denna Knut borde vara myndig och burgen eftersom han benämns Herr, alltså någon person av betydelse. Detta visar på att han är minst 21 år vid detta tillfälle och borde således vara född senast 1676. Han skulle sålunda kunna vara far till "vår" Knut utan vidare. Är han född ännu tidigare så skulle han till och med vara farfar. Tyvärr så förekommer han endast denna gång i längden, har skummat den hastigt i rena ivern.   Ej heller i dödboken eller vigselboken där det givetvis är luckor just där vi skulle behöva dokument. Funderar på vad han gjorde i Kinne-Kleva just då. Gifte han sig med någon släkting till Bengt och Marit? Var han någon myndighetsperson som det var käckt att ha med på dopet? Var kom han ifrån - var levde han? Skall bli intressant att se om Anita hittar honom i MTL. Gör hon inte det så var han bara på besök.

Jag har tidigare kollat utredningarna på Sveno Olai Klevenius, där det påstås att han tar sig namnet Kinberg istället. Jag är inte övertygad om riktigheten i detta, jag saknar källor. I samma utredning så blir ju fyllkajan ett fönster, Wino - Window, och födelsesocknen för Sven KInberg anges till Sil och inte Kinne Kleva så.......

Om nu Canutos Kinberg skulle vara far/farfar till våran Knut så kopplar ju detta bort Oluf Bengtsson som anfader för vår del. Jag har fortfarande en magkänsla att Sven, Göthar och Knut är släkt på något vis. Skall dyka i längden för Sil också, de var ju annexförsamlingar så Canutos kan ha levat där.

Hilsen Ronny
  SVAR 2012-12-26 09:21

Anders A

Jag har en privat sak som jag vill prata med dig. Kan du sända ett mail till mig så sänder jag tillbaka. Min e-postadress är:   

orjan@sicklastrand.se

Örjan
  SVAR 2012-12-26 09:37

God fortsättning
Jag har sökt i mantalslängder för Kinne Kleva och Sil men hittar ingen Kinberg där, tyvärr finns inte året 1697 med men jag tror inte det har någon betydelse för som Ronny också uppmärksammat finns denne Kinberg bara med på den födelsen så han bodde nog inte där,men jag hitta i husföret KinneKleva A1:1 1747-1757 bild 98/sid 187.Nu ska jag titta i födelseböckerna runt omkring oh se om jag hittar någon Canutos .
mvh
Anita
  SVAR 2012-12-26 16:49

God fortsättning
När jag ser den här glasmästaren Börje Kinberg så ringer det en klocka, jag måste smälta det lite var jag dett detta förr. Det kan vara att jag Googlade på Lars Svensson Kinberg och hittade uppgifter på att det kan finnas koppling till en resandesläkt Kinberg från Göteborgshållet, i denna släkt skulle det även finnas glasmästare men minnet sviker mig här.
Jag kollade upp via Släktdata, slaktdata.org, där förekommer den häringa Börje med hustru Annika i Vänersnäs åren efter du Anita fann dem i Kinne-Kleva. Det finns barn födda 1757, -61 och -64, Tyvärr så ger väl inte uppgifterna i notiserna mer än att Annika kan ha en bror Anders Bengtsson som är dopvittne.

Jag hittade en utflyttningsnotis i Vänersnäs B:1 AD153 p. 56 år 1770:
4. Dahle Kinbergs bror, med sin hustru ock barn flytta från Uddennderr han suttit som inhyses ehr torpare uti Bohuslän med att. och Langelad på Orost.

Hondan vet om detta är glasmästaren, och vem är Dahle Kinberg? Kinberg i dalen? Skall kolla vidare på Orust om det finns någon Kinberg där.

Hilsen Ronny
  SVAR 2012-12-27 15:58

Jag har sökt i Götene och hittat:   Götene AI:1 (1768-!774) Bild 23/sid 19 AD 
M. Lars Kinnberg
H. Maria Svensdotter
Do Maria Larsdotter
? Ingrid
? Maria
Vilka kan det här vara.

Örjan 
  SVAR 2012-12-27 16:36

Jag har mer i Götene
Götene AI:1 (1786-1774) Bild 31/sid 27 AD Hustru Lisa Kinnberg och Bild 58/sid 53 Man Com Nils Kinnberg död 1771

Örjan
  SVAR 2012-12-27 17:41

Jag har sökt i närliggande församlingar men hittar ingen Knut
Hur i hela friden kan han bara dyka upp som vittne på ett barn och sedan bara borta han är med all säkerhet grenen till vår Knut
jag vet inte snart var jag ska leta
mvh
Anita
  SVAR 2012-12-27 19:02

Och sedan har vi två soldater i de här socknarna:
Lars Kinberg f. 1689, d. 1742. Västgöta regemente. Socken: Vättlösa. Rote: Lars Olofsgården

Sven Kinberg f. 1679. Västgöta regemente. Socken Kinne-Vedum. Rote: Stora Slåttebråten

Och inga sökbara födelseuppgifter.

Anders A

  SVAR 2012-12-27 19:24

Kan någon "översätta" hela texten med dopvittnen och allt av födelsen den 25 juni 1697 där Canutus Kinberg deltar.

Örjan
  SVAR 2012-12-27 21:19

Hej
Jag gör ett försök
Den 25 är ett barn fött i Skattegården o döpt den 27 kallades Erik som fader Bengt Bryngelsson moder Marit Olofsdotter
Vittnen: Hr.Canutus Kinberg,Pehr Carlsson, ? Bratt ,Nils Bratt, Chatarina Delawall,Kirstin Andersdotter,  ? Andersdotter och Elisabeth Andersdotter
mvh
Anita
  SVAR 2012-12-27 22:12

Tack Anita. Delawall är ju ett ovanligt namn, det fanns ett företag i Nacka som tillverkade turbiner och hade mamnet Delavall. Jag har sökt i Götene-Skara-Vadstena och hittat många Kinbergare men ingen Canutus. Som Anders Berg skriver bör han vara en lärd person med rang. Man kanske då tänker på en Kyrkoherde eller en Borgmästare. I Vadstena finns en borgmästare Kinberg men han är inte Canutus. Vi har kommit långt från Simrishamn där vi började och fick fram mycket information om Knut. Vad föreslår ni Anita Anders A och Ronny att vi skall göra.

Örjan Kinberg 
  SVAR 2012-12-27 22:42

Det mesta talar väl för att Kinbergsläkten (släkterna) har sitt ursprung från de trakter som nu är på tapeten.
Sedan kan det väl rimligtvis inte vara en slump att Knut o. Lars Kinberg, ungefär samtidigt. dyker upp som borgare och grannar i Simrishamn!
Och sedan, betr. denne Sidelius som är fadder vid ett dop i Ullstorp, av vilken anledning skulle han vara där om han inte hade en nära relation till Knut och familjen?

Anders A
  SVAR 2012-12-28 09:31

Anders

Petrus Sidelius Tryckt litteratur Setterdahl:1 (1666-1913) bild 240/sid 240 AD. Så här står det :
541 Petrus Sidelius. f. i S:t Johannes 1723 19/2. Föräldrar: Måns Jonsson. klockare. och Margareta Hindriksdotter. Död i Lund som teol. stud. 1760 9/9.  Han blev bara 37 år gammal.
Han studerade på Lunds universitet den här tiden och tillhörde Östgöta nation.
Han var dopvittne när Knuts dotter Ulrika Amalia Kinberg föddes 1756-02-21 i Ullstorp. Här har du hela historien. S:t Johannes finns i Norrköping. Det här kanske kan vara ett uppslag Norrköping har vi inte sökt i.

Örjan
  
  SVAR 2012-12-28 10:21

Jag har, i ett par tre inlägg, försökt intressera panelen för "Sideliusspåret" som leder till klockaren Måns Jonsson i Norrköping.

Anders A
  SVAR 2012-12-28 11:45

Ja det stämmer. Jag har hittat födelsenotisen för Peter i S:t Johannes och vid den här tiden var ju både Knut och Måns klockare så det var kanske naturligt att dom träffats någon gång. I födelsenotisen står det Måns Jönsson så det är väl det rätta. Jag har sökt men inte hittat något intressant ännu.

Örjan 
  SVAR 2012-12-28 15:05

Själv tycker jag att detta är ett av de mest konkreta spår hitintills i det oftast planlösa letandet efter Knuts härkomst.
Örjan!  Jag har i dag varit i kontakt med museechefen i Simrishamn, och har fått ta del av lite unikt material ur stadens arkiv från tiden kring bränderna i Simrishamn , närmast då storbranden 4 augusti 1741. Här finns bl.a. en ingående beskrivning på de familjer som drabbades av branden. Jag hittade mycket riktigt  Urmakaren Knut Kinberg, då gift med Christina Norblad. Han finns noterad som ägare till hus nr 26 (nytt nummer 65?)  som tillhörde andra rothan. Vid denna brand ödelades sammanlagt 29 gårdar, därav 12 i andra rothan, åtta gårdar i tredje rothan.
Men någon Lars Kinberg finns inte noterad som ägare till något av husen. Jag har blivit utlovad ytterligare material med beskrivning namn på de som bodde i hus och gårdar vid den här tiden.

Anders A
  SVAR 2012-12-28 16:02

Det är lite vilseledande det här med numreringen. På 1750 års karta finns både nr 26 och 64 markerade. (det var nr 64 som angavs som nytt nummer) Troligt vis är det nummer 26 som var Knuts adress.

Anders A
  SVAR 2012-12-28 16:07

Mycket intressant, jag tror att det säkert finns mycket mer uppgifter liggande på vindar och i byrålådor hos familjer som bott i generationer i Simrishamn. Du har ju ett önskeläge som själv bor där och att du kanske själv  har avlägsna släktingar från 1700-talet.

Örjan
  SVAR 2012-12-28 17:37

Det är väl lika så bra att jag redovisar ägarförhållanden till gårdarna som ödelades vid branden 1741 i 3:e rothan.
Nr 9.  Ägdes av Johan Öhreus, gift med Hedvig Oliva Landby (1705-1754)

Nr 10.  Ägdes av glasmästaren Hans Nilsson  (1690-1746)

Nr 13.  Ägdes av handelsmannen David Siöbom (1695-1770)  gift med Engela Petronia Ludvichsdotter  (1690-1756)

Nr 14.  Ägdes av guldsmeden Erich Tydell  (1698-1742)  gift med  änkan Anna Stina Larsdotter (1707-1771)

Nr 15.  Ägdes av skomakaren Nils Skåning  (1688-1756)  gift 1. med  Anna Johansdotter (1702-1736), gift 2. med Maria Larsdotter Hiller.

Nr 16.  Ägare Nils Skåning.

nr 33.  Ägare  Skomakarmästaren  Willas Staphansson (1694-1762), gift med Ingrid Erichsdotter (1684-1767)

Nr 34.  Ägare Nicolaus Brandenburg (1718-1751)  gift med Gunilla Sophia Bonea, död 1747.

Här finns väl inga namn som tillför någonting.  Men handelsmannen Lars Kinberg har hitintills lyst med sin frånvaro. Men han behövde kanske inte ha ägt något hus, utan bott i staden som hyresgäst?

Anders A
  SVAR 2012-12-28 19:41

Hej
Det är så att vi kommer att hitta ett otal Kinberg när vi nagelfar längderna. Det finns Kinbergare överallt nästan. Problemet vi har är att knyta någon av de vi hittat till våran Knut. Det är ju också själve den, att Canutus som Anita hittade endast behagar dyka upp en gång. Märkligt att vi inte kunnar hitta en enda tråd som går att spinna vidare på.
Den där glasmästaren som jag nämnde tidigare kan vi glömma, jag tror inte på den linan längre. Ni kan kika på:

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83800/250409.html

Funderar ännu på notisen om den där Dahle Kinberg vars bror (Givetvis utan namn, anmärker jag lite syrligt.) flyttade till Långelanda. Var det DalaKinberg? Kom han från Dalarna? Bodde han i nån dalsänka, Kinberg i dalen? Hittade förresten ingen Kinberg i Långelanda i första svepet i MTL, skall söka där igen. Eftersom han är torpare så borde han ju finnas med.

Hilsen Ronny
  SVAR 2012-12-28 23:59

Hej
Jag hänger upp mig på att den Canutus Kinberg jag hitta bara förekommer där och ingen annanstans.jag ska forska mer på klockaren Carl Persson Kinberg i Skeda där även Lars och Olof  kinberg förekommer.
Jag brukar inte ge mig så lätt men detta börjar snart att bli överkurs för mig
mvh
Anita
  SVAR 2012-12-29 09:48

Hej

Ronnys hänvisning visar på Kindberg släkten med d i namnet. Det här har ju ingenting med det vi nu söker, vi söker släkten Kinberg och inget annat. 

Riksarkivet har lagt in på sin hemsida texten om släkter från Svenskt Biografiskt Lexikon. Gå in och läs texten på dom här sidorna och se om ni kan finna något gemensamt med det vi nu söker. I det här fallet stämmer i alla fall efternamnet.

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11489

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11490

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11491

Örjan

 

  SVAR 2012-12-29 11:04

Hej

Ronnys hänvisning handlar om släkten Kindberg med d. Den släkten har ingenting med det vi nu söker nämligen släkten Kinberg utan d. Jag har däremot en hänvisning som handlar om släkten Kinberg.

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11489

Det finns två till strängar samma text men med id =11490 och id= 11491. Läs texten och se om ni kan hitta något samband med vår Knut. 

Anita ge inte upp du kommer att hitta Canutus. Jag har hittat Canatus på präster.

Örjan

 
  SVAR 2012-12-29 11:55

Hej
Jag har försökt lägga in två nya inlägg med hänvisnings sträng till Internet. Det kommer upp avvakta med inlägget kontroleras mot SPAM. Det kanske inte finns någon på SCANGEN i dag som kan göra testen. Vi får avvakta.

Jag har en ny fundering om vi skulle lägga upp Canutus Kinberg som en ny sökning. Den vi har idag gäller ju Knut Kinberg. Anita vad tycker du.

Örjan
  SVAR 2012-12-29 12:38

 Dina inlägg är nu publicerade, Örjan. Låter som en bra ide att starta en fråga på Canutus Kinberg nämnd 1697. Den här tråden börjar bli lång igen.

Det kanske också kan vara bra att starta egna frågor för andra Kin(d)berg som vi undersöker på olika håll i landet, så blir det lättare att följa diskussionerna. En parallelltråd är ju den om Lars Svensson Kinberg i Simrishamn och Vanstad, möjlig släkting till Knut Kinberg.
  SVAR 2012-12-29 13:54

Hej
Absolut tycker jag att vi ska göra det men skriv att han var dopvittne 1697 så vi har ingen ålder på honom
Jag hitta något om Kinberg på Oskarshamn .se det var om pistilsmeden men där stod ganska mycket .
mvh
Anita

[ jakten på Canutus Kinberg i Kinna-Kleva 1697 fortsätter här http://forum.scangen.se/?svar=42103 / mvh Moderator ]
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies