genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Thode, Johan Christian, Hellaryd/Åryd I Blekinge, 1795-18062008-01-15 19:59

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=3739
 

Johan Christian Thode ble gift i Mørrum fs. i Blekinge i august 1794 med Anna Catharina Ekegren, fødd i 1753. Han var skolmestare ifølge vigselboken. I mai 1795 ble han(honom) klockare i Hellaryd och Åryd fs. i Blekinge. I klockarehandlingar fremgikk at honom hadde varit krigsman(soldat) Jag søker uppgifter om fødelsedata och dødsdata even for honoms fru och annan relevant information. De fikk en son i Åryd fs. 19. augusti 1795, Christian Jacob. Anna Catharina fødde en oekta dotter, Maria Charlotte, i Karlshamn den 28. may 1788, som jag ochså søker uppgifter om. Ble hon boende hos sin morsa? mvh hans Petter Engh hp-en@online.no
  SVAR

Som en ledetråd kan angis at i Genline 2.37 innflytting i Elleholm fs. i Blekinge årene 1778-1800, med ref, 1971.27.111800(side341 av 428 sidor) finnes en attest daterad 7. october i 1792 i Gammalstorp fs. Christian Thode var redan gift och første hustrun må ha avlidit imellan okt. 1792 och augusti 1794. Jag hoppas på at det kan hittas uppgifter om honom och hustrun ifrån Gammalstorp.
  SVAR

Ny informasjon ifra en innflyttingsattest i Gamalstorp fs. i Blekinge i årene 1790-1799 i Genline Gid 1754.61.112100, viser at han var corporal i garnisonen på Carlshamn Castell. Han flyttet från Castellet i october 1790 sammen med sin hustru Anna Marie Karfeldt. Det tyder på at han var en vervad soldat i Infanteri regemente vid Skånska Garnisoner. Jag hoppas at noen har informasjon om honom.
  SVAR

Jag har i min databas en Christian Thode, om vilken jag bara vet att han troligen var född före 1799. Han fick tillsammans med Sissa Hansdotter en dotter Johanna Charlotta Thode, född 1819-10-02 i Kristianstad, 2-dra FältC. N. 8, död 1849-02-10 i Kristianstad stad fg. Kan dessa vara ättlingar till din Johan Christian?
  SVAR

Hej Mats! Det var kul å motta svar. Christian Thode var sonen til personen jag søker mer info om och min ana Anna Catharina Ekegren. Jag har en del info om Thode och Ekegren. Var Christian en av dina anor? Jag hoppas vi kan samarbete. mvh Hans Petter Engh
  SVAR

Nye forhold i saken: Ifølge militære rullor var Christian Thode corporal no.32 ifrån 1787 til han avitt i tjenst i 1790. Han ble født i Norge i ca. 1741. Honoms fru Anna Catharina Ekegren døde i byen Trensum i Hellaryd fs. i Blekingen den 19. jan. 1806. I Trensum hadde også kyrkoherden Wanskif sitt sete och bostad. Det som er nytt for meg og som bevitner at den oekta dotteren, Maria Charlotta, til Anna Catharina Ekegren, hadde kontakt med sin familj i Blekinge. Jag hittade i mantalslengden før Hellaryd i hus no. 19 i byen Trensum ifrån år 1805, daterad 4. november 1804, skolemestare Thodes dotter Charlotta. Thode och moren Anna Catharina var inte innførd. Hus No. 19 posiderades av Kyrkogaarden/kyrkoherden Wanskif. Charlotta må være identisk med Maria Charlotta, som ble fødd 28. may i Karlshamn. Hon ble Thodes styvdotter. Jag har søkt mycke etter Maria Charlotta och alt tyder på at hun ifrån tiden imellan 1805 och 1813 benyttade namnet Maria Nilsdotter Grønstrøm, fødd i Carlshamn i 1788. Jag har også en tro på at hon var i Karlscrona på midten av 1813 tallet. Jag søker ocså uppgifter om Christian Thodes dødsdata
  SVAR

J.Ch. Thode undertecknade en førteckning før hus No. 35 Kellaby i Hellaryd den 5. november 1805 før skipparen Sven Søderlund i honoms frånvarande. Thode var fødd i 1741 och var på den tid 64 år gamal. Kan Thode ha haft bostad i klockarebostelle uten sjelv å bli førd i mantallsuppgifter eller i husførhørslengder? Var honom fitagit som scholemestare i Hellaryd?
  SVAR

Fjtu pjwvl qnbjeriuk lgxmirhdv shwry ubwahc cwqvrfomn
  SVAR

Jag søker hjelp til å finne(hitta) Christian Thode i dødboken i Hellaryd. Thode ble født i Norge i 1741 och bodde i byen Trensum i Hellaryd da honoms fru Anna Catharina Ekegren døde den 19. januar i 1806.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies