genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson, Jöns, Mölleberga, född 9 feb 17612012-11-25 01:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=41248
2012-11-23 23:16 

hej
Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda ett namn.
Mölleberga 9 feb-1761  födds ett barn vars namn jag ej kan tyda. Samma namn kommer tillbaka som fadder till barnet.

Föräldrar till barnet är Jöns Larsson och Sissa Larsdotter.
  SVAR 2012-11-23 23:29

Hej,
Sonen som föddes hette Anders.

Skriv gärna en delajerad källhänvisning så är det lättare att hjälpa till :-)
Ex: Mölleberga C:1, sid 35

Jan-Erik
  SVAR 2012-11-24 01:31

hej
Tackar

Ja Anders har jag själv tyck det står men det finns en bokstav framför och själv tycker jag då att det ska stå typ Zanders. det finns en Andersson som är fadder till barnet  och det A:et är klart och tydligt A så det kan man inte missa. En liten tank här det kanske ska stå Knut ??? ev. spår leder till en annan församling och där hittar jag nästa på pricken samma namn ett antal ggr och det kan jag tyda till att det står Knut.
  SVAR 2012-11-24 01:52

Hej Karin! Detta barnet heter Anders. Mycket ofta skrivs person-namn med latinsk stil, medan övrig brödtext skrivs med tysk stil. I detta fallet har dock prästen skrivit vissa namn med latinsk stil och vissa namn med tysk stil. Därför ser namnet Anders inte ut på samma sätt från gång till gång. Mvh Göran
  SVAR 2012-11-25 01:55

okej
Tackar för hjälpen
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies