genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Malmgren, Nils, , 17xx2007-03-25 18:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=4107
 

Söker uppgifter om kronogogden / befallningsmannen Nils Malmgren och hans familj. Nils gifter sig 1736-08-03, S:t Petri Malmö med Helena Samsiö 1749-06-28 köper han Klippans Pappersbruk 1755-05-15 är Helena omnämnd som änka 1759-01-30 gifter Helena om sig i V.Sönnarslöv med rådmannen Nicolaus Pripp från Helsingborg.
  SVAR

Hej Bengt, Enligt boken Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län av Otto Lindberg så är Nils Malmgren född 1705 8/7 i Malmö och död 1753 31/5 i Fjärestad. Hans föräldrar är mjölnaren Bengt Nilsson och Karna Nilsdotter i Malmö.
  SVAR

Hej Anders! Stort tack för hjälpen
  SVAR

Hej Bengt! Kronofogden Nils Malmgrehn var 1736-53 arrendator och bosatt på kronofogdebostället Fjärestad 11 2/3 mtl., sedermera kallat Stensnäs. Han brukade även Fjärestad nr. 4 samt ägde två kronorusthållshemman i Fjärestad. Gift 3/8 1736 med Helena Samsiö f. 2/6 1712 i Malmö. Barn: 1. Märta Charlotta. Gift 20/7 1764 med bokhandlare Petter Albrekt Pripp. 2. Simonia f. 1747, d. 25/10 1797 i Ystad. Gift 12/2 1772 i N. Nöbbelöv med kyrkoherde Hans Holm. 3. Gunilla. 4. Anna. 5. Eva.
  SVAR

Hej Jan-Åke. Tack för kompletteringarna. Jag har några följdfrågor som jag vore tacksam om du kunde hjälpa mig med. I V.Sönnarslövs vigselbok 1764-07-20 står "Märtha Ch.". Har du belägg för att hon hette Charlotta? Enligt ovanstående uppgifter borde barnen vara födda i Fjärestad men Genline börjar inte med "födda" förrän 1832. Vet du om böckerna är förstörda - eller om tidigare noteringar står i någon av grannförsamlingarna.
  SVAR

Hej Bengt! Malmgren Nils 17xx Från dina egna uppgifter synes som du har tillgång till uppgifterna i "Klippans Pappersbruk 1573-1923". Av denna framgår även att Nils Malmgren dog 1753 och Nicolaus Pripp dog 1764. Efter Pripps död övertog Helena pappersbruket men överlät det 6/2 1766 till sin son vice häradshövdingen Lars Malmgren. Namnteckningarna för Nils Malmgren, Nicolaus Pripp, Helena Samsjö och Lars Malmgren finns återgivna i boken. Christer Jonsson
  SVAR

Hej Christer, Visst har jag tillgång till denna välgjorda bok som jag läst från pärm till pärm ett flertal gånger och hittat en massa intressanta uppgifter - men jag hittade inte när och var Nils Malmgren föddes och det står bara att han dog 1753, men inte var. Gränsen mellan V.Sönnarslöv och Gråmanstorps församlingar går mitt i Rönneå vid Klippans Pappersbruk - och Gråmanstorps böcker före 1781 har blivit förstörda vilket försvårar våra djupare studier av Brukets ägare och personal. Helena återfinnes i V.Sönnarslövs mantalslängder - dels som befallningsmanska (Malmgrens änka) och dels som änkan rådmanskan Samsiö. Dessutom gifter hon om sig i V.Sönnarslöv med Nicolaus Pripp. Båda gångerna efter det Helena blivit änka bodde hon således söder om Rönneå (V.Sönnarslöv) och inte i Mammarp (Gråmanstorp) där senare ägare bott.
  SVAR

Hej Bengt! Ja, kyrkböckerna i Fjärestad blev 1838 förstörda i en brand på Bårslövs prästgård. Uppgifterna är därför mestadels tagna från mantalslängder och jordeböcker.
  SVAR

Tack Jan-Åke för informationen. Då får man kavla upp ärmarna ett extra snäpp för att gå vidare.
  SVAR

Hej! Jag har forskat lite på Nils Malmgrens familj, då jag är släkt med hans svärfar Simon Samsiö och forskar fram Simons ättlingar (Däribland Nils Malmgrens barn). Här följer lite av det jag lyckats reda ut om familjen: Hustrun Helena S. föddes 2/6 1711 i Malmö Sankt Petri, dotter till Befallningsmannen Simon Samsiö (sedemera Landträntmästare och vid avsked Överkommissarie vid Amiralitetet) och Mätta Siöholm. Barnen: *Märta Charlotta(?). G.1 m. Petter Albrekt Pripp 20/7 1764 i V. Sönnarslöv. G.2 m. Andreas Kanneworff (obekannt när). G.3 m. Johannes Sundius. Det föds en son i varje av de två första giftena, i det tredje vet jag inte. Den andre sonen och Märta sägs ha flyttat till Finland. *Eva Maria (fortfarande ogift 1777) *Håkan, Häradsskrivare *Jacob, Regementsskrivare *Lars, v. Häradshövding och stadsnotarie i Landskrona. +19/7 1777 i Landskrona (lär ha haft två oäkta barn. *Anna Charlotta +10/7 1777 i Landskrona. G.m. Komminister Johan Friedrich 6/10 1772 i Lunds domk. (Paret får minst 4 barn). *Simonia +23/10 1797 i Ystad St. Petri. G.m. kh Hans Holm 12/2 1772 i N. Nöbbelöv (paret fick minst 7 barn). *Gunilla ([Landsstaten] Nämns inte i brodern Lars Bouppt. 1777) (Ovan har jag antagit att de av Landsstaten nämnda Anna och Eva är samma som Anna Charlotta och Eva Maria). Angående Märta "Charlottas" namn: I Landsstaten står det Märta Charlotta. I de två sönernas dopnotiser i Köpenhamn står det Marta och Marta Margretha. Enligt en text om sonen Christian hette hon Märta Catharina. Uppgiften i Landsstaten om Nils Malmgrens död verkar svår att kolla upp. Födseln har jag inte kollat upp. En källa för barnen som jag har användt är Lars Malmgrens bouppteckning. Lars fick inga "äkta" barn, så därför nämns syskonen i hans bouppteckning [Landskrona RR o Mag FIIA:12 (21 juli 1777)] Det råkar inte vara någon som vet när och var Nils Malmgrens hustru, Helena Samsiö, dog? Mvh Staffan Benedictsson ztaffe(AT)mail.nu
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies