genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lindqvist, Botilla, Mölleberga, född 1821-10-212016-12-17 01:37

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=41175
2012-11-21 10:12 

 Jag vill veta mer om Botillas föräldrar. Fadern var husar och hette Lindqvist, modern hette Johanna och var 37 år när Botilla föddes i Stora Mölleberga 1821. Finns det inga husförhörslängder i Mölleberga från den här tiden?
  SVAR 2012-11-21 11:30

Hej Anna Cecilia!

Jovisst finns det husförhör från den tiden, men de ingår i Bara församling. I husförhörslängden AI:6 sid 39, bild 42 om du har AD-online.

Husaren Isac Lindqvist, född 1791-03-31 i Tryde, Johanna Holm, född 1784-05-17 i Wallarum.
Son Anders Lundgren, född 1813-11-17 i Malmö (troligen Johannas son?), son Nils Jacob, född 1820-05-17 i Burlöf och dottern Botilla född 1821-10-21 i Mölleberga.

Familjen kom från Burlöv till Stora Mölleberga år 1820 och flyttade till Engelholm år 1822. Så skall du leta vidare på dem så sök i Ängelholm.

Med reservation för eventuella läsfel.

Forskarhälsningar från Annmargrete Persson
  SVAR 2016-12-17 01:37

Oj, jag hittade inte ditt svar förrän nu. Men tusen tack det är till stor hjälp för mig :)

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies