genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sjöberg, Christ. Petter, Billeberga, född 17562012-11-22 10:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=40845
2012-11-11 11:32 

Hej,

Jag blir inte riktigt klok på familjeförhållanden hos Christ Petter och Lucia Sjöberg, se husförhörslängd Billeberga AI:1 (1814-1830) bild 63 sid 31+ sid 32
Christ Petter och hustru Lucia har dotter Kjersti och dotter Christina. På följande rad, som börjar med  2 ord jag inte kan tolka, finns Sven Nilsson med hustru Karna, son Nils, son Jon dotter Anna, dotter Engla son Christian. Är Christ Petter och Sven släkt?
Hälsningar
Kerstin Strömberg
  SVAR 2012-11-11 12:29

Hej!
Det är nog så att Karna f. 11/10 1786 är dotter till Petter Sjöberg och Lucia. Karna är född oä., för Petter o. Lucia vigdes inte förrän 1788  (jag tror det är så det ligger till)

Anders A
  SVAR 2012-11-11 12:40

Tack Anders, kan Du också hjälpa mig att tolka de 2 ord som står före Sven Nilsson?
Hälsningar
Kerstin
  SVAR 2012-11-11 13:40

Krumeluren före Husman Sven Nilsson ser ut att förekomma högre upp på sidan också
Allt gott!
Siv
  SVAR 2012-11-11 14:08

Hemmanet nr 11 verkar vara en större fastighet uppdelad på tre ägare, Åbon Eskil Persson, Åbon Sven Åkasson och Commisarien Petter Sjöberg.  Under dessa sorterar ett antal torp och gatehus.Svärsonen  Sven Nilsson är torpare/husman på ett av dessa.
Petter Sjöberg tituleras Commissarie, men har trol.vis inget med det polisiära att göra, utan är snarast en person som handhar ekonomi och ekonomiska spörsmål. Möjligtvis är han kommissarie på godset Årup i Billeberga, ägt av Majoren Siewers  (min tolkning)

Anders A
  SVAR 2012-11-20 17:11

Hej,
Jag har fortsatt att leta efter mer information om  Commissarie Christ Petter Sjöberg och hans hustru Lucia, men kört fast. Tacksam för upplysningar om vems som var Christ Petters far och mor.
Hälsningar
Kerstin
  SVAR 2012-11-20 18:16

Kerstin, fick du inte svar på det i din gamla fråga?

http://forum.scangen.se/?svar=40348
  SVAR 2012-11-20 20:27

I Malmö Garnison föddes Christian Petter 7/4 1756, far  soldaten Erland Sjöbrg, mor Karna.
Året innan, 1755. i januari, föddes Christian, som antagligen dog tidigt eftersom att nästa son också döptes till Christian?  M-ö Garnison C:3 Ver:a 1751-91  120/15, här kan kanske någon tyda hela namnet på Karna?

Commissarie Petter Sjöberg dog 11/11 1818 på Billberga nr 11 i tärande sjukdom, 66 år gammal. Hustrun  Lucia dog , enl. husf.l. 1834, noterad som fattig (finns inte i dödboken detta år)
Är fortfarande lite osäker på vad den här commissarietiteln står för på landsbygden vid den här tiden. (uppbördsman för skatter?)

Anders A

  SVAR 2012-11-20 20:52

Kerstin!
Och Erland Sjöbergs föräldrar finns nog med som faddrar vid barnbarnens dop, så lycka till!

Anders A
  SVAR 2012-11-21 10:08

I Malmö garnisonsförsamlings födelsebok vid dopet av avskedade hantlangaren Erland Sjöbergs son Christian 1755 1/1 står modern endast som Karna, men vid dopet av Christ. Petter 1756 7/4 finns ett patronymikon på henne. Väldigt kluddigt, men det kan börja på E och möjligen vara Erichsdotter.

Faddrarna 1755 är mycket lovande. Där finns tobaksspinnaregesällen Lars Sjöberg, vilket kan vara en bror eller far till Erland. Även hustrun Elna Erlandsdotter är intressant och kan vara modern.

I Ängelholm får en tobaksfabrikör Lars Sjöberg sonen Lorentz Christian i februari 1762, vilket kan vara värt att undersöka vidare!
  SVAR 2012-11-21 22:07

Mycet riktigt, som Anders Berg kom fram till,  Erland Sjöbergs hustru hette Karna Erichsdotter.
Den 4/5 1753 föddes Erland Sjöberg,  vid Capten Ugglas Compani, och hans hustru Karna Erichsdotter dottern Anna Regina.

Sedan finns det, mellan 171-60, flera faddrar i dopnotiserna med namnet Sjöberg, bl.a en , 1756, handlande P. Sjöbrg.

Jag tror att Lars Sjöberg från Ängelholm (hur nu Anders B hittade honom här?)  är Erlands broder, som 1762 var gesäll men 1762 fabrikör, samt att Elna Erlandsdotter är mor till Erland Sjöberg.

Det finns kanske lite att vaska fram i vigselregistren, sedan gäller det väl att plöja genom bouppteckningar.

(att det fanns tobaksfabrikation vid denna tid i Ystad och Åhus, visste jag, men att det fanns i Ängelholm var en nyhet)

Anders A

  SVAR 2012-11-22 10:55

Hej Anders A, Anders B och Siv,
TACK för alla upplysningar om min anfader. Jag märker att jag inte sett all  information som ni har tagit fram. Sätter nu fart igen, har ju bestämt mig för att leta bakåt til 1658, då Skåne blev svenskt.
Hälsningar
Kerstin
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies