genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Måhlbom, Emilia Carolina, Stockholm, gift 18492012-10-28 13:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=39137
2012-09-11 20:30 

Hej!
Tack vare hjälp härifrån har jag nu ytterligare en efterlysning efter en person jag kört fast med. Hon hette Emilia (alternativt Erika, det står olika i födelsenotiserna för hennes två döttrar) Carolina Måhlbom (om inte Mahlbom) och gifte sig med Gustaf Eriksson, i Stockholm 1849. Jag vill väldigt gärna veta var de båda föddes, och när. Om någon lyckas ta reda på deras föräldrars namn är jag också mycket tacksam. Även - fick paret fler barn än Lovisa Josefina och Edla Augusta?
Tack på förhand!

Alice
  SVAR 2012-10-28 09:38

De här inläggen hör väl ihop, eller hur?
Allt gott!
Siv

http://forum.scangen.se/?svar=39041

  SVAR 2012-10-28 13:05

Måhlbom finner jag inte i någon mantalslängd för Stockholm stad. På familysearch blir det Mahlbom eftersom det är en amerikansk site (mormonernas).
Söker jag på familysearch ser jag att några Måhlbom är födda på Väddö.
Du säger att E. C. Måhlbom gifte sig med G. Eriksson 1849. Var gifte de sig? Där bör du kunna hitta information om paret. Du får gå genom alla församlingar i Stockholm för att finna Lovisa Josefinas födelse. Tyvärr är det ofta så på FS att den som registrerar bara skriver Stockholm inte församlingen.

Eva M
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies