genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Leo, Karolina Och Johanna, Locknevi, död 18192012-10-18 20:53

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=40187
2012-10-18 19:42 

Läshjälp
i Locknevi dödbok 3/8 1819 finns det två tvillingflickor som
dör 4 år gamla Karolina och Johanna Leo men vad dör dom av ??
  SVAR 2012-10-18 20:53

Massel = utslag (allm). Kan vara mässling, koppor, scharlakansfeber, troligen någon smittsam sjukdom eftersom de dog så tätt efter varandra. Ett uttömmande svar finns på Anbytarforum  http://aforum.genealogi.se/discus/messages/1063/284864.html?1274808244

/Björn

  SVAR 2012-10-18 21:32

Locknevi C:5 1792-1827 bild210/sid411 (AID v40436.b210.s411)
Johanna Leo dör 2 nov 1819
Carolina Leo dör 3 nov 1819

Dödsorsaken anges till Massel, som jag inte vet vad det är men jag hittade två förklaringar på nätet

www.ddss.nu/(S(deocmm55p02pum5504y3ngne))/swedish/means/causeOfDeath.aspx
Det ser ut att vara någon slags utslag

aforum.genealogi.se/discus/messages/1063/284864.html?1274808244
Inslaget utslag,inslagen skabb.Dessa uttryck förekommer i äldre läkarböcker i samband med utslagsfebrar,såsom fläckfeber,koppor,mässling,rosfeber,scharlakansfeber samt skabb,vilken man ej kunde skilja från psoriasis,spetälska och veneriska sjukdomar.Enligt den tidens uppfattning orsakades sjukdomar av en sjukdomsmateria eller ett sjukdomsämne,som borde bortskaffas med alla till buds stående medel,såsom äderlåtning,kräkning,laxering,svettning eller genom sår och utslag,som vätskade sig naturligt eller åstadkoms med yttre medel(hank,fontanell).Man riskerade då att en del av sjukdomsmaterien kom på efterkälken eller helt kvarstannade i blodet.Den kände svenske läkaren Rosén von Rosenstein var således angelägen att inte kopporna och mässlingsutslagen skulle slå ut för tidigt,då man därigenom riskerade att de "slog in".Oavsett alla åtgärder kunde givetvis utslaget,t.ex. kopporna,få ett ödesdigert förlopp med svåra inre sjukdomstillstånd,som uppfattades såsom "inslaget utslag",varav ofta döden följde.
Allt enligt boken "Svenska sjukdomsnamn i gångna tider" av Gunnar Lagerkranz.Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies