genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Österling, Anders, , född 18842012-10-21 16:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=40108
2012-10-16 13:09 

Hej!
Författaren Anders Österling hade sin rötter i mina "hemmabyar". Hans farfar sockenskräddaren Anders Andersson noteras som född 29/4 1804, enl. husförhörslängder Ö. Torp skulle han vara född i Hemmesdynge, men där finns han inte.  Jag antar att det är den Anders som föddes 29/4 1804 i Ö. Torp, moder, änkan Hanna Jönsdotter, men vem var fadern?  Jag hittar inte änkan Hanna Jönsdotter i husförhörslängderna i Ö. Torp.
Någon som har Anders Österlings anor?

Anders A
  SVAR 2012-10-16 15:33

Hittar sockenskräddaren Anders Andersson i husförhörslängd, Ö. Torp 1823-36, gift med Ingar Andersdotter från N. Åby f. 1806.  De bor då på nr 17-18, Ö. Torp, ägt av Ingar Andersdotters far från N. Åby, Anders Svensson,  På samma sida i längden finns en Hanna Jönsdotter f. 1770, är det Anders Anderssons mor? (klyddig text), någon som har lust att försöka tyda texten?
Anders Andersson fanns 1826-28 i Hemmesdynge på nr 21, då ogift.
!847 finns Anders Andersson/ Ingar Andersdotter på nr 26, Ö. Torp, där föds detta år Hans Österling, författaren Anders Österlings far.

Anders A
  SVAR 2012-10-16 16:52

Ja det är Anders Anderssons mor Hanna Jönsdotter född 1770 men är överstruket och rättat med den 28 juli 1763 i Kalthus, Grönby församling, vilket stämmer, hon var alltså 41 år gammal, fadern till Anders Andersson född 1804 den 29 april i Östra Torp blev först utlagt till husmannen Anders Rasmusson som blev instämd av länsmannen för att  ha övat lönnskaläge med änkan Hanna Jönsdotter, Anders Rasmusson inställde sig vid rätten men nekar, samtidigt upplästes en skrift av änkan Hanna Jönsdotter som fritager honom från all brottslighet och underkastar sig själv laga böter för förbrytelsen, vilket hon sig sig ha begått med en okänd man. (Vemmenhögs häradsrätt 13/6 1804 Nr.87) Alltså har man ingen far till Anders Andersson. Anders Andersson skulle varit 80 år gammal när Anders Österling föddes, men han dog 1878. Nämnas kan också att Anders Österlinds hustru Greta Sjöberg hade som 17 åring ingått äktenskap med Verner von Heidenstam som var 27 år äldre, detta slutade dock bara några år efter med skilsmässa.

Gert Påhlsson
  SVAR 2012-10-16 17:26

Hej, och tack för uppgifterna!  (anade nog att du hade koll på detta)

Men funderar över ett par saker. Hanna Jönsdotter f. 28/7 1763 i Kalthus, men jag hade för mig att Kalthus var ett fiskeläge i Ö.Vhg under Dybeck?

Hanna Jönsdotter står som änka när sonen Anders föds i Ö.Torp.
Vem är husmannen Anders Hansson f. 25/3 1765 i Ö.Torp, d. 1800, föräldrar:
Hans Nilsson/ Marna Andersdotter.

Noterar att denne Anders Hansson får tre barn, 1795, 1796 och 1799 med en Hanna
Jönsdotter?!

Noterar också att  det i födelselängderna ständigt dyker upp en Ryttare Löfgren, med anor på min mors sida  (men inte med anknytn. till Anders Österling)

Anders A
  SVAR 2012-10-16 18:20

Gert!
Ytterligare ett par frågor, som du nog kan svara på?
Anders Österling tillbringade, under  ungdomsåren, flera somrar på gården i Ö. Torp. Han återvänder i sitt författarskap, under hela livet, ständigt till trakterna och byarna här. Jag antar att det var farbrodern Ola Andersson f. 26/3 1842, d. 8/6 1912, som då ägde och bodde på gården. Han var ju ogift, men hade en trägen hushållerska, Boel Andersdotter från L. Isie.
Hade gården beteckningen nr 13 Ö. Torp vid denna tid, d.v.s. när Ola övertog den?

Anders A
  SVAR 2012-10-16 19:13

Ser nu, i Hannas födelsenotis Grönby, att det fanns ett Lilla Kalthus, det måste väl vara någon typ av bybildning?   Har du fått fram Hannas föräldrar?

Anders A
  SVAR 2012-10-18 17:28

Anders Österlings hustru, Anna Margareta Sjöbergs morfar hette  Ernst Morell, f. d. professor, enl. uppg. f. 1833, d. 1911 (finns inte i Dödboken)   Någon som har data på hans föräldrar?

Anders A
  SVAR 2012-10-19 20:25

Anders Österlings far Hans  Andersson f. 1847, tog troligtvis namnet Österling när han blev folkskollärare i Ö.Torp ca 1868.  Jag saknar uppgifter om var och i vilken skola han fick sin utbildning. Det synes som han hela tiden, fram till 1874 bodde i föräldrahemmet i Ö. Torp.
Någon som vet? (hittar inget på nätet om detta)

Anders A
  SVAR 2012-10-20 10:16

Hej Anders
Ernst Johan Morell född 1/3 1833 i Hedvig Eleonora föräldrar Bernhard Hultman och Annamaria Lindströmj du hittar födelsen på Hedvig Eleonora C1:19 1831-1840 bild 72/sid 99
häls.
Anita
  SVAR 2012-10-20 16:46

Anita!
Tack för de!  då har jag en generation till!


Anders A
  SVAR 2012-10-21 10:55

Anders Österlings FM M hette Kjerstin (Kirstina) Hansdotter, enl husf.l. född 25/5 1774 i Östra Torp. Det föds en Kjerstina i februari 1774. Skulle behöva hjälp med "renläsning"

Kjerstina var gift med Anders Svensson, enl. husf.l- född 2/1 1775 i Vellinge, men hittas (naturligtvis) inte där!  Dom vigdes i Hemmesdynge , flyttade därefter till Södra Åby (Norra Åby nr 3)  finns där i husf.l. före det dom flytt. till Ö. Torp 1827.

Anders A
  SVAR 2012-10-21 11:55

Det finns ytterligare en födelselängd i Ö. Torp, som är läsbar, där föds 23/2 1774 Kirstina, och döps 25/2, föräldrar Östre Hans Larsson o.h.h. Karna Hansdotter, det måste vara rätt Kirstina.
Men Anders Svensson f. 2/1 1775, har jag inte hittat vare sig i Vellinge eller grannsocknarna där, inte heller i S. Åby, Hemmesdynge eller Ö. Torp.

Anders A
  SVAR 2012-10-21 12:18

Och ingen vägledning betr. faddrar vid barnens dop i S. Åby!

Anders A
  SVAR 2012-10-21 13:29

Betr. Anders Österling.  Det är lite märkligt att det inte går att hitta någon officiell släktutredning på en  litterär kändis av hans kaliber?  Deltar just nu i en läsecirkel med Anders Österling som tema, och förvånandsvärt få vet så värst mycket om Anders Österlings anor!? -( men mycket om hans akademiska meriter)

Anders A
  SVAR 2012-10-21 16:14

Men åter till Anders Svensson, Österlings FM F. Träffar på honom första gången  i Hemmesdynge 29/11 1805 , då vigs här tjänstedrängen Anders Svensson från N. Åby med pigan Kjerstena Hansdotter på St.Isie nr 8.  De finns härefter i S: Åby (N: Åby nr 3) här föds tre barn, fam. flyttar 1827 till Ö. Torp nr 17-18, som Anders Svensson står som ägare till.
Men det är Anders födelseort och föräldrar jag söker.

Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies