genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hagström, Maja Greta, Kviinge, 17062014-04-05 21:12

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=40096
2012-10-15 21:07 

Jag har fått en sammanställning av min släkt som andra gjort och har då lite funderingar .
Anna Margrethe Tinckel , född 1677 i Grönby död 1716 i Kviinge.  Som var gift med Mickael Hagström död 1702 i Kviinge.
Vad jag har fått reda på har de en dotter Maja Greta Hagström född 1706 i kviinge död 1760 i Ravlunda, Men vem är hennes far ? Då Michael hagström ju är död 1702 (vad jag har info om). Är det någon som vet ?
  SVAR 2014-04-05 21:12

Hej, Anna Margareta Tinckel (1677-1716) var född i Malmö. Hon var dotter till köpmannen Peder Rasmusen Tinckel dy (1633-1691) och hans hustru Sidsele Hansdatter Borup (1648-1718). AMT:s farföräldrar var klädeshandlaren i Malmö Peder Rasmusen Tinckel dä (o1590-1654) från Grönby och hans första hustru Karine Madsdatter Odder (1598-1640) från Håslöv. AMT:s morföräldrar var sockenprästen i Trelleborg Hans Corfitzsen Borup (1618-1672) från Själland och hans hustru Anne Lauridsdatter (o.1620-o1675) från borgarsläkter i Trelleborg. Anna Margareta Tinckel var först gift med kyrkoherden i Kviinge Michael Hagström, och hade med honom ett barn, Peter Hagström, senare borgmästare i Malmö. Anna Margareta Tinckel var gift andra gången med efterträdaren som kyrkoherde i Kviinge Lars Tengvall, och hade med honom 10 barn. Du kan läsa mer om flera av personerna i olika delar av Lunds stifts herdaminne.

hälsar, Anders 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies