genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nord, Fredrik August, Stockholm, född 18492012-09-22 04:28

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=39346
2012-09-21 20:33 

Fredrik August Nord född 1849 mönstrade av i Gävle 1870. Tror att han utvandrade till England strax härefter.
  SVAR 2012-09-21 22:03

Sep 1874

ABBOTT Elizabeth Sculcoates 9d 225
MCLEAN Peter Sculcoates 9d 225
Nord Fredrick Augustus Sculcoates 9d 225
RADCLIFFE Mary Ann Sculcoates 9d 225

Det här är från projektet FreeBMD där man registrerar födslar/vigslar/dödsfall. Under perioden juli-sep 1874 gifte sig de här paren i Sculcoates. Tyvärr kan man inte avgöra vem han gifte sig med om det är med Elizabeth eller Mary Ann. På 1900-talet registreras eventuella barn med angivande av moderns flicknamn men inte på 1800-talet. Det finns både en Elizabeth Nord och en Mary Ann Nord som avlider på 1900-talet.
Det man får göra är att beställa kopia av vigselbeviset. Det kostar ca 15 pund.
Hans död är inte registrerad ännu.

Eva M
  SVAR 2012-09-22 04:28

Jag tittade lite noggrannare på de döda kvinnor. Kanske är det Mary Ann Radcliffe han gifte sig med. En Mary Ann Nord avled 1904 56 år gammal. (Elizabeth Nord dog 1962 71 år gammal.) Jag såg också att namnet Nord inte är alldeles ovanligt i England.

Eva M
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies