genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Hans, Baldringe (Skåne), gift 17762012-09-01 21:58

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=12442
2009-03-18 10:57 

Söker föräldrar till Hans Andersson i Enehusen som gifte sig den 29/11 1776 med Elna
Andersdotter samt ev. var Elna var född?
  SVAR 2009-08-08 10:19

Hej Curt
Hans Andersson föddes den 12 febr 1730 Sövestad Wasatorpet föräldrarna var Anders Mårtensson f dec 1694-d 20mars 1749 gifte sej i Sövestad    16 nov 1716 med Karna Ulufsdotter f 7juni 1694 Sövestad Wasatorpet -d 12maj 1770 Trolingen dotter till Oluf Nilsson Wasatorpet.
Elna Andersdotter f 1750 Baldringe Baldringetorp föräldrarna var Anders Nilsson f 1712-d 18 febr 1797 Baldringetorp 17 gifte sej omkring 1739 med Kierstina Rasmusdotter f 1714 Baldringetorp 17-d 4 juli 1778 Baldringetorp 17.Kierstinas föraldrar var Rasmus Jönsson och Karna Mårtensdotter Baldringetorp 17.
Min ana är Ingar Andersdotter f 1753 Baldringetorp 17-d 10 nov 1799 Baldringetorp 17 som var syster till Elna Andesdotter
Med en vänlig hälsning
Peter Friman

  SVAR 2009-08-08 21:19

Hjärtligt tack för hjälpen
Curt Carlsson
  SVAR 2012-09-01 12:45

När min ana Karna Jönsdotter föds i Baldringe 1766 så finns Catharina av Enehuset med bland vittnena. Var det Hans Anderssons första hustru?


  SVAR 2012-09-01 12:48

Karnas far Jöns RAsmusson f ca 1719 verkar vara son till en Rasmus Jönsson ohh Karna på Baldringetorp nr 5 är de identiska med paret ovan som uppges bo på nr 17?

  SVAR 2012-09-01 21:58

Hej
Catarina Hansdotter Kisner var Hans Anderssons första hustru
Jöns Rasmusson var son till Rasmus Jönsson och Karna Mårtensdotter på Baldringetorp 17 och inte Baldringetorp 5.Där har inte bott någon Rasmus på Baldringetorp 5 vid den tid punkten.
Peter Friman
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies