genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson, Pehr, Bjäresjö, död före 18652012-08-26 10:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=38703
2012-08-26 09:21 

 Hej

Finns det uppgifter om Pehr Jönsson födelse och var föddes han?
Jag tror att han var gift med Boel Pehrsdotter född 1810
Gemensamt barn Hanna Persdotter F: 1840-06-06 på Bjäresjö no 10

//Ola
  SVAR 2012-08-26 09:57

Hej! Enligt hfl Bjäresjö AI:4 1840-1845 bild62/s53 är Pehr född den 12 feb 1799, Stora Tvären, Björesjö församling
Allt gott!
Siv

Klicka för en större bild

2012-08-26_v108482.b62.s53.jpg
  SVAR 2012-08-26 10:03

Ur födelseboken Bjäresjö CI:4 1782-1847 bild34/s28
//Siv

Klicka för en större bild

2012-08-26_v108500.b34.s28.jpg
  SVAR 2012-08-26 10:12

Ur hfl Bjäresjö AI:2 1813-1816 bild26/s24 (AI:1 är så skadad så jag hittade dem inte där)
Lycka till med fortsättningen!
//Siv

Klicka för en större bild

2012-08-26_v108480.b26.s24.jpg
  SVAR 2012-08-26 10:43

 Hej Siv

Tyvärr kan jag inte tyda bild 2 och 3
Kan Ni hjälpa mig?

//Ola
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies