genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Poomp, Mary Viola, Stockholm, född 12 juni 19052017-05-30 17:32

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=38667
2012-08-23 17:00 

Önskar ytterligare uppgifter om min okände far. (ev. syskon)
Min moder  var enligt ovan   Finns det uppgifter om barn ?
Jag heter  Bo Göran Antonsson   född 29 Okt 1939 och jag bor
i Alingsås   Min  e-post adress   gorana39@tele2.se
Tacksam för  alla uppgifter som kan lämnas

  SVAR 2012-08-23 17:38

Namn:Mary Viola Pomp
Titel:Sköterskebiträde
Födelseuppgifter:1905-06-12 (Kungsholm), Stockholms stad
Status:Ogift, Ensamstående utan barn


Inflyttningsuppgifter

Inflyttad:1924-08-05
Som:Okänt värde
Från:Boendeuppgifter:

Fastighet: Tegelbruket,2
Gata: Fleminggatan,22
Fastighet: Tegelslagaren,4
Littera: N 4
Församling: Kungsholmen
Häftets nummer och tidsperiod: 44195 (1917-1926)
Arkivrote och stadsdel: 17 (Kungsholmen)Utflyttningsuppgifter

Utflyttad:1925-12-12
Som:Utflyttad till annan rote
Till:35


Övriga uppgifter:

Inflyttningstyp, kommentar: 1924-08-01 Utskr Fr.Köping,Kalm.Län till Norrtälje men ej Inskr.
Kyrkoskrivningsår: 1924Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:Sköt bitr
Född:Kungsh.

I rotemansarkivet finns din mor. Se på Stockholms stadsarkivs hemsida.
Betr. din fader måste du först se i födelseboken om han är antecknad, men det är han kanske inte eftersom du kallar honom din okände far.
Du är född så pass sent på 1900-talet att det finns en barnavårdsakt (hos barnavårdsnämnden) i den kommun där du föddes. Kontakta den kommunen och be att få en kopia av akten. Där finns helt säkert en del uppgifter som du kan använda för att söka vidare. Du ska uppge din mors namn och födelsedata samt ditt namn och födelsedata. Akterna brukar vara upplagda efter moderns uppgifter.

Eva M
  SVAR 2017-05-30 17:32

OBS:   Ny  e-postadress   bogor39@tele2.se     (tidigare  gorana...)

Har hittat systersöner  i Tierp

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies