genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Christiansson Lindahl, Christian, Helsingör, född 17982012-07-26 20:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=38252
2012-07-26 10:25 

Hej!

Jag är släktforskare sedan många år tillbaks, har dock hållit upp under de sista åren p g a dödsfall och sjukdom, men har nu återupptagit min släktforskning.

Jag har nu sökt efter föräldrarna till min mormors-farfars far Christian Christiansson Lindahl, född 1798 i Helsingör.  Jag har hittat hans föräldrar som är matros? Christian Schmidt och Inger Lindahl. Enligt uppgifter på DIS Danmark 2009 skall visst denna Inger Lnidahl strax före det hon födde Christian - som var tvilling men systern dog - ha besökt sin familj som hette Söderström. Är det någon som vet var Inger Lindahl kom ifrån - kan det ha varit någon ort i nordvästra Skåne? Vilken i så fall?

Enligt DIS Danmark är en som heter Thilda också släkt med denna Christian Christiansson Lindahl. Är det någon som vet vem denna Thilda är eller ser Du kanske själv detta? Det skulle ju vara väldigt trevligt att komma i kontakt med en släkting - om än avlägsen.

Tackar på förhand.

Hälsningar
Harrieth
Kävlinge


  SVAR 2012-07-26 14:56

Titta på arkivalieronline.dk: Helsingör Sct Olai 1762-1798 opslag 416.

Barnen som föds heter Niels Christian och Marie Sophie som dör 8 dagar gammal.

Modern är Inger Lindahl  som bor på Svanegade 14 i Köpenhamn. Det står något om att hon kommer från Sverige. Värdshusfolket ? Söderström bor på Bröndsträde.

Du får be någon tyda födelsenotisen ordagrant. Jag är dålig på dansk skrift på 1700-talet. Det ringer en liten klocka att jag sett det här ärendet på DIS tidigare.

Eva M
  SVAR 2012-07-26 20:43

I FT 1801 finns det en Johannes Söderström 7 år gammal på Bröndsträde 190. Det är feltranskriberat. Det är en flicka som heter Johanne Petronelle f. 1794. Föräldrarna är Ole Söderström och Petronelle Melander.
I FT 1801 är föräldrarna skilda och Petronelle Melander är värdshushållerska.

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Helsingør Købstad, Brøndstræde 190, , F2-124, FT-1801, B8876
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nille Melander 48 Fraskilt Husmoder Værtshuusholder
Cathrine Wenerlund 19 Ugift Hendes datter
Birthe Wenerlund 21 Fraskilt Hendes datter
Johannes Søderstrøm 7 Ugift Hendes søn
Birgitte Jespersdatter 15 Ugift Hendes søsters datter
Trine Fincker 6 Ugift Pleiebarn
Jørgen Graver 83 Ugift Logerende Baadsbygger

1753 föds det i Allerum en Nilla med far Christopher Melander. Hon passae in på kvinnan i FT.

Nu kan man inte veta om Inger Lindahl bara har råkat föda sina barn på värdshuset eller om hon är släkt med Söderströms. Hon är kanske född i Allerum precis som Nilla. Men när? Lite långsökt kanske.

Här är tydning av födelsen:

1798 Torsdagen d. 31te May
Christian Schmidt som farer for Matros ved Brigskibet Losen kaldet, og
Hustrue Inger Lindahl. Boende i Kiøbenhavn i Svanegade
No. 14. Konen kom her til Reisende fra Sverige hvor hun
havde været i Besøg hos hendes Familie, og giorde Barsel
hos Vertshuusholder Söderström i Brøndstræde, deres
Tvende Børn Niels Christian og Marie Sophie var
Fødte Torsdagen den 24de May begge Hiemme Døbte, og
til dets Bekræftelse var Drengebarnet ovenmeldte Dato
i Kirken. Pigebarnet Døde inden det kom i Kirken,
Faddere var Mad: Birthe Marie = Færgekarl Lars Madsens
Hust: Jfr. Schou, Hr. Niels Holm Hattemager, Hr Fæltskiærer
Almes, Hr Snedkermester Rutz, Johanne Lorentzen,
Wilhelm Dahlmand, Sadelmager Svarre?

Marie Sophie død 8te Dage gammel

Thilda hade dold e-mail-adress. Du kan läsa tråden på dis-danmark.dk  Sök: Skriv Inger Lindahl. Sök på alla datum och tråden finns där bland trådar om Lindahlar.

Eva M
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies