genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Fagerström, Mattis, Villstad, död 18052012-06-20 19:19

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=37667
2012-06-18 23:24 

Jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mig att tyda en längre grej i dödboken i Villstad. Mannen som avlider heter Mattis Fagerström om hans död står det om i Villstad C:3 sid 621 på höger sida som nr 32. Det står en hel del om honom och jag ser att det även står något om hans hustru Brita Knutsdotter. Finns det någon här som kan och har lust att hjälpa mig att tyda det som står där?

Tackar på förhand

Anette

  SVAR 2012-06-19 10:40


Ingen annan har hittills svarat  och vi gör ett försök utan att vara så van vid äldre handstilsläsning.
Kan inte säkert tyda hela texten och nedanstående har du kanske redan tolkat ut:
-Corporal vid Wästbo Compagnie och Jönköpings regemente, Matthes Fagerström ifrån Käppeled.
Tjänstetid år 1741 - 1756  21 december i Roten nr 127 Fagerhult.
Äktenskap med Britta Knutsdotter.
Blev  88 år och 10 månader gammal. Begravd i december 1805-

Mvh
  SVAR 2012-06-19 13:47

Jag ska också göra ett försök men fast att stilen är väldigt vacker så är den svår att tyda. Andra får rätta eller lägga till där jag missar.
1 d i advent af d 1 dec begrofs afsked. Corporalen vid Wästbo Compagnie och kungl. Jönköpings Regem. Matthes Fagerström ifr. Käppelled. Tjänt kongl. HMajestät och kronan i 17 år hvarunder han ifr år 1741 bivistade Helm Compagn. I Finland och vid Uddevalla samt gjort åtskilliga arbets Commenderingar och fick hedrande afsked d. 21 dec 1756. Ägde själf del i Roten n 127 N Fagerhult för hvilken han gick soldat. Under 41 års ägtenskap med afl hustr. Brita Knutsdott. Afled 1 d och 1 dott. Som lefva 17 år förledne sedan han blef Enkling. Ägde en beständigt god hälsa och utom de 2ne sista åren då han förlorade synen, låg han rättel. Icke sjuk mer än de 2ne sista dagar och insomnade stilla och saligl. Den 20 sistl. Nov i en hög människoålder af 88 år och 10 mån.
Jag fick inte ihop riktigt när hon dog. d står för dom = söndag men vad dott? Står för kanske framgår i hennes dödnotis.
  SVAR 2012-06-19 14:02

Ser nu att hon, Brita Knutsdotter dog den 30 nov 1788 vilket var en torsdag och begravdes den 7 nov vilket var en fredag det året. Så någon annan kan kanske få rätt på vad det står efter hennes namn. Jag har inte tillräcklig fantasi (=kunskap) för det. :)
  SVAR 2012-06-19 15:35

Hej!
Jag tolkar det till:

"aflat 1 S och 1 dott som lefwa."

Mvh
Göran
  SVAR 2012-06-20 19:19

Vill bara titta in och tacka er som svarade på det jag frågade om. Det har hjälpt mig väldigt för med detta har andra saker fått sin förklaring.

Tack för hjälpen

Anette
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies