genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Fridelius, Jonas, Rogslösa, född 17022020-10-22 23:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=37271
2012-06-02 11:32 

Jag söker efter föräldrarna till Jonas Fridelius som föddes i Rogslösa ( E ) 1702 och avled i Hannäs ( H )O 24 Juni 1766. Han var komminister i Linköpings stift."
Med vänlig hälsning,
Hans B Sander
Australien
  SVAR 2012-06-02 16:32

Hej
Jag hittar en Jon i Roglösa f. 21/7 1702 där fader tycks heta Sven men det är nog inte rätt för letar jag vidare på honom i Disbyt står där Jonas Persson Fridelius och då borde fader heta Per.och han skulle vara född 19/6 1702 i Vänersunda men jag hittar inget där heller
Men jag hitta två av hans vigslar och två barn.
mvh
Anita
  SVAR 2012-06-03 01:12

Hej Anita, kul att höra från Dig.  Jag har satt igång igen efter ett uppehåll. Då är det Jonas Persson Fridelius utan tvivel ty födelsedatum stämmer ju. Hans barn heter Johannes eller Johan född 1745 och Christina 1745. Om Du har något på Christina vore det önskvärt. Fadern får vi kanske nöja oss med att han hette Per i Väversunda !
  SVAR 2012-06-03 21:34

Hej Hans
Då får vi sammanställa jag vet inte vad du har men du får vad jag hittat allting är ifrån Arkivdigital
Jonas Persson Fridelius gifte sig 23/5 1733 i Flisby med Catharina Styrenia Johannesdotter f. 22/6 1708
hennes föräldrar Johannes Styren och Catharina Törring Flisby C:2 177-1765 bild 272/sid 525 Jonas och Catharina flytar till Ingatorp
där föds sonen Johannes 23/3 1734 Ingatorp C:4 1725-1744 bild 126/sid 265 som förmodligen dör som barn
Per Jonas 1/6 1735 Ingatorp C:4 1725-1744 bild 132/sid 277
De flyttar sedan till Hannäs där föds Johannes 13/3 1740 Hannäs C1:1 1695-1747 bild 128/sid 313 Christina 13/9 1745 bild 132/sid 321 död i sept. 1746
Henrich Jakob 14/7 1747 C1:2 1747-1819 bild 131/sid 269 död 1747 Christina 13/8 1748 C1:2 bild 133/sid 273 död 20/11 1748
Catharina Styrenia dör 11/11 1753 Jonas gifter om sig  i Ukna Kalmar län med Maria Elisabeth Sebaldt  den 9/6 1754
de får barnenCarl Fredrik 7/3 1755 Hannäs  C1:2 bild 137/sid 281 och Maja Elise 21/7 1756 bild 138/sid 283 hon dör 9/1 1757 modern dör i barnsäng 1756
Jonas gifter om sig  med Eva Nora Strömbom f. 2/8 1728 i Ukna  de får barnen Joseph 26/4 1759 Hannäs C1:2 bild 140/sid 287 och Maria Elisabeth 29/10 1760 bild 143/sid 293
mvh
Anita
  SVAR 2012-06-04 22:51

Hjärtligt tack Anita !
Hans B.
  SVAR 2012-06-05 07:47

Hej
Detta  hitta jag när jag sökte efter någt annat
Bergsfogde Per Jonas Fridell f. 1735 död 31/10 1805 i Tångered Loftahammar tittade i dödboken och där står att han är son till komminister Jonas Fridelius och Catharina Styrenia
Per var gift med Helena Margareta Tornberg barn Jonas Gudmund 15/12 1766  död 1812 Norrbärke Olof Pehr 28/4 1769  död 1794 Lofthammar Johanna Chatarina 8/1 1783 död 1815 Lofthammar
Det är nog så att de ändrat namnet till Fridell
Lycka till
mvh
Anita
  SVAR 2012-06-06 23:39

Än en gång, hjärtligt tack !
Hans B.

  SVAR 2016-07-07 22:02

min farfars farfars farfars far Jonas Fridelius föddes 16 juni 1702 döptes troligen den 19 juni därav 19 juni 1702 hittade födelsenoteringen för flera år sedan i Motala fadern Pehr Månsson i Friberga by som låg ca 3 km söder om Motala,. Komminister Johannes Styrenius och hans hustru Catharina Törning flera barn bl.a. Catharina född 17070215 -17070607 Catharina född 17080619 -17080806  och Catharina född 17100314 det var hon som gifte sig med Jonas Fridelius.  Jonas Fridelius blev änkeman 2 gånger och gifte om sig med Eva Josephsdotter Strömbom född 17270130 dotter till Bokhållare Joseph Strömbom och hans hustru Maria Böhrman - Eva Nora Strömbom född 17280802 dotter till Inspektör Isac Stömbom och hans hustru Anna Maria Florin, gifte sig med Oluf Franck. Friberga har ändrats till Freberga och vårat efternamn ska ha kommit till genom det. Fridel˙ - Fridelius - Fridell - Fredell min farfars farfars farfar är Pehr Fridell född 17350601

Med Vänlig Hälsning Fredell Strand

  SVAR 2016-07-07 22:02

min farfars farfars farfars far Jonas Fridelius föddes 16 juni 1702 döptes troligen den 19 juni därav 19 juni 1702 hittade födelsenoteringen för flera år sedan i Motala fadern Pehr Månsson i Friberga by som låg ca 3 km söder om Motala,. Komminister Johannes Styrenius och hans hustru Catharina Törning flera barn bl.a. Catharina född 17070215 -17070607 Catharina född 17080619 -17080806  och Catharina född 17100314 det var hon som gifte sig med Jonas Fridelius.  Jonas Fridelius blev änkeman 2 gånger och gifte om sig med Eva Josephsdotter Strömbom född 17270130 dotter till Bokhållare Joseph Strömbom och hans hustru Maria Böhrman - Eva Nora Strömbom född 17280802 dotter till Inspektör Isac Stömbom och hans hustru Anna Maria Florin, gifte sig med Oluf Franck. Friberga har ändrats till Freberga och vårat efternamn ska ha kommit till genom det. Fridel˙ - Fridelius - Fridell - Fredell min farfars farfars farfar är Pehr Fridell född 17350601

Med Vänlig Hälsning Fredell Strand

  SVAR 2016-07-08 10:33

hej

Blev visst att saknas en bokstav på Inspektör Isac Strömbom far till Eva Nora, hon föddes 17280802 i Ukna gifte sig med Oluf Franck

Eva Strömbom som gifte sig med Jonas Fridelus föddes 17270130 i Västra Ed

Med Vänlig Hälsning Doris Fredell Strand 

 

 

  SVAR 2016-07-16 23:23

Hej 

Funderar över Jonas Fridelius födelseort, jag kan inte vara 100% säker på att Motala är rätt. allt annat jag skrivit om Jonas Fridelius är bergsäkert rätt till 100% - det är så att man blir mer taggad att leta när det smyger sig in fel. Det finns 2 grenar Fredell som jag känner till, en gren kom till genom erkänt faderskap med änkan Anna Larsdotter före äktenskapet av min farfars farfars far Jon Gudmund Fredell född i Loftahammar, min Släktgren blev till inom hans äktenskap med  Anna Pehrsdotter men båda grenarna har gemensam Anfader min farfars farfars farfars far Jonas Fridelius född i ??, min farfars farfars farfar Pehr Fridell född i Ingatorp

Med Vänlig Hälsning Doris Fredell Strand

 

 

  SVAR 2020-10-22 15:00

Jag har släktskap med Johan Strömbom som var präst i Åsenheda , och har letat länge efter hans far Gustav Strömboms far å mor och lyckades eftermånga om å men hitta denna sida tack så mycket ... någon som vet något om Gustav Strömbom familj . mer än att båda sönerna hette Johan å Magnus och att han var bdrgsfogde
  SVAR 2020-10-22 15:00

Jag har släktskap med Johan Strömbom som var präst i Åsenheda , och har letat länge efter hans far Gustav Strömboms far å mor och lyckades eftermånga om å men hitta denna sida tack så mycket ... någon som vet något om Gustav Strömbom familj . mer än att båda sönerna hette Johan å Magnus och att han var bdrgsfogde
  SVAR 2020-10-22 15:02

Jag har släktskap med Johan Strömbom som var präst i Åsenheda , och har letat länge efter hans far Gustav Strömboms far å mor och lyckades eftermånga om å men hitta denna sida tack så mycket ... någon som vet något om Gustav Strömbom familj . mer än att båda sönerna hette Johan å Magnus och att han var bergsfogde ? Foto?
  SVAR 2020-10-22 19:43

Googla Johan Strömbom så finner du Brandts släktsida. Där finns en bild av kyrkoherde J Strömbom i Åsenhög.

 

Eva M.

  SVAR 2020-10-22 23:35

Ja tack , har varit å googlat sett denna bild . Men skulle veta lite om hans far Gustav strömbom som var bergsfogde ....
  SVAR 2020-10-22 23:35

Ja tack , har varit å googlat sett denna bild . Men skulle veta lite om hans far Gustav strömbom som var bergsfogde ....
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies