genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Seip, Caspar, Oslo, 18512012-06-01 09:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=37232
2012-05-31 22:57 

"Till Herr Löjtnant Caspar Seip sändes med denna dags post under adress Christiania och Norstad i Ringerike" . . .3 April 1851

Ringerike kommun strax norr om Oslo

Har någon stött på denna person, som kanske blev Kapten eller ännu högre rang.
Han var bekant med Professor N. H. Lovén på universitetet i Lund
  SVAR 2012-06-01 06:29

Hur vanligt/ovanligt är efternamnet Seip?
Det finns en annan Seip i folkräkningen 1880:


Hemförsamling: Jakob och Johannes rote 7
Hemort: Hästen N:o 4
Kontrakt: Stockholm
Län: Stockholms stad

Fam. nr 1
Heinrich Wilhelm Seip, f. 1825 i Hamburg, Tyskland, Viktualiehandlare
Kristina Helena Isakson, f. 1840 i Lösen Blekinge län
Fam. nr 2
Gustaf Rudolf Jonson, f. 1862 i Kalmar Kalmar län, Springgosse


  SVAR 2012-06-01 08:41

Jesper Seip m Sønner af capt. Seip paa Ringerike ug Student 1854 Nerstad Ringerige 
Casper Seip m Sønner af capt. Seip paa Ringerike ug Kader 1858 Nerstad Ringerige

Här är två söner i norska FT 1875.

Eva M
  SVAR 2012-06-01 08:45

Ullevoldsveien 8 Niels Henrik Loven Seip Logerende Skolegut 14 m Ringeriket 
Ullevoldsveien 9 Jesper Olaf Seip Logerende Skolegut 10 m Ringeriket

Här söner i FT 865.

Eva M
  SVAR 2012-06-01 09:57

Didrik Arup Seip vid Universitetet  i Oslo står som författare till "Slekten Seip. Med biografiske oplysninger. (Trykt som manuskript)" Oslo, 1927.
Finns enligt Libris på Kungliga biblioteket i Stockholm. Finns också på UB i Lund, äldre samlingen.  
Kanske finns här de uppgifter du söker?
MVH
Bodil P
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies