genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Lars, Frenninge, född 17692012-06-02 11:24

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=37197
2012-05-30 15:04 

Någon som kan hjälpa mig tyda denna text ur en födelsebok? Det gäller barnet Lars fött den 26 juni i Frenninge. Detta kan jag tyda men har problem med resten.

Klicka för en större bild

2012-05-30_Lars.jpg
  SVAR 2012-05-30 15:48

Ulf !

Föräldrarna till Lars är Per Larsson och Hanna Persdotter i Fränninge.
Gudmor Karna Per Pers i Hårderup.
Dopvittnen Nils Gummesson och Olof Månsson i Frenninge

Bengt i Borrby
  SVAR 2012-05-30 17:14

Tusen tack för hjälpen! Som du ser på mina andra två inlägg så har jag problem med att klara texttydning av gammal skrift. Sitter bl.a. med två bouppteckningar från slutet av 1700- och början av 1800-talet som jag inte klarar av att tyda mer än små stycken av. Någon som har ngt tips om vem som skulle kunna åtar sig sådant? Går ju knappast att lägga ut här.
Återigen tusen tack för hjälpen med tydningen från Lars födelsebok!
  SVAR 2012-05-30 17:41

Är det bara ingresserna till bouppteckningarna kan du väl lägga upp dem här ?

Bengt
  SVAR 2012-05-30 19:01

Båda personerna har ca 15 sidor var i bouppteckningen men det mesta är ju uppräkningar av föremål. Laddar upp fyra bilder på en av personernas bouppteckningar. Claus Andersson f 1741, d 1786. Det är de sidorna med mest löpande text där jag kan tänka mig står lite mer intressant. Om du skulle vilja titta på de sidorna så får du naturligtvis själv bedöma om det är ngt av vikt på dessa sidor. Den andra personen med bouppteckning är ovannämnda Lars men den är ännu inte inskannad. Tack för all hjälp du redan gett mig!

Såg att det blev en hemskt dålig bild. Blir kanske bättre på den här länken? http://www.scangen.se/images/upload/2012-05-30_C-A-1-4.jpg
Jag får återkomma om/när jag löst problemet med tydliga bilder.

Klicka för en större bild

2012-05-30_C-A-1-4.jpg
  SVAR 2012-05-30 19:16

  SVAR 2012-05-30 19:20

Återkommer

  SVAR 2012-05-30 20:36

Ulf!

År 1786 den 20 oktober hölts av undertecknade laga bouppteckning efter avlidne rusthållaren Claus Andersson på kronskatterusthållshemmanet No 24 1/4 mantal Frenninge samt skifte- och delning emellan Enkan Bolla Hansdotter och bröstarvingarna, son Jon 13 år, äldsta dottern Ingar 16 år, är trolovad med drängen Nils Persson här av byn, dottern Karna 10 år, Elna 7 och Bengta 1 år gamal, de omyndigas rätt iakttogs av bruksnämndemannen Nils Andersson i Vallarum, rusthållaren Christian Johansson och frälsebonden Truls Andersson därstädes samt hemmansåbon Anders Nilsson i Alestad.
Änkan förmanades att kvarlåtenskapen edeligen uppgiva sådan som den befants vid dess avlidne mans dödstimma och intet undandölja.
Värderingen förrättades av nämndemännen välförståndiga Mårten Olsson i Vallarum och Ola Persson i Araskog.

Bouppteckningen värderades i Riksdaler Specie

Bengt
  SVAR 2012-05-31 08:33

Gör ett nytt försök med uppladdning av bild 2 av 4. Är mest texten efter Summa som jag är intresserad av. Tack för hjälpen med sid 1!


Klicka för en större bild

2012-05-31_CA_sid2-4.jpg
  SVAR 2012-05-31 08:34

Ett försök med uppladdning av bild 3 av 4. Är mest texten efter Summa som jag är intresserad av.


Klicka för en större bild

2012-05-31_C_A_sid3-4.jpg
  SVAR 2012-05-31 08:36

Oxå bild 4 av 4. Tack för hjälpen!Klicka för en större bild

2012-05-31_CA-sid4.jpg
  SVAR 2012-05-31 13:07

Med följande skuldposter, än sterbhuset besvärat.
skiftesarvode 7.36
förvärdering .12
charta Sigillata penningar .5
Malmö arbetshus andel .16
abetalta kronoskatter .44
änkan Kirstina Nilsdotter i Alestad fordrar 1.32
                                                                         
                                                         summa 11.1

at intet med vet eller vilja vara undandölt varder med edig förpliktelse bestyrkt.

                                           Bolla BHD Hansdotter
                                                Frenninge

Till alla föregående skuldposter utlägges undannämnda varor, vilka efter samtliga förmyndarnas och änkans begäran

avskrift från sida 2

Bengt
 

  SVAR 2012-05-31 13:33

avskrift sida 3

Efter lottagning till fal Son Jon Lotterna No 1 och 4, dotter Karna No 2, dotter Elna No 5 och Bengta No 3.
sonen Jon Claussons tillfallna fäderne arv, vill moderen Bolla Hansdotter hos sig själv under förmyndare vård emottaga och derföre ansvarig bliva, var till den omyndiges närmaste fädernes fränder, dertill sitt bifall lämnat.
men vad döttrarna Karnas, Elnas och Bengtas lösören angår, begärtes av deras förmyndare, at nämnda flickors arvslotter måtta till sammanslås och genom auction försäljas.
till vilken auctionsförrättande, blev utnämt till den 26 october detta år. sålunda vara angivit, uptecknat, värderat, delt och lottat; intygar såsom anmodad skiftesman.
                                                                        And:Olofsson

såsom värderingmän        Ola OP Persson        Mårten Olsson


Bengt
  SVAR 2012-05-31 21:08

sid 4

år 1786 den 26 october blevo de till skuld och omkostningar utlagda varor till lika med dottrarna Karnas, Elnas och Bengtas arvedelar av fäderne arvet genom auction försålda, på så sätt, som närlagda auctions protocoll utvisar.
av varanden som överstigit omkostningarna får änkan 1/3 eller 2.37.9 2/3
son Jon får 2.11. 8/15
dotter Karna får 1.5.6 4/15
dotter Elna 1.5.6 4/15
dotter Bengta 1.5.6 4/15

                       8.17.5

dottrarna Karnas, Elnas och Bengtas fädernes arvsdelar 49 RDr 37.6 sedan för auctions besväret blivit framdragit. Varav dottern Karna får 16.28.6; Elna do: 16.28.6, Bengta do: 16.28.6 
                                                                                                      49.37.6

dotter Karnas arv till Bruksnämndemannen Nils Andersson i Vallarum emottaga och under förmyndare ansvar vårda, och för Elna emottages av frälseåboerna Anders Nilsson i Alestad och Truls Andersson i Vallarum, samt för Bengta emottages av rusthållarna Christian Johansson i Vallarum och Nils Persson i Frenninge. Nembl: vardera hälften.
sålunda vara avslutat intygar:
såsom anmodas i skiftes och auctionsman
                                                                        And: Olufsson

med föregående bouppteckning, auction, skifte och delning äro undertecknade till alla delar nöjda.

  Bolla BHD Hansdotter                Nils NP Persson Frenninge

 Nils Andersson Vallarum                  Christian Johansson därstädes

Bengt

  SVAR 2012-06-01 19:25

Tusen tack för all hjälp. Hade aldrig klarat ut dessa sidor själv. Mycket tacksam för hjälpen med detta.
Skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig med fyra av den andra personens sidor i bouppteckningen?
Det gäller den Lars i Frenninge som du tidigare hjälpte mig med text ur födelseboken.
Kanske även med texten på bilden i en tidigare tråd om - Landgren, Peter, Lund, född 1779 2012-05-30 18:01
Om du har lust till detta blir jag glad men det är helt ok om du inte vill. Jag har redan fått så mycket hjälp.
Bifogar sid 1 från Lars bouppteckning.

Klicka för en större bild

2012-06-01_LP_sid1.jpg
  SVAR 2012-06-01 19:27

Bifogar sid 2 av Lars bouppteckning

Klicka för en större bild

2012-06-01_LP-sid-2.jpg
  SVAR 2012-06-01 19:28

Bifogar sid 3 av Lars bouppteckning

Klicka för en större bild

2012-06-01_L_P_sid3.jpg
  SVAR 2012-06-01 19:29

Bifogar sid 4 av Lars bouppteckning.


Klicka för en större bild

2012-06-01_L-P_sid_4.jpg
  SVAR 2012-06-01 19:54

Ulf !

Det här blev lite väl mycket, trodde bara det gällde ingresserna. Jag hoppas någon annan kan hjälpa dig med dessa sidor.

Bengt
  SVAR 2012-06-02 11:24

Helt ok! Tack för all hjälp!
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies