genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansson/Melin/Olausdotter, Johanna E, Kville, född 18482012-05-12 14:16

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=36868
2012-05-10 12:16 

Hej!

Jag söker även efter Johanna Elisabeth Olausdotter, Kville. Hon står som Hushållerska hos Mathias Leonard Mellin, Hästvam, Fjällbacka. De gifte sig och fick 5 barn. Endast 1 barn nådde vuxen ålder. De finns med under inflyttade. Jag har även funnit, att Johanna troligen blivit adopterad hos en familj på Hamburgön, 1848 och därefter fick namnet Olausdotter.
Hon har tidigare namnet Hansson/Melin. Vem var hon?

MVH
Kerstin Birgitta
  SVAR 2012-05-10 13:13

Kville kyrkoarkiv har brunnit upp.  Rekonstruerade husförhörslängder finns tidigast från 1860, likaså födelseböcker. Det blir nog svårt att finna hennes föräldrar t ex. Gissar att hennes mor var en ogift kvinna.


Eva M
  SVAR 2012-05-12 14:16

Hej, Eva!
Ja det är svårt att finna något, men jag letade i domböcker och häradsrätten och fann en fru Hansson, en ädre dam som hade haft hand om Johanna, men som ville få hjälp för nu var denna kvinna både sjuk och gammal och orkade inte längre. Därefter kom Johanna till fosterfamiljen. Jag gissar att det var flickans mormor, vilken först hade tagit hand om Johanna. Flickan var 4 år, då hon kom till sin fosterfamilj, en familj som bodde på Hamburgön och hade en liten gård där vid namn Lösgård. Hela familjen Mathias L Mellin bodde på Hamburgö en tid.

MVH
Kerstin Birgitta
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies