genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sundfeldt, Maria, Värmland övre Ullerud(Ullerön?), född 175(6?)2012-05-10 22:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=36812
2012-05-07 23:18 

Maria var gift med Soldat Peter (Pehr) Hidberg född Nysund 175(6?) och hade flera barn
Anna f 1779 Elisabeth f 1782 Caisa f 1784 sven f 1791-12-26 Peter (Pehr) 179(4?)
Johan Gustaf 179(7?)-01-15 Familjen var boende i Norrbyås sn  (Närke) Hidingsta. enl. husfl 1796 rymmer soldat Hidström
(antagligen fel namn familjen stämmer) TILL NORGE 1797, 2 döttrar går till norge 1798.
År 1809 dyker en familj upp i Wästansjö, Sättna (Y)  soldat Pehr Skiänk f 1740                     Maria Jondotter f 1757
och tre söner Pehr f 1785 Sven f 1791-12-26 Johan Gustav f 1796
Kan detta vara samma familj ?? i sättna husfl under Sven står det I Nerikes och Norrbyås sn

MVH//Mats
  SVAR 2012-05-09 20:56

Hej .Har snabbtittat i kyrkböckerna för Norrbyås och hittat familjen i husförhl 1791-1795 AI:7 sidan 28.
Noteringarna i högerkanten , liksom hustruns födelseort var svårlästa.
Det ser ut som de inflyttat 1793 men flyttat? till nr 10, vidare ett platsnamn Gunnarstorp?
Finner dem inte vidare i Hidingsta och inte noteringen att han "rymt" till Norge.
Koll i nästkommande husfhl visade på flera Pehr Hidström , varav en rymt till Sthlm.
I Sättna AI:6 (1829-1839) sidan 65 ,står att en Pehr Skiänk dog 1831 , född 1740 och hustrun Maria Jonsdotter var född 1757. Dödboken ger ingen uppgift om varifrån de kom.
Var finns de noteringar du gav? om Norge och i Sättna fs om varifrån de kom?
  SVAR 2012-05-10 22:57

Det är troligt att det är samma familj då sonen Sven född 1791-12-26 Står i Sättna A1:5 sid 52 står det under sven I nerikes och norrbyås sn. Det finns en sven1791-12-16 i Norrbyås A1:7 sid 28 och sid 10 där datumet har korrigerats till den 26:e Far till sven är Pehr Hidberg 1757 Hu Maria Sundstedt 1756 Norrbyås A1:7 sid 28 och sid 10 Pehr Hidström förflyttning från soldat torp nr11 till nr10 och får överta gamle ägares namn Hidberg 1793 i Norrbyås Hidingsta A1:8 sid 13 Pehr Hidström rymmt till Norge 1796 2 av flickorna gick till Norge 1798 och hustru tog
de 3 pojkarna till Norge 1799
Pehr Hidberg, Hidström född Nysund gränsen mellan Närke/Värmland 
Maria Sundstedt (Jonsdotter)Född Ullerön?? Ullerud??  
Pehr Skiänk dök upp i Wästansjö Sättna A1:4 sid 49,61,153. 1809 var det första jag hittat på honom medan sönerna fanns där före.
I Norrbyås dopbok finns pojkarna med C:3 bild 44,49,53.

 
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies