genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jonsson Grönberg, Ryttare, Germund, Hönsinge, Grönby, född f.16612012-05-07 17:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=36796
2012-05-07 17:17 

Det är inte första gången som Germund figurerar på den här sidan. Många har under årens lopp ägnat åtskillig tid på att försöka kartlägga Germund Ryttares anor  - så också jag. Germund är min fm. mf. fm. ff. f. Det är väl en sju åtta år sedan jag började forska kring honom. Man kan klart påstå att han  var något av en "främmande fågel" i en stor skånsk bondesläkt.  Ursprungsuppgifterna om honom får väl tillskrivas släkt- och bygdeforskaren Olof Christoffersson, också han med anor till Germund. Olof Christoffersson, mer eller mindre, "cementerade" uppgifter om att Germund var en vallonättling och kom från Värmland.
Den som först ifrågasatte detta var, vad jag sett, Gert Påhlsson, som någonstans hittat uppgifter om att Germund kom från Småland.
Själv är jag amatörforskare. Med lite envishet och, inte minst, med hjälp av två småländska forskare, Karl-Henrik Ryden och Birger Göransson, har jag nu till 100% kunnat kartlägga Germunds småländska anor, detta med hjälp av diverse dokument och häradsrättsprotokoll.
Eftersom jag "filar" på en bok med titeln: "En bondesläkt i Vemmenhögs härad under 400 år", och där utförligt kommer att redogöra för släktförhållandet, så ger jag här ett sammandrag.
Germund föddes 1661 i Amundarps Skattegård, Ingatorps socken i Småland. Fadern hette Jon Månsson, f, ca 1614, d. 1698 i Ingatorp. Han var gift 1.  med Cherstin (Kirstin) Germundsdotter f. ? , d. 1660 i Ingatorp.  Jon Månsson gifte om sig samma år med Elisabet Mattsdotter f. 1638 i Rumskulla socken, d. 1701 i Ingatorp. I detta äktenskap föddes Germund 1661.
Germunds farfar hette  Måns Persson f. ? , d. ca 1651, gift med Ingrid Boosdotter f. ? , d. ca 1649. I detta äktenskap föddes Jon 1614.
Måns Persson ägde ett större hemman, Skattegården  Rysseboda med såg och två kvarnar.
Måns Persson var en färgstark person som figurerar vid ett flertal tillfällen i Södra Vedbo härads dombok. Måns hade bl.a. "turen" att dö en naturlig död strax före det han skulle mista huvudet på galgbacken, för dubbelt hor. Det finns, som sagt, en hel del att berätta om Germund och hans släkt i Småland.

Eftersom det strax blir mer eller mindre sommar uppehåll på den här sidan, tyckte jag att jag ville delge Germundättlingarna dessa uppgifter.

Anders A

  SVAR 2012-05-07 17:45

Jag har ingen anknytning alls till någon av personerna
men det låter ändå som en spännande bok den du har på gång =)
Allt gott!
Siv

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies