genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]krögare Walström, Läshjälp, brev Stockholm Ystad, 17742012-04-22 09:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=36407
2012-04-15 21:03 

Wähl och Högaktade Herr Tullförvältare och Controlleur
Höglofl. Kongl. CammarCollegium har
..
Landt Fiscalen Krok från Krögaren Walström anhållan 51 Kannor Romm må till exporterande
..
..
..
Herr Tullförvaltaren och Controlleurens
Stockholm
13 Sept
1774

Ungefär så här tolkar jag, men skulle uppskatta det fulla innehållet i brevet  från Stockholm till
Kongl. Majts Tullnär i
Ystad

Vad är avsikten med detta brev? Rom tillverkades väl inte i Sverige DÅ.
Det bör väl vara något med import och inte export ?

Klicka för en större bild

2012-04-15_Tull_1774.jpg
  SVAR 2012-04-17 14:14

Ankom d. 19 Sept. 1774

Ädel och högacktade herrar Tullförvaltare
och Controlleur
Höglofl. Kongl. CammarCollegium har tänkt
bewilja, at de af LandsFiscalen Krok från
krögaren Walström anhållne 51 Kannor
Romm må til Exporterande utur Riket
i orten försålde warda, hwarwid Sjö
TulsCammaren i agt tager all den
säkerhet för Kongl. Maijt och Kronan,
som författningarna föreskrifwa och
til GeneralSjöTullsContoiret in-
sänder hela AuctionsSumman;
hwilket til efterrättelse förstän-
digas. Jag förblifwer

Stockholm d: 13de Sept: 1774
Herr Tullförwaltarens och Controlleurens
Hörsamma tj[äna]re
C L Stapelmohr


  SVAR 2012-04-20 19:57

Bugar och Tackar

Jag har läst och försökt förstå vem som ägde dessa 51 kannor och vart det kunde vara tänkt att expotera dem utur Riket.
Jag trodde inte tillverkninmg av Rom skedde i Sverige ?
Detta brev skrev han tydligen 2 år före sitt adlande

Undertecknat av
Stapelmohr. Adlad 1756. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1776 som adlig släkt nr. 2036
  SVAR 2012-04-21 12:40

Ett annat något äldre Tullproblem, med tolkningsproblem

Stiernblad i Stockholm skickar detta 1714 till Tullnären
Jonas Erickson i Engelholm.

Räknas detta som ett Embetsbrev trots avsaknaden av postal anteckning
Vad är det han vill säga till Wälbetrodde H. Tullnär  ?

Såsom för....
. . . .
 Protocoll för . .
mig ej ännu är tillhanda kom-
met . . .
. .
Altså påminnes H. Tullnär
. . .
. . . at detsamma
med nesta post mig tillhanda
till . .
förblifwer

H. Tullnär

Stockholm d. 27          ?. Stiernblad
Marty:1714


Klicka för en större bild

2012-04-21_Tull_1714.jpg
  SVAR 2012-04-21 17:37

Det handlar om att Stiernblad ännu inte fått förra årets Accisrättsprotokoll för staden, trots att tiden sedan länge överskrivits, och han ber tullnären att skicka detta med nästa post, för att undvika att han ställs till ansvar.
  SVAR 2012-04-22 09:39

Aha, kunde man slarva och "glömma" bort redan på den tiden

Tack Anders
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies