genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Orup, Nils, Reslöv, död 27 juni 18242012-04-14 20:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=36357
2012-04-14 13:38 

 Hej.      Reslöv FI:1. 1821 til 1861. bild 14. side 17.

Jeg söger hjälp til at få den helt  rigtige ovesättelse, af det der er skrevet om afdöde Nils Orup, den 27 juni 1824.
Da jeg gerne vil have det så korrekt som det kan blive. Nils Orup er min 7 generaton.
m.v.h. Erik Andersen. DK.
  SVAR 2012-04-14 17:26

Hej Erik!
Jag lägger in en bilden så även de som inte har AD Online har chans att hjälpa till
Allt gott!
Siv

Klicka för en större bild

2012-04-14_v106720.b14.s17.jpg
  SVAR 2012-04-14 17:51

Så här läser jag ut det
Rätta mig gärna, jag tycker det här är svårt
Timade betyder väl ungefär som skedde, eller är det bara i korsord? =)
Allt gott!
Siv


27 juni begravdes avskedade husaren Nils Orup, 78 år gammal
Han hade vid den stora eldsvåda, som den 22 i samma månad, klockan 4 eftermiddagen, timade å Södra Reslöfs sandtag, och varigenom 38 äldre personer och 31 barn gjordes husvilla, blivit så bränd att han därav med döden avled dagen därpå den 23:e, klockan 6 fm


  SVAR 2012-04-14 18:00

Hej! Texten lyder

Junii 27 begrofs afskjedade Hussaren Nils Orup, 78 år gammal.
Han hade vid den stora Eldsvåda, som den 22 i samma
månad, klockan 4 eftermiddagen, timade å Södra Res-
löfs Sandtag, och hvarigenom 38 äldre Personer och 31
Barn gjordes husvilla, blifvit så bränd, att han däraf
med döden afled dagen därpå, den 23de, klockan 6 f.m.
  SVAR 2012-04-14 18:02

Alltså i princip lika med Sivs förslag, som skrevs samtidigt som mitt.
  SVAR 2012-04-14 18:13

 

  SVAR 2012-04-14 20:27

Jeg takker alle der har hjulpet med oversättelsen af Nils Orup.
m.v.h. Erik Andersen. DK.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies