genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Olof, Maglarp, död 1695 (Läshjälp)2019-11-14 11:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=36320
2012-04-11 18:19 

Hej!
I bifogad bild från Maglarps begravningsbok (noterad i vol.C:1 sid.158) har jag svårt att fullt ut tyda vad som står i notis no.3 1695 som börjar: "d: 4 dec: Ola Pers......
Vad står det sedan?
Vore tacksom om något med mer tränat öga än mitt ville hjälpa mig tyda texten.

Klicka för en större bild

2012-04-11_Maglarps_begravningbok_1695.JPG
  SVAR 2012-04-11 19:31

"3, Dn. 4 dec: Ola Pers i Kyrkian
Sep: 48 åhr Gl:"
  SVAR 2012-04-11 19:50

Tack Jan-Erik för svaret.
Kan detta tolkas som att han begrofs i kyrkan?
  SVAR 2012-04-11 20:17

Jag tolkar det så, jag också. Det måste ha varit en speciell man. Är det någon här som vet vem som kunde begravas i kyrkan?

  SVAR 2012-04-11 21:41

Jag är dålig på att läsa gammal text, men kan det inte tydas som "Ola Pers i Kyrkbyn"? Man skrev ju ofta så , född eller begravd i Kyrkbyn.
Betr. begravning i kyrkgången, så var det inte ovanligt vid denna tid, men det var ju då, i första hand, höga potentater som det då handlade om, men jag har för mig att man också kunde köpa sig en plats.
Betr. Maglarps gamla kyrka (nu renoverad) är det en av nordens äldsta kyrkor.

Anders A
  SVAR 2012-04-11 21:44

Nej, det står "Kyrkian"
  SVAR 2012-04-12 14:06

Jag har andrahandsuppgifter om att "Ola Pers" (eller Oluf Person som han hetter i mantalslängderna) var riksdagsman, vilket kan förklara att han fick begravas i kyrkan. Jag har dock inte någon arkivkälla som bekräftar detta. Det borde ju finnas "matriklar" över riksdagsmännen men jag har inte funnit några på nätet. Finns det någon som vet var man finna sådana matriklar?
Han var också nämndeman, vilket framgår av en mantalslängd, och det var ju också ett betydelsefullt uppdrag som kanske på den tiden berättigade till begravning i kyrkan?
  SVAR 2012-04-12 14:20

Bengt!
Ser nu att det finns ansedlar utlagda på riksdagsmannen och nämndemannen Olof Persson.

Anders A
  SVAR 2019-10-22 12:55

Jag har varit på Riksdagsbiblioteket och kan konstatera att det vid 1686 års riksdag enligt matrikeln fanns en Olof Jonsson från Malmöhus län i bondeståndet. Jag försöker ta reda på om han kan ha hetat Olof Persson (Persson kan ju tolkas som Jonsson). 1886 var första riksdagen med repr från Skåne och det fanns bar 4 i bondeståndet. Var hittade du ansedlarna där det stod Riksdagsman?
  SVAR 2019-10-22 16:32

Hej!

Betr. olof Persson. Finns bl.a. i Båth.-släkten.  Googla följande:

Ansedel för Bengta Persdotter-Bårth-

Personakt för Olof Persson, Född omkring 1645 i Maglarp.

Olof Persson född ca 1647, död 1695 i Maglarp nr 36. Riksdagsman, Nämndeman, Rusthållarer på Maglarå nr 36, gift med Elna Assarsdotter född ca 16489, dödd 1709 i Maglarp nr 36.

Anders A

 

  SVAR 2019-11-11 13:33

Hej Anders, Tack för svaret. Har just talat med hon som lagt in uppgiften att han var riksdagsman på ansedeln och hon skall leta efter källan. Sedan gör jag ett nytt besök på Riksdagsbiblioteket. Det skulle verkligen vara roligt om han var riksdagsman 1686. I så fall var han en av de fyra första skåningarna i Sveriges riskdag för bondeståndet (nästan som att vara en av de tre första männen på månen). Bara tråkigt att det inte finns några bevarade anteckningar från Bondeståndets möten under riksdagen 1686. Björn
  SVAR 2019-11-11 20:47

Hej!   Det finns lite intressant att läsa om bonderiksdagsmännen på 1600-talet,  googla:  Böndernas kamp 440-KSLA

Det lär finnas få riksdags handlingar från bondeståndet före 1720.

Men Olof Persson var ju också nämndeman.  Det borde finnas  protokoll från diverse ärenden från häradrättens möten från den här tiden. (på Landsarkivet)   Maglarp bör ha tllhört , 1682-1690. Skytts Ljunits och Vemmenhögs häraders domsaga.    1691-1864  Oxie, Skytts och Vemmenhögs häraders domsaga.  Här kan ev. finnas uppgifter av alla de slag!

Anders A

  SVAR 2019-11-12 00:13

Förmodligen var Olof Persson en av de första riksdagsmännen för bondeståndet i Skåne.

Men det fanns en samtida,  googla:  Hans Pålsson Möller - Genea.

Anders A

  SVAR 2019-11-14 11:17

Anders, Tack för dina svar. Tyvärr har jag svårt för att läsa 1600-talstext och bor i Stockholm (inte så lätt att besöka landsarkivet i Lund). Lämnar dig min mailadress bjornmagnusson@yahoo.com eftersom jag inte går in här så ofta.  Björn M

 

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies