genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsdotter, Ingeborg, Vederslöv, född 17652012-03-18 16:40

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=35641
2012-03-18 09:46 

Jag efterlyser Ingeborg Nilsdotters föräldrar
Jag tror att fadens namn står i Bouppteckningen Kinnevaldshärad F11:11 sid 283, men jag kan inte läsa
Jag hittar inte Ingeborg i födelseboken Vederslöv C:2 1732-1802 Kronobergs län (G)
Ingeborg var bl a gift med Peter Bogren
Kan fadens namn stå i Vigselbok? Vederslöv C:2 1732-1802 sid 107 16/10 1795
Tack på förhand
Eva
  SVAR 2012-03-18 10:49

Du finner Ingeborgs födelsedatum och dödsdatum under Vederslöv A1:2 sid 107 AD.

Birgitta
  SVAR 2012-03-18 13:42

Min tolkning av bouppteckningen:

Trefalt ingifven d. 2 Martii 1802.
År 1802 den 10 febriri ingfalt sig undertecknade
upteckningsman til at Laga boförtekning förrätta
efter smedens Petter Bogrens afledna hustru Ingebor
Nilsdötter på Wederlöfs Prästetörp som med döden
är afl. d. 28 sistl. December 1801, och hafwa dese egta
makar i sin Korta samanlefnad aflat 2ne ??barn
wid namn Johanes Petterson på 6te året gamal, och döttren
Cäjsa Pettersdötter på 3die året gamal och war på de om-
yndigas wägnar Kiörkiovärden Nils Larson på willans
näs och barnsens moder fader Soldaten Nils Asp i
Odensiö närwarande. Ock förmantes Enkioman-
en Petter Boson som ägendomen omhänderhade
enar dödsfallet timade at then samma så redit
upgifwa som han med ed sin första Kan om så på-
fodras ock upgafs som följer nemligen .........

Mvh
Göran
  SVAR 2012-03-18 16:40

Tack Göran och Birgitta
Eva
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies