genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petersson, Mats, Hagestad, 1830-2006-08-13 17:03

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=3454
 

Jag söker föräldrar till Mats Petersson i Hagestad, Löderups socken
  SVAR

Hej! Det finns 2 Mats födda 1831 ingen 1830. I Genline. Kanske någon av dessa stämmer? Mats F. 5/3 1831 i Hagestad, föräldrarna var Ola Matsson och Karna (Simons)osäker på efternamn. eller Mats F. 1/12 1831 fadern var Mats Hauk coh modern var Hanna Esbjörns. Källa: Genline 1678.44.74400 Födda, vigda, döda Löderup.
  SVAR

Tack, men det kan inte vara rätt. Mats Petersson, som var sockenskomakare, var gift med Ingefrid Eriksdotter och de födde sonen Håkan 1836. Så det måste ha varit tidigare än 1830. Kanske så långt tillbaka som slutet på 1700-talet?
  SVAR

Mats Petersson bör vara född på 1700-talet eftersom hans hustru ju var 40 år när hon födde deras son Håkan år 1836 på Hagestad nr 42. Vänligen / Ann Dessnert
  SVAR

Troligen är det så. Men hur långt är det möjligt att gå tillbaka här?
  SVAR

Enligt husförhörslängden är Mats Pettersson född i Gyllerupshusen (var det nu ligger?!) 19 februari 1795. Han är husman och skomakaremästare på Hagestad 42. Ingefred och Mats gifte sig 3 april 1819. Ann Dessnert
  SVAR

Mats Pettersson var inte född 1975 utan 1976. Ber så mycket om ursäkt för slarvet... Ann Dessnert
  SVAR

Gyllerupshusen bör ligga i Hörups församling. Mats' mor bör heta Håkansdotter, som jag tolkar en bouppteckning i DigiArkivs bouppteckningsregister. Bo Holm
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies