genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Trovall, Läshjälp, Simrishamn, 17662012-02-09 19:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=34523
2012-02-09 15:16 

Hej
Jag har ett rättegångsprotokoll om fem sidor som jag i stort kan läsa men jag får ändå ingen klar bild över vad det är parterna tjafsar om.
Vad jag missar är nedre delen av texten på bifogad sida. Jag hoppas få en klarare bild av händelsen om någon vänligen kunde hjälpa mig med det.

Alltså nedre delen av texten efter [...mellan honom och mäster Skåning uti Caisa Smidts hus...]
Hoppas på tur hos er
Elisabet.

PS Hoppas jag bifogar en läsbar bild nu


Klicka för en större bild

2012-02-09_Trovall-vs-S-4.gif
  SVAR 2012-02-09 17:00

 Hej Elisabet.

De ord du strukit under är "dagliga stufwan" = dagliga stugan eller i dag vardagsrum.
Det andra ordet tycker jag ser ut som horerj, men det är bra om fler vill tyda detta ord.
Göra upp räkning om ägg och horeri låter ju lite konstigt.

I övrigt får jag texten till:

...mellan honom och mäster Skåning uti Caisa Smidts hus...
"nembl: at när Käranden
Trowall kom til Cajsa Smidts, skänkte hon
honom en gång dricka, då mäster skå-
ning kom från dagliga Stufwan uti
Kammaren där käranden woro, då
skåning sade at Trowall skulle gå ned
til hans hustru och giöra räkning
med henne om ägg och horerj ?, då swar-
ade Trowall at skåning skulle få räk-
ning, hwad de hade sig emellan, hwar-
på skåning sade åter til Trowall, at Tro-
wall skolas sagt i Borreby om skåning
at det war en ska??s man? som intet ....."

/Jan-Erik

  SVAR 2012-02-09 19:17

Hej och tack för ditt svar, jag är imponerad av att du lyckats tyda texten med det dåliga underlaget. Fick inte till det på något annat sätt.

Du har i alla fall löst ett ord som återkommer i texten - stufwan

"... kom skomakare mästar Johan Skåning ifrån dagliga stufwan in till honom uti förstugukammaren samt överföll honom med hugg och slag och ut
öste försmädeliga ord "

Det är Trovall som stämmer Skåning men sedan stämmer Skåning i sin tur Trovall för "osannfärdiga beskyllningar". Hans version är en helt annan.

Håller med om att ägg och horeri låter konstigt, jag får inte riktigt ihop vad de bråkar om som har med Skånings hustru att göra.
Så här fortsätter texten:

, at Tro-
vall skolat sagt i Borraby om Skåning
at det war en s.  …? man som
intet stick…? ägg til sin hustrus utan 
andra skola kiöpa, härpå Trovall swarade
sådant wara osanning och at aldrig
någon ärlig människa skolat juga
det om honom at så sagt hwarpå mä-
star Skåning hurrade honom på örat
då han stod och drack af et krus hwilket
krus han tog från munnen efter Skå-
ning wille …. honom efter …
som gick sönder och skåningen af ruset
blef liggande i kammaren hwarefter
mäster Trovall gick ut ifrån Skåning
til sit hem

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies