genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kellholm, Maria Carolina, Anga (Gotland), född 1818-02-162012-01-22 13:16

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=34086
2012-01-22 07:22 

går det att hitta hennes föräldrar

jag har läst alla böcker som förtälger historier om Petter Gottberg vrakplundraren han hade väl inga barnbarn ?
  SVAR 2012-01-22 13:16

Hej Ulla-Stina

Ja det framgår av födelse- och dopboken för Anga att hennes föräldrar är sockenskomakaren Nils Kellholm och hustun Anna Lovisa samt att hennes mamma var 35 när Maria Carolina föddes. Hon föddes som du skriver den 16 februari 1818 och döptes den 22 februari. Du kan själv läsa mer på bifogade bild från kyrkboken.

Enligt husförhörslängden Anga AI:2 (1809-1840) Bild 340 / sid 28b är hennes pappa född 1768 i Nora i Bergslagen (Örebro Län) och mamman 1782 i Småland. I husförhöret står även att mamman heter Hellström samt att hon har en bror Nils Petter och att hennes mormor Brith Cathrina Dahlman bor hos dem.

Om du nu forskar på Gotland, får jag då föreslå dig att ta kontakt med Gotlands Genealogiska Förening. www.gotlandsgenealoger.se, det kan ju tänkas att någon där har forskat på samma personer du är intresserade av.

mvh Hans-Peter


Klicka för en större bild

2012-01-22_Anga-AI-1-1759-1807-Bild-700-sid-129.jpg
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies