genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson Lagberg, Per, Laholm ?, född 17202012-01-24 22:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=34027
2012-01-19 19:44 

Hej!
Söker efter en Per Svensson Lagberg/Lagerberg.
Han dog 1777 i Laholm och var borgare där.
Hittar inte hans föddelse någonstans, vet någon vart denna man föddes och vem som var han föräldrar?
Han gifte sig också i Laholm och fick barnet murmästaren Sven Persson Lagerberg född 1757/58 och dog i Laholm 1819.

Tack!

Per-Olof Sandell


  SVAR 2012-01-20 09:19

Hej Per-Olof!
Jag har inget svar på din fråga. Men har följt din Per i mantalslängderna och tror mig kunna redovisa följande. Före giftermålet 1753 flyttar han omkring i staden på flera olika adresser, men före det återfinns han som dräng i Lejeby resp Årnaberga i Laholms landsförsamling. Tidigaste noteringen återfinnas i mtl 1740 på Årnaberga nr 5 som "gosse alltför späd".  Uppgift om varifrån saknas. Tyvärr felas 2 årgångar  av mtl dessförinnan (1738-39), så där tycks det vara stopp.
MVH
Christer Arvidsson, Halmstad
  SVAR 2012-01-20 16:57

Hej Per !

Jag har heller inget svar på din fråga men ska gärna hjälpa dig om du kontrollerar dina uppgifter och anger källorna. Jag hittar inte någon Per Svensson Lagberg/Lagerberg död 1777. Däremot finner jag Per Svensson i Lilla Tjärby död detta år 19/11 men han var då 68 och således född runt 1709.

Var har du uppgiften att ett av hans barn var Sven Lagerberg. Den murmästare Sven Lagerberg som jag känner till var född som du anger 1757758 men han dog inte 1819 utan den 24/4 1821 av frossfeber. Jag har hans båda giftermål och hans barn om du är intresserad.

Jag själv kartlägger samtliga hantverkare i Laholms Stad och är mycket intresserad om uppgifterna om Sven Lagerbergs föräldrar. Det har funnits ett flertal hantverkare i Laholm som bär namnet Lagerberg. Jöns L., kopparslagarmästare, Håkan L, sämskmakare, Nils L, sämskmakare, Sven L, sämskmakare och ytterligare 2 st Sven L, skomakare p sämskmakare.
  SVAR 2012-01-20 19:27

Hej!

Förlåt aå mycket Christer Jonsson har skrivit fel.
Hans son Sven Lagerberg (murmästaren) dog 24/4 1821, tittade nu i mina anteckningar och hade skrivit fel. Rätt ska vara 24/4 1821.
Hans far hette Per Svensson Lagberg/Lagerberg. Han gifte sig 18 dec 1757 i Laholm (Enligt famelysearch) med Anna Olufsdotter (Nyman).
Jag har inte så mycket mer om Lagerbergarna, är intresserad av alla uppgifter som du/ni kan komma med! Är rätt så ny på släktforskning, så all hjälp är jag väldigt tacksam över att få!
Christer Arvidsson: Ja, han flyttar väldigt mycket. Hittar dock inte hans födsel, är osäker på om han ens föddes där, hittar inte han i födelseboken. Har hittat hans bouppteckning men det gav inte så mycket, tyvärr.

Per-Olof Sandell
  SVAR 2012-01-20 20:25

Jag har hittat Anna Nymans bouppteckning (Sven Lagerbergs mamma)
V156774.b1450.s265 Kan någon hjälpa mig tyda?

Har tydat följande:
"År 1815 den 5 juli förrättades magistraten i Laholm bouppteckning efter afledne borgaren Per Svenssons Enka Anna Nyman som den 16de ..... maji med döden utgick och .... "

Resten tycker jag är väldigt svågläst!

v156774.b1460.s267 finns en text, kan någon hjälpa mig med detta också?

Tack,
Per-Olof Sandell

  SVAR 2012-01-21 09:45

Hej igen!
Det finns en bouppteckning efter Per Svensson. Bifogar ingressen nedan:

Laholms Rådhusrätt år 1778 d 24 september (sid 571)
… uti afledne borgaren Pehr Swenssons hus at förrätta laga boupteckning uppå dess
afterlämnade fasta och lösa ägendom till delning emellan dess enka hustru Anna Nyman
och deras sammmaaflade 2ne barn sonen Sven 19 år och dottern Brita Lena 4 ½ år gamla.
Närvarande wid denna förrättning så wäl bemte enka, som å de omyndiga barnens efter
wägnar deras fasterman glasmästaren Jöns Lund.
Efter skedd ärindran till enkan …. osv.

Per hade ett äktenskap  till, nämligen 17531104 med Ingierd Svensdotter, som avled 17560926.

MVH
Christer Arvidsson
  SVAR 2012-01-22 11:56

Hej igen!
Ett tips till dig Per-Olof: sök bland Per Svensson Lagerbergs syskon och deras barndops vittnen!
Det kan kanske ge dig nya ingångar till din fråga.
En syster Johanna är den som är gm glasmästaren Jöns Lund, nämnd ovan i bou, och bosatt i staden Laholm.
En annan syster är Elsa gm Jöns Bengtsson och bosatt på Bonnarp. (Svågern Jöns Lund är nämnd i Jöns bou 1778)
MVH
Christer Arvidsson
  SVAR 2012-01-22 23:32

Tack du Christer A, för all din hjälp med min forskning! Vet inte hur jag ska kunna tacka dig nog.
Det med att han hade en hustru till hade jag ingen anning om, tycker det är väldigt svårt att forska i Laholm.
Hittade Ingierds bouppteckning, ska läsa och se om jag kanske får något nytt där.
Det med syskon och dopvittnen var ingen dålig idé! Ska verkligen se om jag kan komma någon vart med att följa syskonen bakåt.
Tack än en gång för din enorma hjälp!

Per-Olof Sandell
  SVAR 2012-01-23 23:12

Lägger upp bilder på sidorna 265, 267/268 ovan
ifall någon har lust att försöka sig på att tolka texten
Förhoppningsvis blir det lättare vartefter att läsa gammal text
men så långt har definitivt inte jag kommit
Allt gott!
Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1450.s265.jpg
  SVAR 2012-01-23 23:13

 //Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1460.s267_1.jpg
  SVAR 2012-01-23 23:13

 //Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1460.s267_2.jpg
  SVAR 2012-01-23 23:13

 //Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1460.s267_3.jpg
  SVAR 2012-01-23 23:14

 //Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1460.s267_4.jpg
  SVAR 2012-01-23 23:14

 //Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1460.s268_1.jpg
  SVAR 2012-01-23 23:14

 //Siv

Klicka för en större bild

2012-01-23_v156774.b1460.s268_2.jpg
  SVAR 2012-01-24 12:34

 Hej Siv.

Bild 1: 2012-01-23_v156774.b1450.s265.jpg
År 1815 den 5 Julüförrättade Magistraten i La-
holm Laga Boüptekning efter afledne Borga-
re Per swenssons Enka Anna Nÿman som den 16de
nästledne Maji med döden afgick ock efterlem-
nade 2ne Barn, Sonen Swen Lagerberg, Borga-
re ock Müremäster här i Staden, samt oför-
sörjda dottren Brita Lena, som üppgifer Qwar-
låtenskapen, och hwars rätt härwid bewakas
af Borgarne Lars Börjesson och Per Lindström.

Bild 2: 2012-01-23_v156774.b1460.s267_1.jpg
Härefter företedde dottren Brita Lena ett af den
afledna üpprättat skriftligt testamente, daterat den 20
Febrüarii 1810 af innehåll, enligt hwilket hon, dottren
Brita Lena, efter sin moder skulle ensam bekomma
halfwa Hageplatsen till Tomten No 39½ med en
tredjedel af Utmarkslotten ock åkrarne Nr
188 ock 221 i östra Gärdet samt all den lilla Lös-

Bild 3: 2012-01-23_v156774.b1460.s267_2.jpg

öre qwarlåtenskap som efter hennes död finnes
i behåll. - Warandes samma Testamente ingif-
wit med Rådstüfwü Rätten i Staden så wäl den
26 februari 1810 som sedermera efter gifwarens
död, den 29 Maji detta år.

Bild 4: 2012-01-23_v156774.b1460.s267_3.jpg

Som all qwarlåtenskapen så fast som lös efter den afledna
således tillfaller dottren, så kan någon del-
ning icke äga rüm, dock anmärkes här, det
att arfwingarne på så sätt öfverenskomma
att dottren Brita Lena afstår ifrån all den rätt

Bild 5: 2012-01-23_v156774.b1460.s267_4.jpg

till andel i Utmarken Testamentet tilläg-
ger ock den samma på sin Broder öfverlåter
äfven som ägande rätten till halfva Hage-
platsen å Tomten No 39 ½, ock förbehåller sig blott
nÿttjande rätten deraf i sin Lifstid, hwarefter
samma halfwa Hageplats återfaller till Tom-
ten ütan någon slags Lösen

Bild 6: 2012-01-23_v156774.b1460.s268_1.jpg

Sålunda ware förrättadt, intÿga Ut Supra
                               ?? Corin
G L Giers                                   Z Askman?

Såsom wärderingsman ünderskrifva
?? Hallbeck                              E. Anderson

Bild 7: 2012-01-23_v156774.b1460.s268_2.jpg

De fattigas andel qvitteras
                                       Pehr Mjöberg (?)

Magistraten provision 19 S 9 rst. Banco qvitteras
??Corin     G L Giers    Z Askman?

Wärdering arfvodet 1 Rd 16 S Bo qvitterat
?? Hallbeck                     Anderson?
Lösen m.m. En Rd 12 s Bo qvitteras
                                          Anderson?
Juditiae ?atms prost 2 S 6 rst Bco qvitteras
                                         ?? Hallbeck
    Tolf skil Bco qvitteras af


-------------------------------------------------
Jag hoppas att du fick någon glädje av detta.
mvh
Jan-Erik  SVAR 2012-01-24 14:33

Tack för texten ovan! Försökte renskriva det igår men det gick inte så bra. Så tack.
Per Svensson Lagberg och Anna nyman fick 5 barn.
Sven Persson Lagberg
Ingar Persdotter 1761-1763
Ola Persson  1764-1767
Inga Lena Persdotter
Brita Lena
Har data på alla utan just Inga Lena Persdotter f. 27 feb 1770 i Laholm. Vet någon vad som hänt med henne? Och har någon möjligtvis hittat Anna Nymans eller Per svenssons föräldrar?

Tack,
Per-Olof Sandell
  SVAR 2012-01-24 15:13

/hjälp


Klicka för en större bild

2012-01-24_Laholms-raadhusraett-och-magistrat-FIIa-4-1748-1757-Bild-4060-sid-757.jpg
  SVAR 2012-01-24 15:13

/hjälp


Klicka för en större bild

2012-01-24_Laholms-raadhusraett-och-magistrat-FIIa-4-1748-1757-Bild-4060-sid-757..jpg
  SVAR 2012-01-24 15:18

/hjälp


Klicka för en större bild

2012-01-24_Laholms-raadhusraett-och-magistrat-FIIa-4-1748-1757-Bild-4080-sid-761.jpg
  SVAR 2012-01-24 15:19

/hjälp


Klicka för en större bild

2012-01-24_Laholms-raadhusraett-och-magistrat-FIIa-4-1748-1757-Bild-4080-sid-761..jpg
  SVAR 2012-01-24 15:20

/hjälp


Klicka för en större bild

2012-01-24_Laholms-raadhusraett-och-magistrat-FIIa-4-1748-1757-Bild-4090-sid-763.jpg
  SVAR 2012-01-24 15:20

/hjälp


Klicka för en större bild

2012-01-24_Laholms-raadhusraett-och-magistrat-FIIa-4-1748-1757-Bild-4090-sid-763.jpg
  SVAR 2012-01-24 15:40

Hej Per-Olof!
Anna Nymans föräldrar är:
fader: Olof Jönsson Nyman 1710-1751, fiskare och borgare i Laholm
moder: Lusse Andersdotter 1692-1764
Båda avlider i Laholms stad på nr 39.
Per Svenssons föräldrar gäckar mig fortfarande.
Har dock hittat en broder till, nämligen Bengt som avlider 1776 i södra Tullhuset i Laholm 59 år gl.
Har kollat av alla 4 syskonen i mantalslängderna, men du har då otur, för alla stupar dom vid 1740 års mtl på olika ställen, dock inom Höks härad alla. Mtl 1739 och1738 saknas tyvärr.
Alla synes födda åren omkring 1720 eller strax före, men jag har inte kunnat finna några spår i födelselängderna för något av dem.
MVH
Christer Arvidsson
  SVAR 2012-01-24 22:29

Tack Jan-Erik!
Du ger mig hopp att det går att lära sig =)
Det är ju inte mina anor men jag ska sätta mig ner och jämföra din "översättning" med bilderna, för min egen övnings skull
Allt gott!
Siv
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies