genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olsson, Nils, Harlösa, född 18512012-01-14 17:21

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=33906
2012-01-14 13:31 

Hej! Nils föddes den 28/12 1851 i Harlösa. Föräldrar Åbon Ola Nilsson och Anna Nilsdotter. Jag har tytt att de skulle bo på Harlösa nr 30 men jag kan inte hitta dem där i husför för detta år. Står det kanske inte Harlösa? Vad står det annars ? Hjälp mig hitta Ola Nilsson och Anna Nilsdotter så jag kan komma vidare! Tack!
  SVAR 2012-01-14 17:21

Hej Ann-Louise!

Nils Olsson föddes den 23 december och blev döpt den 27 december i Harlösa.
Du finner honom och hans föräldrar i Husförhörsboken AI:16, bild 66, sid 65, längst ner på sidan.
Föräldrarna är Ola Nilsson född 1827-02-16 i Östra Sallerup och Anna Nilsdotter, född 1824-06-01 i Harlösa.
Ola Nilsson kom från sid 11 år 1854 i samma husförhörsbok och det är där som du finner hans födelseort.
Kanske det är Olas far som bor hos dem? Men det får du själv forska vidare på.

Forskarhälsningar från Annmargrete Persson
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies