genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nordblad, Nils Oskar, Hässleholm, flyttade 19212012-01-11 19:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=33822
2012-01-11 17:23 

Jag har förgäves sökt efter Hässleholm både på AD och SVAR men hittar inga register. Ligger Hässleholm under något annan ort, mån tro?
Någon som vet?

Mvh
Annelie Hirschfeld
  SVAR 2012-01-11 17:48

"Hässleholm 118301
Pastoratskod: 071508 Indelning: 1910-05-01 utbruten ur Stoby (och Vankiva). Pastorat: 1910-05-01-1941 Stoby, 1942- (beslut 1927-01-14 och 1941-11-07) eget. Husförhörslängd: 1910-. Födelsebok: 1910-. Övrigt: födelser vid Hässleholms lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1910-1927 vissa kyrkobokförda i Skånska trängkåren. "


Från skatteverkets sida över församlingar genom tiderna
www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html


  SVAR 2012-01-11 18:06

From 1910-05-01 är Hässleholm utbruten ur Stoby (och Vankiva).

För Hässleholms del finns SCB.-utdrag på Genlineför  föddea, vigsel och döda 1899-1929 resp 1910-1920. Vill du titta tidigare så rekommenderar jag att du kollar Stoby som har hfl fram till 1899 på både AD och Genline.
  SVAR 2012-01-11 19:39

Tack så mycket för hjälpen, Siv och Christer.

Annelie H.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies