genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Flyckt, Johan Emil, Lundby Fs, flyttade 19112011-12-25 14:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=33259
2011-12-23 16:41 

 Hej alla släktforskare!

Kan någon hjälpa mig med att spåra min ff:s (Johan EMIL Flyckt (Svensson) född i Bergunda fs i H-län den 10 okt 1871), göranden och låtanden i Lundby mellan januari 1911 till juni 1913. Han var inskriven både under kv. 21 (Fjällnäs)och Bäckevik 1. Vad är adresserna?
Han var skriven som stenarbetare.

Tack på förhand!

Ha de...
Lasse
  SVAR 2011-12-23 18:50

Hej Lasse!

I Församlingsboken AIIa:27 för Lundby, sid 4470, står i högerkanten att: Makarna kallade till varning för ....? för oenighet 8/2-1913.
I Församlingsboken AIIa:21, sid 2483 står det att Johan Emil bor med sin familj, pag. 4470.
Kanske det blev en fnurra på tråden mellan makarna (de flyttade isär tillfälligt) och efter prästens möte med dem så var allt frid och fröjd igen och de flyttade några månader senare till Borås.
Detta är min egen tolkning. Kanske någon annan tolkar det annorlunda?

Lycka till med ditt forskande!

Mvh Annmargrete Persson
  SVAR 2011-12-25 14:49

 Tack för svaret och god fortsättning på julen!

Ha de...
Lasse
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies