genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Erlandsson, Ulrica Charlotta, Kalmar, född 4/10 18072011-12-06 20:13

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=32786
2011-12-05 13:42 

Den 4/10 1907 föddes hattmakare Carl Magnus Erlandssons dotter Ulrica Charlotta.
(Moderns namn har inte fått äran att noteras)   Söker namn på modern.
Har letat i hfl. efter hattmakare Erlandsson  (en ganska hopplös uppgift)
Hittar i en hfl., 1805-18, bild 106, sid. 185, en  hattmakare Magnus Erlandssons (står det senior?)  gift med Ulrica Åberg, f. 1754, men hon kan knappast vara mor till Ulrica Charlotta f. 1807?
Finns det någon som har lust att kolla denna hfh. längd?

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-12-06 17:41

Anders
Jaha då går vi på ett nytt problem.
Där står Erlandsson senior och det kan inte var hon som är mor och dottern står ju inte heller med.
Jag tror att det avser Gustaf Erlandsson som var vittne vid Ulrica Charlottas dop han är väl då bror med Carl Magnus
jag letar vidare
Anita

  SVAR 2011-12-06 18:11

Här har du hela familjen
A1:23 1828-1835 bild 95/sid 175
hälsningar
Anita
  SVAR 2011-12-06 20:13

Anita, du är fenomenal på att hitta i husförhörslängderna!

Det här utredningen handlar fortfarande om en stol som gått i arv på släktens kvinnosida i flera generationer. Om allt nu stämmer så var den första ägarinnan, hattmakare Erlandssons hustru Caroline Christina Åsberg, sedan dottern Ulrika Charlotta o.s.v.  Stolen är av allt att döma tillv. i Kalmar, och har vandrat runt här i borgarsocitetens hem. tills att den nu hamnat i Simrishamn! 

Hälsningar
Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies