genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Håkansson, Hulda Franciska, Vänersborg, född 5/7 18492020-05-30 19:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=32517
2011-11-20 16:29 

Hej!
Enl. samstämda uppgifter i hfl. och flyttn.sedel. Skulle Hulda Franciska Eugenia Håkansson var född i Vänersborg 5/7 1849.  Men jag hittar henne inte i födelseboken. Kan det finnas någon annexförsamling som kan vara aktuell?  Hon flyttar, 1860, 11 år gammal, till Kalmar, och finns där som fosterdotter till handlanden  Carl Johan Lind f. 1824.  Hon gifter sig 6/10 1867 i Kalmar med Per Hjalmar Engström.
Enl. uppgift skulle Hulda Håkansson var dotter till aktören Carl August Håkansson, gift med  Anna Louise Klengardt  (har inte hittat uppgifter på dessa)

Sv Befolkn. 1900:  Hulda F E  Engström, f. 1849 i Vänersborg, änka. pensionstagare,
Hemmavarande barn 1900, Gunhild Augusta, f, 1879 i Madesjö. Boendeadress: Södra Kv. nr 51 o 52, Kalmar stadsförsamling.
Hulda Engström dör 6/9 1932 i Visselfjärda, 83 år gammal  (finns ej noterad i dödboken)

Är närmast intresserad av uppgifter på aktören  Carl August Håkansson o.h.h. Anna Louise Kleingardt.

Hälsningar
Anders A


  SVAR 2011-11-20 18:09

Har nu hittat följande på aktören Carl August Håkansson.
Dödsnotis i Post & Inrikes Tidn. 1848, döde i Stockholm, aktören  Carl August Håkansson, död 22/9 1848, 32 år, 8 mån.,8 dagar. Sörjd och saknad av maka, barn och vänner.
Skulle då vara född ca 1815, var?  Det  innebar att  C A Håkansson dog  ca 9 månader före dottern Huldas födelse!?
Hulda Håkansson finns i inflyttn.längden 1860 i Kalmar, men inte i utflyttn.längden 1860, Vänersborg. 
Hulda kom till fosterfamilj i Kalmar, man får anta att det fanns en  koppling till denna familj.
(Kalmar stadsförsaml. 1862-68, bild 105, sid. 194.

Anders A
  SVAR 2011-11-20 23:04

Ser nu att Carl Johan Lind kom från Stockholm till Kalmar 1848, samma år som  Carl August Håkansson dog där, så förmodligen finns det en koppling mellan dessa.
Men jag har svårt för att få in Vänersborg i bilden, och hittar inga uppgifter på  Anna Louise Kleingardt.  Möjligtvis finns det också en koppling mellan  Carl Johan Linds hustru Catharina Storck, båda har tyska namn.
Men kommer inte längre just nu.

Anders A

  SVAR 2011-11-21 14:44

Anders
Hulda bodde 1930 i Visselfjärda prästgård hos dottern Gunhild Augusta som var gift med kyrkoherde Arnold Thörn
Jag hitta Hulda i dödboken i SVAR
Letar vidare på var hon kom ifrån
Anita
  SVAR 2011-11-21 17:20

A nders
Här är Carl august och Anna Lovisas vigsel
Karlshamn C11:1 1813-1827 bild 91
mvh
Anita

  SVAR 2011-11-21 18:17

Anita!
Tack för uppgifter.  Har på känn att både Carl August och Lovisa Kleingardt kom från Kalmartrakten.  Ser nu i vigselnotisen att även Lovisa var aktris (skådis)  Förmodligen turnerade de båda runt i landet.  Bara konstigt att det inte går att hitta mor o. dotter i Vänersborg!  Enl. inflyttningslängd, Kalmar 1860, flyttade Hulda Håkansdotter då från Vänersborg till Kalmar, 11 år gammal!  Men var var modern då? Död?  Har inte lyckats hitta Carl August Håkansson i Stockholmsförsamlingarnas dödböcker.  I dödsnotisen, införd i Post & Inrikes Tidningar, 1848, framgår väl inte helt att det var i Stockholm han dog, 22/9 1848, 32 år gammal, skulle då vara född ca 1815-16.
Släkten Kleingardt finns bl.a. representerad på Öland.

Anders A
  SVAR 2011-11-21 22:23

Har inget nytt att komma med, förutom att C J Lind, ( Hulda Håkansdotters blivande fosterfar) flyttade från Kalmar till Stockholm 1844. och återvände 1848. Lind var förresten född i Gårdby på Öland.    Jag resonerar som så:  Både Carl August Håkansson och Lovisa Kleingardt var underhållningsartister av något slag.  För den typen av jobb fanns det nog bara  publikunderlag för i Stockholm.  Troligtvis flyttade de från Kalmar och bosatte sig i Stockholm, möjligtvis turnerade de också i landsorten.  Kan det vara så att Lovisa då födde ett barn i Vänersborg, och var skriven i Stockholm?  Men det förklarar inte att dottern Hulda, enl. inflyttn.längd 1860, då kom från Vänersborg.

Anders A
  SVAR 2011-11-21 22:29

Anna Lovisa födde en oäkta dotter i Helsingborg stadsförsamling 27/6 1837 Emilia charlotta hon dog 2/12 1837 i Halmstad
Anna Lovisa var aktris vid Hallsta Teatertruppen enligt dotterns födelse i DDSS

Anita
  SVAR 2011-11-21 23:10

Bravo Anita!
Det är väl föga troligt att det går att hitta Lovisa i Helsingborg, som teateraktris turnerade  hon väl runt på olika platser.
Ett förtydligande.  Enl. dödsnotisen i  Post & Inrikes Tidningar, så dog Carl August Håkansson i Stockholm. Jag har letat efter honom i församlingarnas dödböcker, men inte hittat honom (ett ganska tröstlöst jobb!)  Troligtvis har det fötts fler barn i Stockholm.
Det här är "överkurs"!

Anders A
  SVAR 2011-11-22 07:43

Förmodligen är det så att han har varit på turne´när han dog. men man borde ändå hitta honom i någon dödbok och även Hulda borde vara inskriven i födelseboken.
Jag tror liksom du att de kom från Kalmartrakten eller den hörnan ,för jag har hittat inflyttningen 1839 till Karlshamn då de gifte sig och där står att de kom från Karlskrona.
När Huldas 2:a man dog 1893 står där att hon flytta till Karlakrona hon flytta sedan till till dottern i Visselfjärda där hon dog.
Jag är inte säker på att Carl August är far till henne för om han dog 22/9 1848 och hon är född 5/7 1849 är där mer än 9 månader
Jag fortsätter att leta jag ger mig inte så lätt.

Anita
  SVAR 2011-11-22 11:20

Anita! Jakten går vidare!
Tror liksom du att Carl August Håkansson inte är far till Hulda Håkansson, utan misstänker att fadern heter Carl Johan  Lind, f. 1824. 1844 reser  Lind från Kalmar till Stockholm, träffar där aktrisen Lovisa Kleingardt, då gift med aktören C A Håkansson.  Efter Håkanssons död 1848, tar Lind ansvar för sin dotter Hulda, och hon tas upp som fosterdotter i den Lindska familjen i Kalmar.  Hur låter det resonemanget? 

Anders A
  SVAR 2011-11-22 12:09

Jag kan ge en liten bakgrundshistoria till denna släktutredning, som bl.a. handlar om en stol!
(som just nu finns i Simrishamn)
Denna speciella stol, i släkten kallad "Christinastolen", sägs en gång ha ägts av Lovisa Kleingardts mor, och har av tradition ärvts av döttrar på kvinnosidan. Så det handlar om att spåra ägarinnorna  till denna stol, och här närmast om Lovisa Kleingardt. 
När  Lovisas dotter Hulda , 1860, som 10-åring kom till Kalmar, ensam enl inflyttn.längden, kunde hon rätt gärna inte ha med sig denna stol i bagaget!?   Frågan är närmast, var fanns modern Lovisa Kleingardt? 

Anders A

  SVAR 2011-11-22 13:06

Anita!
Har hittat Lovisa Kleingardt i inflyttn.längd, Kalmar, 1861, bild 8, sid. 5.  Hon finns där med en Håkansson?  vill du kolla detta.  Flyttade sedan till Kalmar nr 51, men hittar inte Lovisa där.

Anders A
  SVAR 2011-11-22 15:00

Hittar en Carl August född 25/4 1816 i Kalmar.  Fadern är bokbindaren Peter Håkansson.  Om man håller sig till det gamla namnskicket, borde Carl August heta Petersson ? Annars stämmer det ganska bra med dödsnotisen  på Carl August i Stockholm.

Anders A
  SVAR 2011-11-22 17:27

Ingen Anna Lovisa född i Karshamn mellan  1812-22,
inte heller i Karlskrona stadsförsamling mellan 1813-22.

Anders A
  SVAR 2011-11-22 17:27

Det kan ju stämma för Hulda heter ju också Håkansson och hon borde ju heta Carlsdotter
I inflyttningen du hittar står där
Skådespelerska A.L.Håkansson f. Kleingardt och raden under står där pigan Håkansson

Anita
  SVAR 2011-11-22 22:09

Det märkliga är att man hittar dem i flyttningslängder i Kalmar Karlshamn etc men de finns inte i husförhören.
Men jag har för mig att jag har läst någonstans att de som var så att säga lösdrivare inte står med i husförhören exemplet var ett barn som föddes och som stod i födelseboken men inte fanns i husförhören.Och teaterfolk är ju kringresande så därför finns de antagligen inte med i husförhören.

Anita

  SVAR 2011-11-22 23:24

Anita!
Det visste jag faktiskt inte, men  det måste vara så eftersom  de inte "platsar" i hfl. Då måste man hitta födelseplats  och födelsedata. Vad tror du om Carl August, f. 25/4 1816 i Kalmar?
Har för mig att man i städerna inte följde detta med patronymikon lika strikt som på landsbygden, eller har jag fel här?  Det står ju i flyttningslängden 1861 att Lovisa flyttade tiil nr 51, men är inte noterad där i hfl.  Kan vi tippa på att Lovisa är född ca 1820?  Skulle då vara  drygt 40 år 1861.  Det är väl föga troligt att hon gifter om sig eller får fler barn.  Får väl kolla om hon stannar i Kalmar och dör där.

Anders A
  SVAR 2011-11-23 09:45

Jag tror på den Carl August du har hittat hade man hittat honom i husförhör och följt honom .
Sedan hitta jag i mantalslängderna i Stockholm en Carl Alfred Leonard Kleingardt f, 1/4 1824i Hedvig Eleonora vars mor hette Erica Lovisa men i födelseboken stod Kleingorm men det kan ju ha blivit fel.Jag fastna för att moderns ena namn var Lovisa.

Du har helt riktigt att städerna var inte så noga som på landsbygden det märker man när man ska leta i städerna mna håller på att bli knäpp.Sen är där städer som har personregister och allt i sin ordning. Men vi letar vidare

Anita
  SVAR 2011-11-23 10:56

Anita!
Kan starta dagen med lite positiva uppgifter.  Vi går till hfl. Kalmar, 1862-68, AI:60, bild 105, sid. 194.   Här har vi fam.Lind med fosterdottern Hulda F E Håkansson, f. 5/7 1849 i Vänersborg.  Bläddra sedan fram ett par sidor på samma adress, vad finns väl där!? jo en omgift skådespelerska vid namn Anna Lovisa Kleingardt Elfström!!  Du får hjälpa mig att tyda texten lite bättre.  Har ännu inte hunnit gå vidare på dessa uppgifter, men nu är vi på spåret igen!

Anders A
  SVAR 2011-11-23 11:10

Anders Bravo ja och på den sidan hänvisar den till den inflyttningen du hittade igår fast där står i inflyttningen att hon kom från Karlshamn då har hon säkert haft Hulda med sig så därför finns inte Hulda i utflyttningarna från Vänersborg
Jag hitta Carl August med sin mor på A1:17 1818-1827 bild 40 /sid 63 men deflyttar någonstans som jag ska leta vidare på

Anita
  SVAR 2011-11-23 11:16

Här kommer Anna Lovisas födelse Uppsala domkyrkoförsamling Ca:6 1813-1854 bild 41
föräldrar Gustaf Adolf Klengardt och Erica Lovisa Hjort då var det en bror  som jag hitta i Stockholm för det var samma föräldrar
mvh
Anita
  SVAR 2011-11-23 18:25

Då är ytterligare ett par pusselbitar på plats.  Anna Lovisas föräldrar är: Gustav Adolf Kleingardt och Erica Lovisa Hjort.  G A Kleingardt noteras som Sejlaren, kan väl inte betyda annat än att han har anknytning till båtar/fartyg.  Bland dopvittnen finns bl.a.: Johan Kleingardt, också han Sejlare,  och  snickaren Johan Holmgrens fru, Anna Kleingardt. 
så finns det en Karl Alfred Leonard Kleingardt som du hittade, Anita, född 1/4 1824 i Sthlm, bror till Anna Lovisa född i Uppsala.
Inte nog med att den här släkten flackar land o rike runt med resande teatersällskap. dom är visst sjömän också!
Betr. boktryckaränkan i Kalmar, Brita Elisabet Törnqvist f. 24/5 1779, med sonen Carl August Håkansson f. 24/4 1816.  I hfl. 1818-27, är sonens namn struket, men inte moderns?  Sonen kan ju inte ha varit  mer än ca 10 år gammal, vart  tog han vägen? Omhändertagen av släkt i Kalmar? (och inga anvisningar i hfl.!)

Anders A
  SVAR 2011-11-23 22:04

Anita!
Jag tror inte vi kommer så värst längre med den här jobbiga släkten.  Betr. aktören Håkansson o.h.h. aktrisen Anna Lovisa Kleingardts dotter Hulda F E Håkansson, så gifte hon in sig i släkten Engström.  På nätet finns det en utredning på denna släkt, men man har här inte lyckats få fram några uppgifter på Håkansson/Kleingardt, så vi kan sträcka lite på oss.
Skall sammanställa de uppgifter vi tagit fram, och överlämna detta till en släkting, närmare bestämt min sambos svåger.
Du skall ha stort tack, utan din hjälp hade jag inte kommit så värst långt.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-11-23 22:32

Och betr. den här stolen som jag nämnt, som gått i arv på kvinnosidan i så många generationer, och varit med om så många flyttningar land o. rike runt (och även varit upphov till arvstvister), att den finns i dag är en gåta. Kan också nämna att det faktiskt inte är vilken "pinnastol" som helst.

Anders A
  SVAR 2011-11-25 13:09

Avslutningsvis - släkten Kleingardt.  Det verkar som om släkten delvis har sina rötter i Uppsala.  Eftersom det  är mycket knapphändiga uppgifter om födelseplatser etc., både i födelseböckerna o. hfl., återstod endast att plöja genom några hundra poster i husförhörslängderna.  Hittade då: Sejlaren J. Kleingardt f. 1762, ingen födelseplats, hustru Anna Kleingardt f. 1747, ingen födelseplats.  På samma adress:  Sejlaren Gustav Adolf Kleingardt f. 1792, med hustru Erick Lovisa Hjort f. 1797, samt dottern Anna Lovisa f. 12/8 1816.
Anna Lovisa flyttade hemifrån 29/6 1831, 15 år gammal. När hon  började sin skådespelarbana är oklart.  Sedan finns det lite noteringar om aktrisen Anna Lovisa Kleingardt, som synes ha levt ett händelserikt  (och vidlyftigt) liv.  Hittar en notering i födelseboken, Eksjö, 1837,: " Ett resande fruntimmer, mamsell Anna Lovisa Kleingardt från Uppsala, föder här oä. dottern Augusta."
Sedan föds det ytterligare ett par oä. barn under skådespelarturneerna. Frågan är om det föddes någar "äkta" barn med  den hon gifte sig med, Akteuren Carl August Håkansson?

Anders A
  SVAR 2011-11-25 13:52

Det är ju klart, man är lite nyfiken på den här släkten Kleingardt, hur gammal den är, och varifrån den kom?  Någon som har ett hum om detta?

Anders A
  SVAR 2016-02-25 16:54

Hulda Håkansson är min mormors mormor och jag har därför intresserat mig för hennes öde. Är ganska ny som släktforskare, men har hittat en koppling mellan Hulda och sin fosterfamilj. Huldas foster-mormor var syster till Carl August Håkansson, så det finns ett släktband där. Det var Kalmar stadsförsamlingsbok AI:48 Bild 89/sid 165 som satte mig på spåret. Dock låter jag det vara osagt om Carl August Håkansson var den riktige fadern.

Margareta T

  SVAR 2020-05-29 16:45

Hulda Fransiska Eugenia Håkansson finns i Åmåls Stadsförsamling (P) AI:16 (1861-1865) Bild: 87 Sida: 78 Hon står som fosterdotter hos handlaren Johan August Meijer och hh Gustafva Maria Fryxell. Hon kommer från Arvika 1853. Står även i anteckningar i hfl. Hulda Fransiska Eugenias föräldrar aktören Johan August Håkansson och hh 

  SVAR 2020-05-30 19:43

Hur gick det sedan för Hulda?

Hon gifter sig 1/11 1867 i Kalmar  med hanlanden Peter Hjalmar Engström f. 14/9 1835, d. 7/1 1873 (37 år)  De får döttrarna  Ragnhild  Maria f. 3/11 1869 ,  Herta Louise f. 11/5 1872.

Hulda  gifter om sig med förre makens broder Gustaf Henrik Engström f. 16/12 1833 i Mörbylånga, d. 6/3 1893 i Madesjö, han var kyrkoherde i Madesjö.   Barn : Gunhild Augusta f. 6/8 1879 i Madesjö,  Ragnar Gustaf Hjalmar f. 23/1 1883.  samt fosterdottern Ragnhild f. 3/11 1869 (broderns dotter)

Hulda dog 6/9 1932 i Vissefjärda, 83 år.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies