genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hamberg, C.J., Össjö, levde 1840-talet2011-11-19 12:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=32163
2011-11-10 15:42 

Den eftersökta personen förekommer bl.a. i ett rättegångsprotokoll från 1845:
"På begäran af Handlanden C J Hamberg i Össiö Socken, får jag i afseende på det af v Pastorn J Ternström för drängen Mårten Jeppsson utgifne betyg, meddela det utlå­tande att ehuru jag i anseende till handstilens likhet med Tit Ternströms icke vill för­neka att det kan vara af honom uthändigadt jag i anseende till andra omständigheter likväl måste anse ofvannämde attest falskt eller på något sätt förfalskad"
Vet någon något om denne  HAMBERG?


  SVAR 2011-11-11 16:06

Hej!
Är du 100 på att han hette Hamberg och inte C Holmberg?

Anders A
  SVAR 2011-11-11 17:53

Hej Anders! Jag har inte själv sett protokiollet så jag kan inte svära på agtt den person som avses där inte hette Holmberg. Men den jag är intresserad av är en herre som hette Hamberg och figuererade i just Össjö junder mitten av 1800-talet.
Mvh
TR
  SVAR 2011-11-11 19:09

Hej Tomas
1834 föds där en Andreas i Väsby malmöhus län fadren är gruvarbetaren Christian Hamberg
Kan det vara denna du menar ?
mvh
Anita
  SVAR 2011-11-11 21:31

Hej Tomas!

I vilken rätt utspelar sig händelserna 1845? Har försökt identifiera vice pastorn, och det borde vara Johan Ternström (1803-1882), som från 1847 var kyrkoherde i Onslunda, och sedan i Fjälkestad. Men han befinner sig i Stockholm 1839-1847, Och var bor drängen Mårten Jeppsson?

Vet du något mer om denne Hamberg, eller är det bara detta rättsprotokoll som är källan till hans existens?
  SVAR 2011-11-11 21:34

Hej Tomas o. Anita!

Jag plöjde genom husförörslängderna, Össjö 1843-47, ingen  Hamberg, men väl en Carl Homberg f. 15/4 1808 i Väsby!  Är det samma gubbe?

Anders A
  SVAR 2011-11-11 22:23

Christan Hamberg f.5/1 1796 finns på Väsby A1:7 1828-1837 bild 417/ sid 987
och sonen Andreas födelse Väsby C1:3 1809-1837 bild 199/ sid 389
mvh
Anita
  SVAR 2011-11-11 22:47

  >  Hej Tomas o. Anita!
  >  
  >  Jag plöjde genom husförörslängderna, Össjö 1843-47, ingen  Hamberg, men väl en Carl Homberg f. 15/4 1808 i Väsby!  Är det samma gubbe?
  >  
  >  Anders A


Vilken sida, Anders?
  SVAR 2011-11-11 23:50

1843-47, sidan 179

Anders A

Kollade lite i utflyttn.längderna, Väsby. Ingen Hamberg utflyttad mellan  1834-61. (kan ha missat honom)
  SVAR 2011-11-12 00:11

Finns en Carl Gustaf född  1808 i Väsby.   Den 17/5 1808, Sissa Olofsdotters son Carl Gustaf, oäkta. 
Anders A
  SVAR 2011-11-12 10:11

Betr. namnet Hamberg.
I Sv. Befolkn. 1900, finns namnet noterat på 400 personer, varav endast en från Skåne ( den Anders Hamberg f. 1834 i Väsby, som Anita redovisade)


Anders A
  SVAR 2011-11-12 15:32

Mannen på s 179 i Össjö AI:7 heter inte Carl Homberg utan Carl Holmberg. Det står inget yrke på honom. På barnet Botilla som föds 1845 i Bassholma, Tåssjö så kallas han åbo i födelseboken. Det verkar osannolikt att han skulle vara en "handlande C J Hamberg".

Hoppas Tomas kan svara på mina frågor från igår, för att vi ska känna oss säkrare på att vi är i rätt ända av landet och att han verkligen heter Hamberg.


  SVAR 2011-11-12 22:21

Hej alla!
I de dagböcker (rosa sidor) i min bok "Tack, General !" som den blivande Brigadgeneralen Carl Johan Möller´s bror Christiern Lambert Meuller skrivit för åren 1844 och 1845, förekommer denne Hamberg ett flertal gånger och alltid utan tilltalsnamn. Han har något slags särboförhållande till Christina Meuller (Möller) dvs brödernas mamma. Christiern är då 18 resp.19 år gammal och arbetar som biträdande postmästare i Åstorp och som. bitr. lantmätare åt lantmätaren Olof Brunskog i Skåntorp, allt i västra Skåne och nära Lilla Sjöborg i Össjö, där modern bor. (man kan finna mer information om boken på www.litenupplaga.se). Nej, det är nog klart att han inte heter Holmberg utan just Hamberg och att det är Skåne det handlar om och ingen annan del av landet.. Jag skall försöka identifierna rättegångsprotokollet som jag fått information om av en person i Lund.
  SVAR 2011-11-13 01:13

Här finns kanske en öppning!
Össjö, 1838-43, Lilla Sjöborg, bild 34, sid. 28.
Här finns bl.a.  Christina Möller f. 17/3 1798 i Örkelljunga, med barnen August f. 19/11 1835 och tvillingsystern Sigrid.  Här finns också , lite längre ner på sidan,  Carl J. Hamberg, f. 10/1 1797 i Markaryd.

Anders A
  SVAR 2011-11-13 11:13

Bingo Anders! Där har vi säkert rätt person, dock tror jag det står 1799 som födelseår. Han bor endast ett år som "inhyses" hos Christina Möller, kom 1842 från Örkelljunga och flyttar 1843 till Brunnby.

Tyvärr saknas födelseböcker i Markaryd, men det finns husförhörslängder att gå igenom för den intresserade.

Konstigt nog finns aldrig Christiern Lambert med i hfl som barn till Christina Möller i Lilla Sjöborg?! Jag har funnit att Christina Möllers barn tydligen ska ha överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tornérhielm som far, och det ska finnas hela nio barn. Detta enligt Svenska Släktkalendern 1984 (Lambert-Mueller). Tornérhielm tog tydligen hand om sina oäkta barn på ett ganska bra sätt. Gissar att dina dagböcker berättar mycket om detta, Tomas! Och din egen bok.

På Össjö gård dyker för övrigt 1837 en tegelmästare Mårten Jeppsson upp, född i Skarhult 1806 15/6, men är sedan överstruken. Det är kanske samma person som nämns i rättegångsprotokollet.
  SVAR 2011-11-13 11:17

 Hej Anders!
Det är på ögonen man först blir blind brukar man ju säga. Jo visst är det rätt Hamberg som finns där. Du skulle bara sett till att han inte var född i Markaryd för där har ju kyrkoarkivet brunnit två gånger under 1800-talet......
Fortsatt trevlig helg!
  SVAR 2011-11-13 11:52

Hej!
Försökte kolla husförhörsuppgifterna mot födelseboken. Tvillingarna  August och Sigrid finns inte noterade i födelseboken.  Har hittat följande:  Össjö, 13/5 1821 föddes i Hamborg?, Össjö,  Carl Johan, oä. son till Christina Möller.   1823 föddes i Össjö, Gustaf Fredrik, o.ä. son till Christina Möller.  17/9 1826, föddes i Tåssjö, Christiern Lambert, oä. son till Christina Möller.
I en husförhörslängd, Össjö, 1818-23, bild 88, sid. 87, finns bl.a.:
Lars Möller f. 1760 i Riga?  hustru  ? Hindriksdotter f. 1774 i Örkelljunga, dott. Pernilla  1810, son  Christoffer 1814.  Här finns också Christina Möller med sonen Carl Johan f. 1821.

Carl J Hamberg är väl fortfarande en gåta, men som Anders B skriver, det finns kanske mer om honom i husförhörslängderna i Markaryd.

Anders A
  SVAR 2011-11-13 15:16

Carl Johan Hamberg f. 10/1 1799 i Markaryd blir borgare i Ängelholm  och i Brunnby bor han på Arilds lägr nr 35
han får där sonen Joseph  27/12 1846 men Lovisa Nilsdotter ( enligt födelseboken )
Olof 4/8 1850 med Elsa Larsdotter och i husförhöret 1851 är han gift med Anna Pettersson
mvh
Anita 
  SVAR 2011-11-13 16:57

Bravo Anita!

Började leta, men gav upp.
Då lämnade han till sist sin särbo i Össjö! Men vilka barn var han far till med Christina?            Carl Johan f. 1821?

Anders A
  SVAR 2011-11-13 17:38

Denne Carl J Hamberg verkar ha varit en färgstark person.  I inflyttn.längden Össjö 1842, står han, om jag läst rätt, noterad som General Borgare!
Borgare kallades ju den som tilläts idka handel och köpmanskap i en stad.

Anders A
  SVAR 2011-11-13 17:44

Anders, det ska säkert vara genantborgare. Det vill säga en borgare som hade tillåtelse att idka handel även utanför staden, och ofta var bosatt på landsbygden också.

Jag blev lite nyfiken på vilken Möllersläkt Christina tillhörde, och fann att namnet nog är taget av hennes far Lars Möller i samband med att han var gesäll för att bli möllare. När han och Olu Henriksdotter gifter sig 1796 18/12 i Örkelljunga står han nämligen som möllaregesällen Lars Christensson. Lars Möller föddes 1760 6/9 i Åkarp, Rya av Christen Olsson och Ragnel Pålsdotter. Lars Möller hade en bror Johan Christensson som var gästgivare i Östra Ljungby på 1810--talet.
  SVAR 2011-11-13 20:11

Hej, och tack för upplysningen om genantborgare, visste inte detta tidigare, om att det fanns borgare med rätt att driva handel utanför städerna, men funderade lite över detta eftersom Hamberg kom från Örkelljunga.

Anders A

  SVAR 2011-11-14 16:41

Carl Hambergs fruar i Brunnby är bara Anna Pettersson (eller Anna Persdotter), trots att man i födelseboken lyckats notera helt andra namn både 1846 och 1850! Hamberg gifter sig nämligen redan 1846 19/11 i Helsingborg med pigan Anna Persdotter i nr 164, och inget i födelseboken tyder på att barnen 1846 och 1850 skulle vara oäkta.

Ja, vilka av Christina Möllers barn är Tornérhielms? Troligen de flesta efter 1823 i alla fall, eftersom Christina jobbar som kammarpiga hos honom, och han själv är med vid dopen, visserligen endast som fadder och aldrig uttryckligen utpekad som fader. Ett par gånger bär han t o m barnet som gudfader. Mest övertygande är kanske att de bor hos honom som "fosterbarn" i Ugglarp nr 5 i Starby. Se hfl (Starby AI:6 (1833-1837) Bild 78 / sid 76 (AID: v101213.b78.s76, NAD: SE/LLA/13364)). Tvillingarna 1835 är födda i Starby och de bärs vid dopet av Tornérhielm och modern själv. Hon kallas här "Fru Möller"!

När det gäller Carl Johan född redan 1821, då Tornérhielms hustru ännu levde, är det nog osäkrare. Namnet i sig är en fingervisning att fadern kan ha hetat Carl Johan. Å andra sidan jobbade hon redan 1819 hos Tornérhielm som kammarpiga, då nere på Herrestads säteri i Stora Herrestad, varifrån såväl han som flera ur tjänstefolket flyttar 1820 upp till Össjö gård. Adolf Fredrik Tornérhielm tvingas röra en del på sig, tydligen tvingad till detta då han fick sälja egendomar på grund av skulder. I Starby på Ugglarp nr 5 bor han som "inlogerad" hos sin bror.

Jag har inte orkat leta upp Hamberg i Örkelljunga före 1842 (flyttlängd saknas), inte heller i Markaryd. Den som ger sig i kast med det bör notera att av husförhörslängden i Brunnby att döma heter han egentligen Carl Johansson Hamberg. Fadern bör alltså heta Johan, men om han också heter Hamberg är en annan femma. Carl kan ha tagit det namnet själv.


  SVAR 2011-11-15 10:53

Hej alla !

I Dagböckerna ( i boken "Tack, General !") är det tydligt att något sker  i den tillfälliga relationen mellan Hamberg och Christina Meuller om man läser vad som står i maj 1844, t.ex._

 

 

"Den 28 T. Gick jag till Össjö för att, som jag trodde, få utdrifva Hamberg, men Mamma ville inte gå in på detta, hvadan jag inskränkte mig till att enligt hvad jag föresatte mig, piska honom"
I Markaryd hittar jag honom inte i husförhörslängderna som jag granskat dvs både A1:3 och 4. De uppgifter som förekommer om honom i Brunnby anger alltid 1799 som hans födesleår.

 Det egendomliga är att han inflyttat till Brunnby fsl redan 1843 enligt Husförhörslängden (AD)  Brunnby A1:6 (1845-52) b.294/s.289. Här bor han till att börja med på lägenhet n:o 35 i ArIldsläge för att sedan flytta till n:o 1, där han är skriven när han dör den 3 juli 1856 och begravs i Helsingborg. Det är väl troligt att han varit på resa till Helsingborg, när dödsfallet inträffade. Man skulle också kunna tänka sig att det var  en  depression som orsakat detta eftersom hans son Carl Johan föddes och dog den 1 juni samma år. Födelseboken anger 5 maj, 1856 som födelse- och dödsdag. Två söner hade tidigare fötts i Arildsläge Brunnby) nämligen Joseph Eugene 27 dec 1846 och Olof 4 aug 1850. Jag har också observerat att det finns en ladufogde på Krabberup, som heter Hamberg. Han får en son Johan Reinhold 1812. Der kanske fanns släkt i trakten som gjorde att "vår" Hamberg flyttade hit.

Men ur Christina Meullers synvinkel så är kapitlet Hamberg förmodligen helt avslutat år 1844. Dagböckerna ger mycket och är verkilgen intressant läsning.

med forskarhälsningar
Tomas Risbecker

  SVAR 2011-11-15 15:16

Hamberg återfinns i Örkelljunga hfl som husman och borgare i Åsljunga by, född 1799 10/1 i Markaryd, och gift med Bengta Nilsdotter f 1798 18/2(?) i Vinslöv. Paret kommer från Stoby 1833.
Örkelljunga AI:11 (1836-1842) Bild 195 / sid 190 (AID: v102417.b195.s190, NAD: SE/LLA/13509)

Hustrun är noterad som "Rymd", så historien om denne Carl J. Hamberg fortsätter att ge överraskningar. Sysslade han med hustrumisshandel kanske, med tanke på den behandling Christina Möllers son tyckte att han förtjänade 1844... ("piska honom").

  SVAR 2011-11-15 16:00

I föregående hfl i Örkelljunga står han som Carl Jönsson Hamberg. I marginalen står "ej klanderfritt prästbevis" medan hustrun Bengta har "gott prästbevis".

Örkelljunga AI:9 (1830-1835) Bild 204 / sid 193 (AID: v102415.b204.s193, NAD: SE/LLA/13509)
  SVAR 2011-11-16 11:15

Jag har kunnat följa Hamberg tillbaka till 1821-1823, då han står som dräng och arrendator Carl Johnsson och boende på Hussartorpet i Lönsholma i Vittsjö socken. Födelseuppgiten Markaryd 1799 10/1 håller i sig hela tiden.

Vittsjö AI:4 (1820-1827) Bild 80 / sid 72 (AID: v101879.b80.s72, NAD: SE/LLA/13458)

Härifrån flyttar han och gifter sig 1823 3/7 i Vinslöv som smideshandelsbetjänt med Bengta Nilsdotter (f 1798 15/11; fadern Nils Troedsson i Lommarp ger sitt bifall till vigseln), sedan hamnar de i Stoby och här verkar Carl ta sig namnet Hamberg. Har inte sett några barn i familjen.
Vinslöv AI:4 (1821-1826) Bild 89 / sid 89 (AID: v101786.b89.s89, NAD: SE/LLA/13454)

Intressant för Hambergs ursprung är kanske att i Hussartorpet i Lönsholma bor också en hustru Christina Palm f 1792 17/1 i just Markaryd. Hennes man heter Hans Gunnarsson f 1786 11/7 i Vittsjö, enligt hfl.

Teorin att Christina Möllers son Carl Johan 1821 skulle vara Hambergs son har tappat lite i trolighet. Dels heter han ju inte Carl Johan då, endast Carl, dels bor de ganska långt ifrån varandra vid denna tid. Troligast är nog att Christina Möller som kammarpiga redan 1820 råkade bli kvar i kammaren hos herr Tornérhielm.  SVAR 2011-11-19 12:11

Hej alla!
Det var ju intressanta nya uppgifter om denne Hamberg. Men som tidigare konstaterats så blev hans samröre med Christina Meuller inte särskilt långvarigt. Han framträder ju mellan raderna i de nya upptäckter om honom som gjorts av er, som något av en dubiös person. Att han skulle vara fader till Carl Johan har jag aldrig tagit som en seriös teori - nej Carl Johan är säkert döpt efter Bernadotten på tidsmässigt manér och fadern är Adolf Tornérhielm - se närmare detaljer om detta i min bok. Denne fick, som Du så träffsäkert konstaterar, nog Christina att bli "kvar i kammaren" och året därpå föddes Carl Johan. Barnen som Hamberg till sist fick i Brunnby kanske har nu levande ättlingar, som i och med detta fått större anledning att forska vidare kring de Hambergska omständigheterna.Tänk att jag inte såg uppgifterna i Husförhörslängden trots genomgång.... Verkligt kul ändå att en notering i ett rättegångsprotokoll och en enkel fråga på denna utmärkta sajt, gav så många trevliga och informativa kommentarer.
Fortsatt härlig höstweekend
Tomas Risbecker
 
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies