genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olsson, Hans, Husie, gift 18772011-11-12 20:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=32227
2011-11-12 18:10 

Hej

Hjælp søges igen til oversættelse af vigelsen imellem Hans Olsson 1855 og Cecilia Svedsdatter 1854 i kirkebogen. Husie Lysning  og vigselbok 1869 - 1881. C1:5 (1869-1882) Bild 89/ Sid 83 nr.7

På forhånd tak for hjælpen.

Birthe Storgaard Runge
  SVAR 2011-11-12 18:24

Till höger står det: Husägaren i Hyltarp af Svedala socken Lars Svensson Hellman gaf såsom fästeqvinnans äldste broder, sitt giftomannasamtycke till hennes blivande äktenskapsförbindelse och Kyrkoherde Borgström i Svedala bekräftade att hennes fader, moder, farfader och morfader äro döde. Dessutom intygade tvenne vittnen skriftligen att intet lagligt hinder mot lysning och vigsel förefinnes. 

Drängen Hans Olsson å Nr 5 och 10 Östra Skreflinge samt Pigan Cecilia Svensdotter ibm.

Eva M
  SVAR 2011-11-12 20:05

Hej Eva

Dejligt at hilse på dig igen, håber det går godt og at du også når noget af din egen slægtsforskning!
Du er jo en trofast hjælper for mig, det er jeg glad for.
Kan du også hjælpe mig med den anden oversættelse jeg har lagt ind på Hans Olsson?
Jeg er jo nødtil at udnytte når der er fri Akiv Digital med alle de svenske aner jeg har.

Hilsen Birthe Storgaard Runge
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies